Aktualności

2022-10-28 16:12

Duch Słowa. MĘCZEŃSTWO DUCHA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Człowiek nie może walczyć z Bogiem. Jego walka jest z góry przegrana. Jego upadek jest tym większy, im bardziej będzie się upierał przy swojej prawdzie, zamiast szukać prawdy jedynej. Wiem, że upokorzenia, które dla Mnie znosicie, przyniosą pokój i miłość. Milczenie zawsze uświęca duszę i czyni ją silną. Uczyńcie swoje dusze takimi, abyście mogli prawdziwie stać się apostołami Mojego Serca. Chciałbym, aby wszystkie Moje dzieci były tak pokorne i gorliwe.

 

Niestety świat potępia pokorę, potępia wiarę i miłość, tak więc zostaniecie potępieni przez świat, bo sprzeciwiacie się jego prawom. Nie milczcie jednak, jeśli chodzi o wypaczenia, o ciche powolne zabijanie czci dla Najświętszego Sakramentu. Kto dostał świadomość walki, komu została objawiona prawda o ostatecznej walce z siłami zła, ten nie może się poddać i cofnąć swego kroku. Ci, którzy chcą was uciszyć, nie zdają sobie sprawy, że nie walczą z wami i z waszymi zachciankami, ale z Duchem Świętym, który w was mieszka, i Wolą Bożą, której się oddaliście, aby pokornie wypełniać Boże zrządzenia. Serca, które oddało swą wolę, nie można pokonać, bo posiada już siłę, która nie jest jego siłą, i pragnienie, które nie jest zachcianką, chwilowym porywem czy uniesieniem ducha.

Tak więc poświęcenie, które ślubowaliście Bogu, nie jest usuwalne, nie jest podważalne i nie może być zagłuszone. Głos Boży, który wziął duszę w posiadanie, będzie ją już zawsze upominał i przynaglał, nie zamilknie i nie pozwoli upaść.

 

Moja córko, nie martw się z powodu ludzi, gdyż na ich chwałę i na chwałę Boga doznają upokorzeń. Chwała, o której mówię, nie jest chwałą ziemską, ale chwałą przyszłego życia u boku Stwórcy. Dzieci, wytrwajcie. Ufność Boża, jakiej Bóg domaga się od swoich wybranych, musi być ponad wszystko. Jesteście wybrani, aby dać świadectwo prawdzie. Wiem, że teraz zdaje się, że już wszystko stracone, a wy, jak szaleńcy, pozostaliście zaledwie małą garstką, która wciąż wierzy w zwycięstwo, mimo że otacza ją cały świat. Posłuchaj, nie wszystko jest stracone, bo dopóki w sercach ludzi żyje wiara, dopóty Mój Syn jest wciąż zapraszany, aby działał, aby rządził wedle swych zamierzeń. Używa najmniejszego stworzenia, które musi być starte na proch, tak, które musi zupełnie i całkowicie oddać się Woli Bożej, ale w tym stworzeniu działa i zwycięża. 

 

Moje dziecko, świat nie poznał prawdy, którą wy znacie. Duch objawia się tym, którzy Go wzywają sercem, ale też tym i wyłącznie tym, którzy Mu serce oddają, a to znaczy, że rezygnują ze swoich zamierzeń, dlatego Bóg objawia się w takim (ograniczonym) stopniu. Ludzie otrzymują według swej wiary. Nie może każdy otrzymać wszystkiego, ponieważ każdy oddaje się Bogu w innym stopniu, dlatego też do ostatecznej walki zostali powołani ci, którzy zdecydowali się złożyć swój los, los swoich rodzin, dzieci w Boże ręce. Oni będą ocaleni i pozostaną w prawdzie. Moja córko, los męczenników nie musi oznaczać śmierci na krzyżu. Ta śmierć może przybierać różne formy. Czasem i często jest to śmierć duchowa, jest to umęczenie ducha przez świat, który go nienawidzi. Znoszenie prześladowań jest męczeństwem ducha, ponieważ on, tak jak ciało, może być ukrzyżowany i umęczony na śmierć.

 

Chcę, aby wszystkie wasze cierpienia przyczyniły się do odnowy, zupełnej odnowy moralnej i duchowej. Nie wolno wątpić w Bożą miłość, która nigdy nie opuszcza tych, którzy dla niej ponoszą męczeństwo. Kiedy świat was pozna, będzie już zbyt późno dla świata i nie będzie mu przebaczone, a więc módlcie się, abyście swoją postawą i miłością wyprosili jak najwięcej łask dla żyjących chrześcijan, którzy pozostają zamknięci na łaskę Bożą. Najświętszy Sakrament znów będzie otoczony najwyższą czcią, najwyższą miłością i celebracją godną tego Sakramentu. Nie troszczcie się o to, kiedy się to stanie, ale wierzcie, że wasze cierpienie przyczyni się do tego, że cały świat pozna, że było Wolą Boga, abyście zostali umęczeni, wyśmiani i odrzuceni. Błogosławiony ten, kto się nie podda, kto wytrwa w wierze, w wierze prawdziwej, bo kiedy przyjdzie Syn Człowieczy na Ziemię, uda się do serc, które nie utraciły swej wiary i pozostały Mu do końca wierne. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...