Aktualności

2022-05-13 16:12

Dary Ducha Świętego. DAR ROZUMU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Zapisz Moje orędzie. Darem, o którym pragnę cię dziś pouczyć, jest dar rozumu. Potrzebujesz go, aby pojąć prawdę objawioną, tajemnice Kościoła i zamysły Mojej Woli. Dar rozumu pozwala przyjmować Słowo Boże z pokorą i rozumieć je. Doceniać ich wartość ponadczasową. Dar rozumu jest konieczny do pojmowania Pisma świętego i do zrozumienia podniosłych tajemnic wiary katolickiej. Rzeczy Boże są dla człowieka niepojęte i nawet kiedy Bóg tłumaczy je człowiekowi, człowiek przyjmuje je po ludzku, w sposób ograniczony jego własnymi ograniczeniami – czasem i przestrzenią. Tymczasem Bóg objawia się ponad tymi ograniczeniami i właściwe pojmowanie Boskiego zamysłu i języka jest możliwe poprzez udzielony ludziom dar rozumu. 

 

Dar rozumu ukazuje głębsze przestrzenie prawd Bożych i pozwala wniknąć w ich tajemnice. Dzięki temu darowi prostaczkowie rozumieją lepiej prawdy objawione niż ludzie uczeni, którzy w wielkiej mierze gubią ten dar, przedkładając własny rozum nad natchnienia Ducha Świętego.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego daru, warunkiem otrzymania i rozwijania tego daru jest pokora. Bez niej nie da się właściwie oglądać i pojmować Bożych tajemnic. Mówiłem już, że ludzie prości lepiej rozumieją Boga niż ludzie uczeni. Właśnie dzięki pokorze słuchają oni uważniej Bożego głosu wewnątrz własnych serc i poddają się jego prowadzeniu.

 

W świetle Boskiego poznania prawdy objawione stają się rzeczywistością jedyną prawdziwą i pewną, pewniejszą od kolejnego dnia, dlatego ludzie obdarzeni darem rozumu budują swoje życie na fundamencie wiary i planują życie wieczne, opierając się na wiecznych prawdach Boga, a nie na pewne jutro w oparciu o obietnice świata. Zrozumienie prawd wiary jest bardzo ważne, dlatego powinniście modlić się o ten cenny dar, którego chętnie udzielam. Szczególnie proście go przed przyjęciem sakramentów, aby przyjmować je świadomie i przed czytaniem Słowa Bożego, aby przyniosło owoc w waszym życiu. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...