Aktualności

2022-10-10 16:12

Duch Paraklet. TRZY POZIOMY ZJEDNOCZENIA Z DUCHEM ŚWIĘTYM

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Rozważałaś fragment rozmowy z Nikodemem, gdzie Jezus objaśniał mu, co znaczy narodzić się z Ducha. Święci ludzie to ci, którzy narodzili się z Ducha. Porzucają własne plany, aby realizować Wolę Ducha. To On ich posiada. Posiada ich wolę i czas. Nie muszą już planować swojej przyszłości, bo Duch Święty wszystko dla nich zaplanował aż do ostatniego dnia ich życia. Będą żyli tyle, ile potrzebują, aby wypełnić Wolę Bożą. Takie zjednoczenie z Duchem Świętym jest tajemnicą, która otacza wybraną duszę, dlatego ona sama wielokrotnie nie pojmuje tego, co działa przez nią Duch, i dziwi się, jak mogło się dokonać wiele rzeczy przez nią, mimo braku zdolności i umiejętności. Duch Święty wstępuje do oddanego Mu serca, ogarnia umysł i ciało człowieka i włada nim, jako swoim narzędziem, dlatego człowiek nawet pogrążony w cierpieniu i doświadczany ponad miarę może zachować radość  w sercu i emanować nią.

 

Posiadanie Ducha Świętego to więcej niż posiadanie wszelkich zdolności i siły. Dusza, która odczuwa w sobie moc Ducha, czuje się wolna, zupełnie wolna i ma wrażenie, że wszystko posiada właśnie poprzez Ducha, który jednoczy się z nią na tych trzech poziomach, o których wspomniałem, na poziomie umysłu, serca i ciała. Dusza człowieka, posiadając Ducha Świętego, uwalnia się z pod własnych ograniczeń i jednoczy  się z Boską naturą, poprzez którą ogarnia umysłem rzeczy nieogarnione i zakryte przed ludzkimi zmysłami. Serce człowieka poznaje Boga, miłując tak jak On, bezinteresownie i wspaniałomyślnie. Nie szukając własnej korzyści, ale kochając z najszczerszej intencji serca, w Bogu i poprzez Niego. Ciało człowieka, poddając się Duchowi, zapomina o realiach świata i wznosi się do poziomu Ducha, wprost ulatuje na skutek miłości, która jest potężniejsza od wszelkich praw rządzących materią. Prawo miłości zniewala wszelkie prawa, góruje nad nimi i zawstydza je. Duch Święty, biorąc w posiadanie ciało człowieka, posługuje się nim również na chwałę Miłości, aby Ona była uwielbiona i poznana.

 

– Jak oddać się Duchowi Świętemu tak dalece, żeby zechciał zjednoczyć się z duszą na tych trzech poziomach?

 

Przede wszystkim nie stawiać Mu żadnych ograniczeń. To najbardziej oddala i ogranicza działanie Ducha Świętego. Należy oddać Mu absolutnie wszystko i wyzbyć się pragnienia życia dla siebie. Trzeba już zawsze żyć z Nim i dla Niego. Duch Święty potrafi uzdolnić duszę  do takiej wolności. Więc nawet wcześniej człowiek powinien zwracać się z modlitwą do Ducha Świętego, aby raczył go tak dalece uwolnić od świata. Wszystko jest możliwe dla Ducha Świętego. Zapraszany udziela się z wielkiej obfitości. Przypomnij sobie tajemnicę zesłania Ducha Świętego na nas, Apostołów. Sami doświadczyliśmy działania Ducha Świętego i możemy zaświadczyć o Jego mocy i miłości. Czekaliśmy na Niego, modląc się i poszcząc. Róbcie to samo, przywołujcie Go w oczekiwaniu i umartwieniu, a na pewno przybędzie. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...