Aktualności

2022-09-19 16:12

CZAS OBECNY JEST CZASEM DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Pozostań wierna Słowu, które dał ci Bóg. Tylko to Słowo jest dla ciebie wyrocznią. Nie inne. Trzymaj się mocno Pisma świętego i Orędzi. Błędy są wszędzie. Nie masz pojęcia, jak wile błędów rozpanoszyło się po całym świecie. Dlatego tak ważne jest w obecnie przylgnięcie całym sercem i życiem do Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Żaden człowiek bez Jego asystencji nie będzie potrafił rozeznać między prawdą i fałszem, bo Szatan wyspecjalizował się w mieszaniu drobin fałszu z prawdą i drobin prawdy z fałszem.

 

Nikt, kto nie jest ogarnięty szczególną asystencją Ducha Świętego i pomocą Maryi, Matki Bożej, nie będzie umiał rozróżniać dobra od zła. Musisz wprowadzić wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, a Bóg przeprowadzi cię przez sam środek mroku, zachowując w twoim sercu całą prawdę. Nikt, kto nie posiada Ducha Świętego, nie będzie umiał zachować całej prawdy. Błędy są wszędzie i we wszystkim. Trzeba się ciągle modlić do Ducha Prawdy, bo tylko On jest całą Prawdą, bez żadnej domieszki fałszu.

 

Katolicyzm jest zainfekowany mnóstwem obcych myśli i tradycji. Rozpoznanie ich i oczyszczenie Kościoła z tych obcych naleciałości potrwa całe lata. Konieczna jest obecność Ducha Świętego. To On oczyści świat i Kościół. Proś Go, aby powtórnie zstąpił na Ziemię. To wszystko, czego oczekujecie, to Jego dzieło. Czasy obecne to Jego czas, kiedy świat pogrążony w mroku i fałszu coraz wyraźniej zacznie Go przyzywać. Zacznij od siebie, prosząc o światło do rozeznania. Proś o wiarę i mądrość. Nie licz na siebie. Oddaj się Woli Boga.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...