Aktualności

2022-11-28 16:12

Duch miłości. ORĘDZIA – WIEDZA MIŁOŚCI I WEWNĘTRZNA MAPA NA GODZINĘ ŚMIERCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Pan Jezus: Moja córko, chcę, abyś zapamiętała Moją naukę. Jestem Bogiem wszechwiedzącym. Napełniam cię wiedzą, której nie możesz przeczytać i poznać ze źródeł ludzkich. Moja wiedza to Miłość, historia Miłości, struktura Miłości, pochodzenie Miłości, przeznaczenie Miłości i jej głębia. Ucz się ode Mnie, bo tylko Ja znam Ojca, który Mnie posłał na świat, abym objawił ludzkości Jego Imię.

 

Wiedza, którą cię wypełniam, spływa na kartki papieru, aby każdy, kto pragnie poznać Miłość, mógł ją poznać i pokochać. Nie jest to wiedza dla mędrców, ale dla świętych, bo i mędrzec nie zrozumie Miłości, jeśli jego serce nie będzie czyste i prawe. Słowa, które ci dyktuję, odczytuje ponownie Duch Święty w sercu, które Mnie szuka. Istotą Mojego Orędzia nie są słowa, ale Duch Miłości, który poprzez nie działa, uświęca i przygotowuje serce człowieka na spotkanie ze Mną.

 

Wiedza, którą zdobywasz, czytając Moje słowa, jest wiedzą o istocie wszystkich rzeczy i sensie wszelkiego istnienia. Uwrażliwia twoją duszę na prawdę i obnaża fałsz współczesnego świata. Objawiam ci wieczność, nieskończoność i prawdę, która o tych rzeczywistościach poucza. Ci, którzy odeszli, nie korzystając z Mojego daru, żałują tej niewykorzystanej łaski, która przynosi pokój i radość ze spotkania z Bogiem. Uczy ufności wobec Niego i zachowania postawy dziecka wobec wszelkich niebezpieczeństw zewnętrznych i wewnętrznych. Ta łaska jest nieoceniona w chwili śmierci. Moje Orędzie przygotowuje duszę na spotkanie z Obliczem wieczności.

 

Ci, którzy z uwagą czytają Moje słowa, wspomną na nie, umierając i poznają, że trwali w prawdzie, odczuwając głęboki pokój, bowiem słowa Moje staną się dla nich prawdą rzeczywistą. Poznając nowy świat, będą się w nim poruszać, znając już jego przestrzenie, odkrywając to, co im było objawione. Rzeczywistość życia po śmierci nie będzie obca i przerażająca, ale znajoma i bliska, bo objawiona duszy poprzez Moje Słowo, które dusza będzie wspominać, mijając kolejne przestrzenie wieczności. Ja sam będę tym, który się objawił, i taki, jakim się objawiłem. Dusze przygotowane na spotkanie ze Mną poprzez te Orędzia posiadają wiedzę, która jak wewnętrzna mapa poprowadzi je ku prawdzie po przekroczeniu bram śmierci. Duch Mój objawi i przypomni im wszystko i kroczyć będą ku Mnie te dusze spokojnie i pewne swej drogi, znając to co będą oglądać.

 

Nieocenioną łaską jest przyjęcie i kontemplowanie Mojego Orędzia dla tych, którzy odchodzą. Uczę was życia na Ziemi i życia w Niebie. Wiedza miłości nie zginie, podczas gdy wszelka inna wiedza straci swoją wartość i obróci się w nicość. Tylko miłość pozostanie. Wspomnijcie na tych, którzy odchodzą, otarłszy się zaledwie o Mój wielki dar, i na ich żal, który może być i waszym żalem, jeśli nie przyjmiecie Mojej łaski. Nie wiecie, jak wielkim obdarzam was dobrem. Zaufajcie Moim słowom. Błogosławię was. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...