Aktualności

2022-09-02 16:12

Duch Uświęciciel. NARZĘDZIE NIE MUSI BYĆ DOSKONAŁE, ABY WYPEŁNIĆ WOLĘ BOŻĄ

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Faustyna:  To Bóg wyznacza drogę swoim dziełom, a nie człowiek. Nawet gdyby człowiek był najdoskonalszy, Bóg i tak musi oczyścić dzieło, które tworzy, bo nie jest ono pochodzenia czysto Boskiego, ale powstaje na Ziemi i dlatego musi zostać oczyszczone. Wszystkie dzieła Boże, mają inne cele i różne przeznaczenia, choć wszystkie w rożny sposób działają w jednym celu, dlatego różnią się tak bardzo. Wiem, że zadręcza cię myśl o tym, czy to, co czynisz dla Boga, jest zgodne z Jego Wolą i na ile twoja wola przeszkadza Bogu w tworzeniu tego arcydzieła. Musisz zrozumieć, że Bóg ma moc urobić sobie dusze na taką, jaką chce. Wcale nie potrzebował mojego wykształcenia, więc go nie otrzymałam. Chciał posłużyć się moją niewiedzą i tak samo wykorzystuje wszystkie braki wybranych sobie dusz. Braki te nie są przypadkowe.

 

Musiałam długo czekać na uznanie tych łask. Uchodziłam za obłąkaną, niegroźnie chorą osobę, którą się co prawda toleruje, ale nie traktuje poważnie. Żeby uniknąć błędów, o które się martwisz, powinnaś składać tę troskę zawsze w modlitwie i to przed każdym orędziem. Oddawać to zadanie Duchowi Świętemu, Jego czynić swoim Dyrektorem, pytać Go zawsze czego oczekuje i czy jest zadowolony z wykonanej przez ciebie pracy, a jeśli nie, chętnie wszystko dla Niego udoskonalić. Udoskonalenie nie oznacza jednak poprawek tylko większą ufność. Im większa będzie twoja ufność, tym wierniej będziesz wypełniać Wolę Bożą. Jeśli jednak ponad wszystko pragniesz podobać się Bogu, nie obawiaj się, bo błędy pojawiają się tam, gdzie człowiek chce się przypodobać człowiekowi, wówczas Bóg dopuszcza błędy. Ale jeśli ponad wszystko pragniesz podobać się Jemu samemu, nie obawiaj się.

 

Jesteś tylko człowiekiem. Przekażesz to, co mieści się w ludzkim poznaniu, a to czego się nie da przekazać, nie przekażesz. To coś co można poznać tylko poprzez nadprzyrodzone światło Boże albo po śmierci, w innej rzeczywistości.

 

Udręka, którą odczuwasz, jest naturalną obawą przed dotykaniem rzeczy świętych. Taką obawę powinien czuć każdy, przystępując do Komunii świętej. Nie mówię o lęku, nie trzeba się lękać, ale podchodzić do tajemnic Bożych na kolanach i z wielką pokorą. Poczucie niegodności jest łaską. To dobrze, że się obawiasz. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...