Aktualności

2022-09-23 16:12

Duch Paraklet. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Pierwsza tajemnica światła przedstawia prawdę o pierwszym z sakramentów, sakramencie, od którego wszystko się zaczyna i bez którego nie istnieją pozostałe sakramenty, a to jest Chrzest święty. Moc Chrztu świętego wynika z dzieła, jakie przyjął na siebie Mój Syn, Zbawiciel świata. Jesus wstępując do wód Jordanu, ukazał ludzkości to, co miało się dokonać w sferze ducha. Mocą Jego Ofiary oczyścił dusze wstępujące do zdroju, w którym On się zanurzył, a więc ci którzy oddają Jezusowi swoje grzechy, zostają ich pozbawieni właśnie w Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat, aby odebrać ludziom ich grzechy i unicestwić je mocą swojej niewinnie przelanej Krwi. Chrzest  święty jest więc już owocem Męki Jezusa Chrystusa, choć w tajemnicach następuje wcześniej, jednak dla człowieka jest już następstwem Męki Syna Bożego.

 

W tej tajemnicy ukazuje się również prawda o Trójcy Świętej, która jest jednością. Bóg Ojciec otwiera Niebo w odpowiedzi na Ofiarę swojego Boskiego Syna, a Duch Święty zostaje zesłany na świat, aby umacniał, prowadził i napełniał tych, którzy postępują w prawdzie. Tym samym Trójca Święta jednoczy się z człowiekiem, którego naturę przyjął Jezus jako Bóg, a przez to wywyższył ją, uzdrowił i uzdatnił do obcowania z Przenajświętsza Trójcą. Bóg przyjmuje Ofiarę swego Syna i przyjmuje człowieka, który w Jezusie staje się nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym na wzór nowego Adama. W ten sposób człowiek zostaje przedstawiony Bogu, pozostaje jednak jeszcze wprowadzić go przez zaryglowane drzwi do Nieba, a to musi się dokonać przez wielką Ofiarę, jaką Chrystus świadomie poniesie na Golgotę.

 

Chrzest święty jest wiec pierwszym sakramentem nowego Kościoła, w którym człowiek zanurzony w Chrystusie odradza się mocą Jego zasługi i Ofiary. Każdy chrzest jest otwarciem Nieba dla człowieka i zesłaniem Ducha Świętego dla drogi, którą ma dojść na miejsce swego przeznaczenia. W momencie Chrztu człowiek otrzymuje wszystkie potrzebne łaski, aby doszedł do niebieskiej Ojczyzny i gdyby nie grzeszył, byłby od razu zbawiony. Jednak ze względu na grzech Bóg w swoim miłosierdziu ustanowił kolejne sakramenty, aby każdy grzesznik mógł dojść do zjednoczenia z Bogiem w Królestwie Niebieskim. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...