Aktualności

2022-10-31 16:12

Duch Słowa. MODLITWA „ZDROWAŚ MARYJO” I BUDOWANIE KRÓLESTWA BOŻEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Kiedy mam przy sobie Moje dzieci, mogę tak wiele zdziałać na świecie. To, o co was proszę, to to, abyście bardziej świadomie i z większą wiarą odmawiali modlitwy, które zanosicie do Mnie, aby każde słowo, w którym uwielbiacie Boga, łączyło się z Moim uwielbieniem. Wasza modlitwa jest bardzo ważna i jeżeli odmawiacie ją sercem, czyni cuda. Chcę pośredniczyć w tych cudach. Módlcie się gorąco. Będę słuchać, pragnę wysłuchać. Jesteście Mi potrzebni, wasze modlitwy przynoszą pokój. Łączcie się ze Mną, odmawiając „Zdrowaś Maryjo”.

 

Ta modlitwa przyzywa Mnie i uwielbia największy cud Mego życia – narodziny Jezusa. Dlatego zawsze, kiedy odmawiacie „Zdrowaś Maryjo”, Ja jestem szczęśliwa: przywołujecie chwilę, w której Bóg uszczęśliwił Mnie, objawiając Mi swoją Wolę, wybrał Mnie, aby obdarować was.

 

Cud poczęcia Jezusa pod Moim Sercem odnawia się w waszych słowach modlitwy „Zdrowaś Maryjo”.  Tym cudem jest cudowne przyciąganie mocy Ducha Świętego na Ziemię. Jezus wstępuje za sprawą Ducha Świętego w nowe serca, w serca, które sobie upodobał, a za sprawą waszych pobożnych aktów uwielbienia, Jego działanie we Mnie rozmnaża tę łaskę w nieskończoność. Odmawiajcie więc „Zdrowaś Maryjo” z radością i wiarą, że Duch Święty rodzi wówczas nowe powołania, powołania do świętości, do służby, do miłości, do wiary, do poświęcenia. Te powołania to głos Ducha Świętego, który wstępuje do duszy z całą mocą swoich łask i obdarowuje nimi duszę tak, aby mogła być Jego chwałą na Ziemi, a dzięki temu kolejną drogocenną cegłą w budowli, jaką jest Królestwo Niebieskie na Ziemi.

 

Aby powstał gmach, świątynia, której nikt nie będzie mógł zburzyć, wasze dusze muszą być utwierdzone w łasce, a więc wypróbowane w ogniu cierpienia i cierpliwości. Czy wiecie jak wypala się cegły? Musicie stać się doskonałym materiałem, służącym tej budowli, aby na was mogły być położone wielkie ciężary, aby po was mogli postąpić kolejni, wypaleni w piecu cierpliwości i doświadczeń. Ogniem jest Bóg, przychodzi i parząc, udoskonala. Jest samym dobrem, którego przyjęcie oznacza jednak, iż musicie pokochać ból, który On przynosi. Dotyczy tylko tego świata i jest łaską, ból jest zapłatą za dary, jakie od Niego otrzymujemy, jest konieczny przez ludzką niedoskonałość, ale trwa zaledwie chwilę, a w Niebie przemienia się w radość. Bądźcie świadomi tych słów, przez które oddajecie chwałę Bogu. Ja jestem tylko Stworzeniem, Stworzeniem, które Bóg uformował swoją miłością, oddaję chwałę Temu, który mnie stworzył, całą chwałę, bez reszty. Każde więc słowo modlitwy „Zdrowaś Maryjo” oddaje chwałę Bogu. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...