Aktualności

2022-12-19 16:12

Duch Kościoła. ZANIK SENSU BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Ojciec Pio: Powiem ci teraz o tym, co potem, o błogosławieństwie kapłana. Ludzie w kościele czasem wychodzą przed błogosławieństwem, czasem zupełnie na nie nie czekają, bo go nie pragną. Nie pojmują co im daje i dlaczego jest udzielane. Widzisz, Chrystus odchodząc z Ziemi, pobłogosławił ją, pobłogosławił uczniów i obdarzył ich swoim pokojem. Ten pokój, który pozostawił jest zaczątkiem Nieba. Pozostawia w duszy tęsknotę za nieskazitelnym, wiecznym pokojem.

 

Pokój w Bogu, jaki osiągamy na Ziemi, jest niedoskonały, bo zależy w dużej mierze od nas samych, ale jeśli nawet w walce będziemy się modlić o pokój, otrzymamy go. Tyczy się to pokoju duszy, w którym przebywa on w połączeniu z Chrystusem. Pokój ten jest silniejszy od ataków złego ducha i może być zachowany głęboko w duszy, nawet kiedy wszystko wokół jest pełne niepokoju. Ziemia nie trawa w pokoju.

Im więcej pokoju w was, tym bardziej Szatan zdaje się ten pokój zabijać, jednak Duch Święty przymnaża nam tej łaski, kiedy jej bardziej potrzebujemy. Chrześcijanie nie powinni obawiać się żadnych wydarzeń, bo są objęci łaską Chrystusa. Ta łaska, która ich chroni, umacnia i czyni niezależnymi od świata, wypływa z błogosławieństwa. poprzez znak krzyża, jaki kapłan czyni nad wiernymi, Duch Święty udziela łaski, na miarę otwarcia duszy na tę łaskę i w zależności od Woli Bożej, spływa ona różnie na różne dusze.

 

Jezus odchodząc błogosławił uczniów, aby zanieśli Jego pokój do swoich domów. Ten pokój to trwanie w Nim. Tylko taki pokój jest trwały. Błogosławieństwo udziela nam łaski błogosławieństwa Chrystusa, który w tym błogosławieństwie działa mocą Ducha Świętego. Bez tego błogosławieństwa Boga, nie moglibyśmy nic uczynić. Każde błogosławieństwo, które wynosimy po Mszy świętej, wydostaje się z Nieba w świat i działa, działa przemieniając, kształtując świat na obraz Boży.

 

Droga każdego błogosławieństwa jest dalekosiężna w skutkach, dociera czasem bardzo daleko i sprowadza dobro tam, gdzie się go zupełnie nie można spodziewać. Dlatego bierzcie błogosławieństwo zawsze, proście o nie, błogosławieństwo jest bezpośrednim ściąganiem łaski z Nieba dla naszych potrzeb, naszych nędz i niepokojów, to Boży pokój, który zstępując, przemienia świat.

 

Chciałbym, abyście dalej przekazywali błogosławieństwa, które otrzymujecie od kapłanów. Nie tylko oni mogą błogosławić. W Imię Boże Duch udziela się tym, którzy wierzą, i szuka tylko spragnionych Jego łaski dusz. Błogosławieństwo otacza tych, którzy o nie proszą i przyjmują je z miłością. Błogosławię cie, córko. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...