Aktualności

2022-05-06 16:12

Dary Ducha Świętego. DZIAŁANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO W DUSZY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Posłuchaj Mnie, Moje dziecko. Chciałbym wyjaśnić ci to, czym są Moje dary i jakie jest ich działanie w duszy człowieka. Przez kolejne siedem dni będziesz modlić się o Moje dary, a Ja będę ci tłumaczył, czym one są. Człowiek po upadku pierwszych rodziców stracił naturalne dary Boże, dzięki którym trwał w Nim w doskonałej harmonii. Chcę ci zwrócić te dary. Poprzez uzdolnienia, jakich udzielam duszom, przemieniam je wewnętrznie i usposabiam do wydania owoców swojego życia.

 

Dary Boże są udzielone duszom właśnie po to, aby te dusze, które są niezdolne, ale szczerym sercem szukają Boga i pragną Mu służyć, mogły to czynić i wydać owoc, do jakiego same nie są zdolne.

Najważniejszymi więc cnotami duszy, które zachęcają Mnie do udzielania Moich darów, jest szczera wola i pokora. Zdolności nie są tu ważne, bo właśnie zdolności będą udzielane. Kiedy człowiek posiada wiele zdolności, szybko zapomina o Bogu. Mało zdolności wspomaga duszę w poszukiwaniu prawdy o samej sobie i o Bogu, który ja uzdalnia do czynienia dobra. Przyjdź więc jutro, aby poznać te dary. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...