Aktualności

2022-12-12 16:12

Duch Kościoła. TRZEBA SIĘ NAM POWTÓRNIE NARODZIĆ

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Czasami Bóg ma pewne plany i nie od razu daje nam wszystko poznać. Ty zostałaś wybrana jako dziecko Boże, przeznaczone Bogu od samego początku, jednak przeznaczone na ciężką próbę miłości. Pan powiedział, że trzeba się nam powtórnie narodzić dlatego ty zostałaś do tego powołana, aby pokazać światu, jak ma wyglądać to powtórne narodzenie. Człowiek nie może wejść powtórnie do łona swej matki, ale może się narodzić powtórnie z Ducha Świętego i w Jego Boskim Łonie. Wówczas Bóg, tak jak matka, pielęgnuje to nowo narodzone niemowlę z wielką troską, prowadząc je ku wzrostowi w wierze i uważając, żeby nie zostało w swej delikatności i słabości zranione i nie zaprzepaściło łaski. Bóg pragnie tego narodzenia z Ducha dla wszystkich chrześcijan. Nie mówię tu o poganach, bo oni potrzebują zupełnie innej drogi, masz iść do wtórnych pogan.

Cały świat został schrystianizowany, tylko w wielkiej mierze Objawienie to odrzucił. Dostał jednak łaskę i teraz potrzebuje tę łaskę w sobie ożywić i odrodzić. Wszystkie wielkie dzieła chrystianizacji świata zostały już dokonane. Bóg został jednak odrzucony i zapomniany. Świat potrzebuje odnowy w Duchu Świętym, potrzebuje stać się zupełnie nowy, bo stary świat jest zbyt zepsuty, aby mógł być naprawiony. Bóg nie odrzuca pogan, jednak ci muszą uwierzyć w Jezusa i dopiero wówczas mogą zacząć podążać twoją drogą. Bez wiary w Jezusa jest to jednak niemożliwe. 

 

To samo tyczy się Kościoła. Kościół musi być na nowo skąpany w Duchu Świętym, odnowiony przez świętość, przez ofiarę świętych ofiar i świętego przymierza. Kościół jest Boską oblubienicą, przynależną Bogu przez wzgląd na swoje pochodzenie. Kościół w swoim założeniu jest święty, jednak na skutek działania Szatana został głęboko zraniony i potrzebuje uzdrawiającej mocy Boga. Kościół nie jest w stanie sam zaradzić swojemu zranieniu. Musi przyjść Oblubieniec i podnieść swoją oblubienicę. Bez tej Bożej opieki Kościół nie będzie w stanie sam się uświęcić, bo zostało w nim zbyt mało świętych. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...