Aktualności

2022-10-03 16:12

Duch Paraklet. BUDZENIE SIĘ W BOGU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Dziś chcę opowiedzieć ci o poranku, jaki był doświadczeniem Mojego życia, i o porankach, które przeżyłaś i jeszcze przyjdzie ci przeżyć. Kiedy otwierasz oczy, światło zagląda w twoją twarz, odpowiadaj uśmiechem. To światło dane jest nie tylko twoim oczom, ale również twojej duszy. Każdy nowy dzień jest nowym wezwaniem do miłowania Boga, bo jest wielkim darem od Stwórcy. W ciągu jednego dnia można dokonać tak wiele. Mówiąc: „dokonać tak wiele” mam na myśli – tak wiele ofiarować Bogu dowodów wdzięczności i tak wiele przyczynić się do ratowania dusz swoich braci i sióstr.

 

Kiedy otwierasz oczy, uświadom sobie najpierw, kim jesteś i kim jest Ten, który sprawił, że wstało słońce, a twoje oczy otworzyły się znowu. Niech pierwsza twoja myśl przylgnie do Niego i wyrazi Mu swoją wdzięczność. Uklęknij. Oddaj pokłon Bogu, który cię stworzył, który cię odkupił i który pragnie cię zbawić.

Podziękuj Mu za kolejny dzień i proś Ducha Świętego, aby zechciał pokierować twoją duszą w tym dniu tak, aby przyniosła jak największą chwałę Bogu. Przyniesie ją na tyle, na ile wypełni Wolę Bożą. Niech twoja modlitwa będzie krótka, ale niech będzie świadoma. Nie mówię teraz o porannych pacierzach, ale tylko o akcie oddania hołdu Bogu tuż po przebudzeniu i złożeniu swojego kolejnego dnia i całego życia w ofierze Duchowi Świętemu, aby mógł posługiwać się duszą w realizowaniu swojego planu Zbawienia świata.

 

Dopiero teraz może pojawić się myśl o innych sprawach. Pamiętajcie jednak, aby Bóg był absolutnie pierwszy, przed wszystkim i przed wszystkimi. Kiedy otwieracie oczy, Bóg  już jak czuła matka pochyla się nad wami. Wasza modlitwa jest oddaniem pocałunku Bogu, który sprawia, że budzicie się każdego ranka. Starajcie się żyć świadomie. Nie zapominajcie, dlaczego żyjecie. Kto dał wam życie i że nie jest to dar wieczny. Każdy z was obudzi się tylko określoną ilość razy i ani razu więcej. Nie zmarnujcie ani jednego poranka, bo ani jeden poranek nie będzie wam zwrócony. Od waszych poranków zależą wasze dni. To pierwsze westchnienie ku Bogu i oddanie Mu władzy nad własnym życiem przywołuje działanie Ducha Świętego w życiu człowieka i owocuje Boską asystencją w waszych codziennych sprawach, dzięki czemu wszystko co zwykłe staje się nadzwyczajną ofiarą miłości. Chcę nauczyć was żyć na chwałę Bożą. Błogosławię was teraz, Moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...