Aktualności

2022-05-20 16:12

Dary Ducha Świętego. DAR MĘSTWA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Umiałaś przyjąć Mój dar i zrozumieć, czym jest dla duszy Moja przyjaźń. W ten najbliższy i bezpośredni sposób mogę posiadać duszę tylko przez łaskę uświęcającą, która jest więzią z Bogiem. Czujesz już siłę nadziei, ale to jeszcze nie wszystko, co pragnę ci dać. Chcę obdarować cię darem męstwa. Czekasz na ten dar, prosisz Mnie o niego, a nie wiesz, że o niego prosisz. Jest to łaska, której nie potrafisz nazwać, wymieniając Mi swoje bolączki. Ja jednak nazywam je i zawieram w jednym błaganiu – o dar męstwa.

 

Dar męstwa jest dla słabych, dla tych, którzy załamują się pod trudnościami i przeciwnościami na drodze do świętości. Poprzez ten dar udzielam duszy wielu zdolności do wytrwałego dźwigania krzyża.

Nie chodzi tylko o odwagę, która utożsamiana jest z darem męstwa. Oczywiście odwaga jest konieczna na drodze Bożej, bo bez niej nie można mówić o apostołowaniu i świadectwie, a co dopiero o świętości. Odwaga wiąże się ściśle z zaufaniem. Im silniej zaufasz, tym mniej będziesz podlegać pokusom lęku. Odwaga jest udzielana sercom ufnym. Dzięki odwadze dusza zdolna jest do świadczenia o Bogu i nie poddaje się opiniom świata, choćby miała za to płacić cierpieniem. Dar męstwa to jednak o wiele więcej.

 

Zanim w duszy uwidoczni się odwaga, najpierw rozpalam w niej płomień gorliwości. Ten płomień zagrzewa ją do walki o Moje Królestwo i do świadectwa choćby i do krwi. To miłość rozpala duszę do takiego stopnia, że nie może ustać w miejscu i musi działać, musi się udzielać innym, musi spalać się dla Boga i dla braci na ścieżce Zbawienia. Ta gorliwość i zapł popychają świętych do czynów odważnych i niezwykłych bez względu na konsekwencje ponoszone w świecie. Zapał ten rozpalony przez Boga jest święty i nie daje spocząć duszy, aż spali się cała dla Boga, nie oglądając się na cierpienie i straty. 

 

Do tego daru dopełniam duszę jeszcze inną łaską – wytrwałością i świętym uporem w dążeniu do upragnionego celu, choćby zdawał się nieosiągalny. Dusze obdarzone darem męstwa podejmują czyny wielkie i szalone w oczach świata. Nie poddają się i nie rezygnują, widząc swoje niepowodzenia i przeszkody uniemożliwiające realizację tych wzniosłych celów. Nie myślą o sile przeciwności ani własnej słabości, ani o opinii innych którzy wątpią od początku do końca, ale brną ślepo w sam środek zmagań i walk, aby oddać się bez reszty jako żertwa dla upragnionego celu. Jet to walka na śmierć i życie, w której człowiek oddaje swoje życie dla osiągnięcia zwycięstwa już na początku walki. Nie patrzy więc na straty, bo jego pragnieniem jest osiągnąć zwycięstwo wszelkim kosztem, jaki trzeba będzie ponieść, łącznie ze śmiercią i męczeństwem, z utratą dóbr tego świata i jego pociech.

 

Dusze rozpalone świętym pragnieniem Boga dla siebie i całego świata ukazują światu odwagę, jakiej nie zna i nie pojmuje, to gotowość utraty życia za zdobycie łaskawości Boga. Ludzie tacy podbijają świat dla Chrystusa i Jego Woli, poczytując sobie straty jako zyski, nie licząc swoich ran, ale święte i błogosławione łupy dla Boga w postaci dusz zdobytych dla Nieba. Takiego daru chcę ci udzielić. Zapału, gorliwości, niespożytych sił, wytrwałości w znoszeniu przeciwności i odwagi do wypełnienia Mojej Woli. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...