Aktualności

2022-11-21 16:12

Duch miłości. OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Maryja, Moja przeczysta Córka, miała jedyną drogę do Mnie i Ona jedyna została wywyższona do Mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze Mną miało inną naturę, albowiem była Ona Moją Oblubienicą i Matka Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpi połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi.

 

Maryja, Moja ukochana Oblubienica, stała się Współodkupicielką całego ludzkiego rodu, a poprzez swoje Niepokalane Poczęcie była Mi jedynym, przeczystym dzieckiem, jakie nie narodziło się od czasu Adama i Ewy. Moja jedyna, ukochana Córka była ze Mną połączona duszą i ciałem, abym mógł w Niej objawić odwieczną Wolę Boga, jaką było narodzenie Syna Bożego z Dziewicy, Jednorodzonego Syna Bożego, którego przeznaczeniem było Odkupienie rodzaju ludzkiego. Poprzez Jego krwawą i bolesna Mękę dostąpiliście, dzieci, odpuszczenia wszystkich waszych grzechów i ponownego wejścia do domu waszego Ojca.

 

Dokonało się to wszystko poprzez tę przeczystą Oblubienicę Moją, której chwała w Niebie jest ponad wszystkimi stworzeniami ziemskimi i wszystkimi aniołami. To jest Królowa wasza i jako Królowa czcijcie Ją na Ziemi, a szczególnie na waszej ziemi, bo tę ziemię jako Królowa upodobała sobie szczególnie. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...