Aktualności

2023-01-06 16:12

Duch Kościoła. BIERZMOWANIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Agnieszka: Dziś będzie o Duchu Świętym. O tym Kim był dla nas i jakie miejsce zajmuje teraz w waszej wierze. Zdaje się, że został odsunięty od ludzkich serc jako niezrozumiały i niepojęty. A w naszych czasach otrzymanie Go było drugim podstawowym sakramentem, koniecznym, aby w ogóle być chrześcijaninem. Bez darów Ducha Świętego bylibyśmy spłoszoną garstką mających nadzieję przeżyć. Z Duchem Świętym byliśmy dopiero chrześcijanami w pełni tego słowa znaczeniu. Duch Święty towarzyszył wszystkim naszym spotkaniom. Modliliśmy się do Niego w każdych trudnościach. Był właśnie Bogiem z nami, który uczył nas poznawać Jezusa i postępować według Jego Woli. Kiedy otrzymywaliśmy Ducha Świętego, stawaliśmy się z Nim złączeni poprzez ten sakrament. Nie tylko w chwili samego sakramentu, ale już na zawsze. To tak jakby schodził z Nieba, aby już na zawsze towarzyszyć nam w drodze do Nieba. Był jak dobra matka czuwająca nad rozwojem dziecka i przewodnik na drodze samotnej i nieznanej.

 

Opieka i prowadzenie Ducha Świętego ujawniało się na wielu płaszczyznach naszego życia, nie tylko poprzez nadzwyczajne łaski, których doświadczaliśmy, ale poprzez Jego odwagę i siłę, którą nas napełniał. Czasem wydaje mi się, że to, co było dla nas oczywiste, dla was stało się rzeczą nie do wiary. Mimo, że otrzymujecie ten sam sakrament i tego samego Ducha, przez brak wiary nie dostępujecie takich łask i nie oglądacie takich znaków, jakich my byliśmy świadkami. Znaki Ducha Świętego pobudzały naszą wiarę, ale bez wiary nie byłoby znaków i tak brakuje dziś światu i wiary, i znaków.

Kiedyś przed otrzymaniem tego sakramentu przygotowywano się do niego w szczególny sposób. Nie były to tylko nauki, bo Duch Święty, przychodząc, sam pouczał nas i dawał zrozumienie wielu Bożych spraw. Przygotowanie polegało na otworzeniu się na przyjęcie Ducha Świętego. Żeby się należycie otworzyć, stosowaliśmy post i żarliwą modlitwę połączoną z umartwieniem. Cała wspólnota modliła się za tych, którzy mieli dostąpić tego sakramentu. Nie wystarczy bowiem przygotować umysł. Trzeba raczej przygotować serce. To w nim zamieszka Duch Święty, kiedy przyjdzie z niego będzie działał na umysł, duszę i całe ciało człowieka, a nawet na osobowość, która czasami wyraźnie uległa przemianie po przyjęciu tego sakramentu. Ludzie bojaźliwi i nerwowi stawali się pełni odwagi i pokoju.

 

Dla nas Duch Święty był towarzyszem na Ziemi, towarzyszem wszystkich naszych modlitw i ofiar. Nie był niedostępnym Bogiem w Niebie, ale właśnie Tym, który zszedł do nas, aby opiekować się naszą wspólnotą i każdym chrześcijaninem z osobna. To On prowadził nas w działaniu i ostrzegał przed niebezpieczeństwami. On dawał nam sny i przemawiał przez wybranych. On przynosił nam radość i męstwo. Zamieszkał z nami i żył naszym życiem, abyśmy nie pozostali sami i nie pogubili się. A dzisiaj staracie się dojść do poznania Boga bez pomocy Ducha Świętego. Nie jest należycie rozumiana Jego rola i Jego miłość. Pan Jezus zesłał nam swojego Ducha, aby nam wszystko przypomniał i uczynił swoimi narzędziami w planie Zbawienia świata. Bez Ducha Świętego możemy być tylko poszukiwaczami Boga, ale nie przewodnikami dla innych. Duch Święty daje wszystko. Jeżeli chcesz mieć większą wiarę, proś właśnie Ducha Świętego, bo to On jest kreatorem ludzkich dusz. Przemienia je i sprawia, że dojrzewają w łasce, aby rozkwitnąć kiedyś pełnią Jego darów, a raczej Nim samym, kiedy poprzez Jego dary przyjmiemy Go samego w pełni. Módlcie się do Ducha Świętego, a przemienicie oblicze Kościoła, który na powrót stanie się świadkiem i apostołem pełnym żarliwości i męstwa. Niech cię Bóg błogosławi i wspiera poprzez swojego Ducha w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...