Aktualności

2023-05-05 16:12

Dary Ducha Świętego. DAR MĄDROŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, pierwszym darem, o którym pragnę cię pouczyć, jest dar mądrości. Mądrością człowieka jest szukanie Boga i upatrywanie w Nim źródła szczęścia. Mądrość prowadzi do poznania Boga i umiłowania Go ponad wszystko.

 

– Mój Boże, w tej chwili poznałam modlitwę, którą powinnam odmawiać, aby sprawić Ci radość i uchronić się od złego. Czy chcesz, abym ją zapisała?

 

Tak. Tę modlitwę będziesz odmawiać na różańcu. Rozpoczniesz ją od Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Później wypowiesz słowa Matki Najświętszej z Nazaretu: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Na małych paciorkach powtarzaj: Bądź Wola Twoja. To jeszcze nie koniec. Na zakończenie koronki odmówisz modlitwę do Mnie:

 

Duchu Święty, który zstąpiłeś do Serca Najświętszej Maryi Panny i napełniłeś je Boską mądrością, aby w Niej i przez Nią dopełnić „Fiat” Chrystusa, napełnij mnie swoja świętą mądrością, aby moje życie było wypełnieniem Twojej doskonałej Woli, która jest zawsze miłością i miłosierdziem. Amen.

 

Zrozum, że mądrością jest wypełnienie Woli Bożej, bo nie ma większej mądrości niż ta, która zawarta jest w Woli Bożej. Podążanie za tą mądrością, która pochodzi od  źródła wszelkiej mądrości, jest jedynie zbawienne i dobre. W poszukiwaniu mądrości nie jet więc najważniejsza wiedza, ale wola. Poszukiwanie prawdy musi być pragnieniem serca. Jeśli zgłębianie wiedzy Bożej podyktowane jest względami ludzkimi takimi jak prestiż czy korzyści finansowe, prowadzi nie do mądrości, ale do pychy i samouwielbienia. Poznając Boga człowiek powinien się umniejszać, widząc w wielkości Boga własną małość. Jeśli poznawanie prawd Bożych prowadzi człowieka do wywyższania się, nie może otrzymać on daru mądrości.

 

Dar mądrości prowadzi do zupełnego wyzwolenia się z pod panowania czysto ludzkiego postrzegania świata. Dzięki temu darowi człowiek postrzega siebie jako element zawarty w Woli Bożej. Przestaje służyć samemu sobie, bo wie, że został powołany do rzeczy wyższych i ważniejszych. Wszystko wówczas przestaje mieć znaczenie samo z siebie, ale jest ważne lub nieważne ze względu na to, czym jest w odniesieniu do Boga i wieczności. W tym Bożym świetle straty staja się korzyściami, a korzyści stratami. Następuje zupełne przewartościowanie, które prowadzi do wolności i szczęścia.

 

Tam, gdzie dotąd panował smutek, pojawia się radość, a radość, jest już owocem Ducha Świętego, a więc skutkiem dobrego korzystania z daru mądrości. Aby dobrze z niego korzystać należy tylko w chwilach trudnych i bolesnych wsłuchiwać się w głos prawdziwej mądrości i unikać głosu świata, który każe płakać tym, którzy powinni się cieszyć. Trwanie w Bogu poprzez modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i czynny udział w sakramentach Kościoła gwarantuje dobre wykorzystanie tych łask. Nie wystarczy więc tylko prosić o ten dar. Trzeba również prosić, aby nie zmarnować otrzymanych łask i strzec ich za pomocą środków, które wymieniłem. Błogosławię wszystkim poszukującym mądrości. Na pewno ją otrzymają. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...