Aktualności

2023-09-18 16:12

CZAS OBECNY JEST CZASEM DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Pozostań wierna Słowu, które dał ci Bóg. Tylko to Słowo jest dla ciebie wyrocznią. Nie inne. Trzymaj się mocno Pisma świętego i Orędzi. Błędy są wszędzie. Nie masz pojęcia, jak wile błędów rozpanoszyło się po całym świecie. Dlatego tak ważne jest w obecnie przylgnięcie całym sercem i życiem do Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Żaden człowiek bez Jego asystencji nie będzie potrafił rozeznać między prawdą i fałszem, bo Szatan wyspecjalizował się w mieszaniu drobin fałszu z prawdą i drobin prawdy z fałszem.

 

Nikt, kto nie jest ogarnięty szczególną asystencją Ducha Świętego i pomocą Maryi, Matki Bożej, nie będzie umiał rozróżniać dobra od zła. Musisz wprowadzić wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, a Bóg przeprowadzi cię przez sam środek mroku, zachowując w twoim sercu całą prawdę. Nikt, kto nie posiada Ducha Świętego, nie będzie umiał zachować całej prawdy. Błędy są wszędzie i we wszystkim. Trzeba się ciągle modlić do Ducha Prawdy, bo tylko On jest całą Prawdą, bez żadnej domieszki fałszu.

 

Katolicyzm jest zainfekowany mnóstwem obcych myśli i tradycji. Rozpoznanie ich i oczyszczenie Kościoła z tych obcych naleciałości potrwa całe lata. Konieczna jest obecność Ducha Świętego. To On oczyści świat i Kościół. Proś Go, aby powtórnie zstąpił na Ziemię. To wszystko, czego oczekujecie, to Jego dzieło. Czasy obecne to Jego czas, kiedy świat pogrążony w mroku i fałszu coraz wyraźniej zacznie Go przyzywać. Zacznij od siebie, prosząc o światło do rozeznania. Proś o wiarę i mądrość. Nie licz na siebie. Oddaj się Woli Boga.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 18 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

ŁASKA UŚWIĘCAJĄCA – KRÓLOWA ŁASK

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...