Aktualności

2022-05-16 16:12

Dary Ducha Świętego. DAR RADY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Jestem obecny w twojej duszy. Jestem jej pokojem. Pamiętaj o Mnie we wszystkich twoich niepokojach. Jednym wejrzeniem w głąb twojego serca i uwielbieniem Mojej obecności  w nim wyciszysz twoje obawy, uspokoisz myśli. To modlitwa, jakiej chcę cię dziś nauczyć. Wiele razy zmagasz się z trudnościami i nie umiesz odnaleźć właściwej drogi. Pamiętaj wówczas, aby wszystko to powierzyć Mi. Zamknij się przed światem i nie zasięgaj jego rad, aby nie ulec emocjom i wpływom ludzkim. Skieruj swój wzrok ku własnemu wnętrzu, gdzie przebywam w całej Mojej wszechmocy i wszechwiedzy. Uświadom sobie Moją obecność i miłość, jaką cię obdarzam. Wtedy powiesz Mi to, co zakłóca twój spokój. Szczera modlitwa i wiara w to, że jestem obecny w twojej duszy, otworzy cię na trzeci z Moich darów – dar rady.

 

Kiedy już wylejesz przede Maną twoją duszę, przestań mówić i zacznij słuchać Moich rad. W Moim świetle ukażę ci, co jest dobrem, a co złem.

W twoim sercu zapisałem odpowiedzi na wszystkie twoje pytania, te, które zadajesz i te, które jeszcze zadasz. Szukaj ich poprzez modlitwę i kontemplowanie Mojej obecności w twoim sercu. Może jeszcze nie umiesz ich odczytywać, a może jeszcze nie przyszła na to pora. Ja jednak zapisałem je wszystkie dla ciebie.

 

Dar rady jest umiejętnością odczytywania tych odpowiedzi. Kluczem do posiadania tego daru jest modlitwa i kontemplowanie Mojej obecności i działania w ludzkim sercu. Konieczne jest wewnętrzne wyciszenie i zamknięcie na zgiełk świata, unikanie nowinek i zbędnej wiedzy, która zakłóca pokój ludzkiego serca. Ludzkie serce jest Moim świętym sanktuarium, które zamieszkuję. Dbajcie oto, aby było piękne. Nie zaśmiecajcie go bezmyślnie, słuchając wszystkich informacji i plotek, jakie przypadkowi ludzie mówią do przypadkowych uszu. Przecież do własnych domów nie znosicie wszystkich rupieci, jakie znajdziecie na ulicy. Nie zagracajcie również Mojego domu, zatruwając wasze serca złą i niepotrzebną wam do niczego wiedzą. Nie czyńcie śmietniska z waszych umysłów, na które każdy może wejść i wyrzucić, co mu się podoba. Słuchajcie tego , co pożyteczne i zbawienne. Przecież wszystko, co usłyszycie i zobaczycie, zostanie w was na zawsze, kształtując to, kim jesteście. Dziecko jest niewinne dzięki swojej niewiedzy i nieznajomości zła. Poznając zło, przestaje być dzieckiem. W waszych umysłach powinien panować porządek, aby strumień Bożej łaski mógł przez niego swobodnie przepływać.

 

Dar rady jest umiejętnością nad wyraz cenną w codziennym życiu. Pozwala iść człowiekowi prosto przed siebie bez utraty czasu na błądzenie i poszukiwanie drogi. Jest to wewnętrzny kompas, kompas serca, który rozpoznaje drgnienia Boże, aby zawsze postępować ku dobru. Chcę obdarzyć ludzkość darem rady, aby odnalazła zagubioną drogę i na nowo nauczyła się rozróżniać dobro od zła. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...