Aktualności

2023-02-05 16:12

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Świętość udzielona duszy podczas Chrztu świętego może być utracona przez grzech. Tak samo dary Ducha Świętego udzielone duszy podczas Bierzmowania nie przynoszą owoców duszy grzesznej. Są w niej uśpione i przygniecione ciężarem grzechu.

 

Kiedy dusza jednak świadomie wyrzeka się grzechu, usuwa ten ciężar i pragnie współpracować z łaska Bożą, dary udzielone jej wcześniej zaczynają się uwidaczniać w postaci owoców. Z tego powodu wielcy grzesznicy stają się wielkimi apostołami bez konieczności ponownego udzielania im Sakramentu Bierzmowania. Moje dary nie niszczeją mówi Duch Święty, jak dobra doczesne, ale uśpione w duszy czekają na swój rozwój. Dopóki grzesznik żyje, łaska nie została mu odjęta i kiedy całym sercem otwiera się na Moją Wolę, a wyrzeka się woli grzechu, dary Moje udzielone mu wcześniej, zostają obudzone w jego duszy.

 

Współczesny wierzący potrzebuje ponownego narodzenia w Duchu Świętym, które jest zależne od świadomej współpracy z łaską Bożą w nim. Poznanie tajemnic Ducha Świętego, Jego wymagań wobec człowieka i otwarcie się na Jego natchnienia są warunkiem pobudzenia w nas tych darów i owoców Ducha Świętego, jakie otrzymaliśmy w Sakramencie Bierzmowania. Nie tylko chodzi tu o otrzymanie tych darów, ale także o otrzymanie nowych. Duch Święty chce udzielić nam łaski pęknięcia naszych serc, by wlać w te serca obfite dary i błogosławieństwa. 

 

Proście, a będzie wam dane. Wejrzyjcie w głąb waszych ochrzczonych i bierzmowanych dusz. Ja w nich jestem obecny ze wszystkimi Moimi darami. Módlcie się, aby obudzić te złożone z wielką miłością w was łaski. W każdej duszy w zależności od jej indywidualnej słabości i zadań, do jakich została powołana. Nie traćcie wiary. Moje dzieci, nigdy was nie opuściłem i nigdy was nie opuszczę. Proście tylko i poszukujcie Mnie, a udzielę wam łaski pęknięcia waszych serc, aby wlały się w nie Moje obfite dary i błogosławieństwa.

 

To co przeżyli w Wieczerniku Apostołowie w dniu Pięćdziesiątnicy, może również dzisiaj stać się udziałem każdego wierzącego. Post, modlitwa, umartwienie i pogłębianie wiedzy o Duchu Świętym może uczynić w nas ten cud.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

Powrót do KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

 

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...