Aktualności

2022-09-30 16:12

Duch Paraklet. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Ta tajemnica jest również samym szczęściem. Duch Święty jest czystą Miłością, którą obdarza nas Bóg w swojej Trzeciej Osobie. Radość z posiadania Ducha Świętego jest tak ogromna, bo nie przesłania jej żadna ziemska zależność. Duch Święty jest wolny i udziela swojej wolności swoim czcicielom. Tajemnica zesłania Ducha Świętego po pięćdziesięciu dniach od odejścia Mojego Syna jest tajemnicą wielkiej miłości Bożej, Boga który sam zszedł na Ziemię ponownie, aby umocnić to, co zbyt słabe, aby wskrzesić umarłego ducha Apostołów i uleczyć Moje rany miłością. Świat ponownie został napełniony Bożą obecnością. Młody Kościół nie posiadał jeszcze charyzmatów, poprzez które otwierałby serca ludzkie na przyjęcie dobrej nowiny. Duch Święty musiał odnaleźć serca opróżnione, przygotowane poprzez cierpienie i upokorzone przez skruchę. Zalęknienie, wstyd, ból nie są dla Niego przeszkodą, ale zawsze pycha, zbyteczny zgiełk w duszy. Aby przyciągnąć działanie Ducha Świętego, człowiek powinien znaleźć wyciszenie i prawdziwie pragnąć przyjścia Ducha Świętego ze wszystkim, co On przynosi, i takim jaki On jest. Jeśli człowiek zastrzega sobie przestrzenie niedostępne dla Ducha, nie może być przez Niego porwany, ale jeśli otworzy się w pełni, Duch Święty ukaże mu, co znaczy – narodzić się z Ducha.

 

Narodziny z Ducha Świętego są początkiem działalności apostolskiej. Jest to nowy Duch, który wstępując w ciało człowieka, odradza go duchowo, odnawia, umacnia i uzdalnia do stania się narzędziem Zbawienia. Wszystko, co poprzedza to wydarzenie, jest przygotowaniem do tej chwili, do przyjęcia Ducha Świętego, który zstępując, odradza człowieka zupełnie, tak że nie jest już więcej tym, kim był, a wszystko staje się dla niego proste i oczywiste. Zesłanie Ducha Świętego można nazwać prawdziwym – powtórnym nawróceniem, bo Duch dokonuje tego, czego człowiek dokonać nie może, wyrywa z duszy człowieka wszystkie niepotrzebne przywiązania i słabości, a wypełnia je swoją miłością i mocą. Człowiek otrzymuje łaskę bycia apostołem.

 

Jako Matka wszystkich apostołów przyjęłam dary Ducha Świętego w pełni. Otrzymałam czystą miłość, wyznanie Boskiego Ducha, w którym osadzał wszystkie Moje cierpienia i wynagradzał Mi ból, który wypełnił Moją duszę. Ta moc miłości i darów dla wszystkich apostołów trwa w Kościele za przyczyną Moich nieustannych modlitw. Duch Święty przychodzi i udziela się wszystkim wierzącym w Sakramencie Bierzmowania, ale nie jest to jedyne źródło łask udzielanych przez Ducha Świętego. Duch Święty jest miłością, która żyje, która krąży po Mistycznym Ciele Kościoła, aby go umacniać i ożywiać. Nie zaniedbujcie modlitwy do Ducha Świętego, nie zaniedbujcie nabożeństw, w których jest On przyzywany, aby mógł dać wam niezbędne siły i mądrość do działań apostolskich. Spójrzcie na Apostołów, na ich pokorę, w której nie czynili nic prócz przyzywania mocy Ducha Świętego i nie próbowali dokonać czegokolwiek własną mocą. Nie wykonali nawet najmniejszej misji bez Ducha Świętego. Czekali na Niego, aby wyruszyć tam, gdzie On ich pośle, czekali długo, czekali bez utraty czasu, modląc się i prosząc.

 

Żadna działalność apostolska nie może być wykonywana na własna rękę, ale musi być we wszystkim pełniona Wola Boża, której bez pomocy Ducha Świętego człowiek nie jest w stanie wykonać. Pamiętajcie o tym, nie obwiniajcie się za niepowodzenia, za nieumiejętności, tchórzliwość i brak zapału, ale wzywajcie pomocy Ducha Świętego i pamiętajcie, że Ja trwam na modlitwie wraz z wami i modlę się za was. Kończcie i zaczynajcie dzień tak, jakbyście byli w nieustannym oczekiwaniu na Ducha Świętego. Oddawajcie się Mu przed rozpoczęciem dnia i kończcie dzień złożeniem Mu hołdu za wszystko, czego poprzez was dokonał. Pozbądźcie się prawa do posiadania waszych dni, wasze dni niech należą do Ducha Świętego. Niech będą od początku do końca pełne Jego łaski i Jego Woli, niech będą Jego dziełem w was, apostołach tych czasów ciemności, niech spłynie na was światło Ducha Świętego, abyście rozpoznali Wolę Bożą tam, gdzie zostaliście posłani. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...