Aktualności

2022-09-13 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC SZCZĘŚCIA: Stopnie szczęścia w Niebie

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Więc zapisz, co daje ci poznać. Miejsca, które przeznaczyłem ludziom, należały kiedyś do aniołów, które buntując się przeciwko Mojej Woli, utraciły je bezpowrotnie. Mój Syn, przyjmując na siebie Moją Wolę, choć była ona szczytem miłości, dla Niego oznaczała okrutne cierpienia, otworzył bramę Nieba dla uświęconej ludzkości, która dzięki Jego Ofierze mogła zostać nie tylko przywrócona do łaski, ale jeszcze zdobyć zaszczytne miejsca przy swoim Stworzycielu i aniołach w Niebie. Człowiek został wywyższony do miana Syna Bożego. Odtąd, jako Moje dzieci, możecie wspinać się po drabinie miłości na sam szczyt Nieba, gdzie Miłość zasiada na swoim tronie. Stopnie tej drabiny to pokora, posłuszeństwo, umartwienie, pobożność, ofiarność, sprawiedliwość, wierność, cierpliwość, czystość i wszelkie cnoty, jakie Mój Syn nabył dla was, cierpiąc swoje poniżenie i zhańbienie. Teraz stopnie te czekają na wiernych naśladowców Chrystusa.

 

Aby wejść po tej drabinie, człowiek musi umiłować Moją Wolę i wstępując na każdy [stopień] udowodnić Mi przywiązanie do niej i swoją wierność, pomimo wszelkich nieprzyjemności, pomimo utrapień i cierpień, i pomimo tego, że Moja Wola może okazać się zupełnie przeciwna wszystkim jego pragnieniom, wszystkim jego poczynaniom i całej jego naturze. Mój Syn, przyjmując tę drogę, drogę krzyża, uznał wyższość Mojej Woli nad wolą ludzką, upokorzył swoją ludzką naturę i umartwił ją aż do uśmiercenia jej zupełnie. Tak samo i wy musicie go naśladować i stracić swoje życie zupełnie, unicestwiając swoją wolę, a uwielbiając Moją poprzez pokorę i posłuszeństwo.

 

Stworzenia, umiłowane i wybrane do najwyższej chwały, Moja Wola została wzgardzona, Moja Wola, która jest samą dobrocią i doskonałością, która jest początkiem wszechrzeczy, została odrzucona przez szatana i jego zwolenników. Niezliczona ilość Moich niebieskich stworzeń została pozbawiona Mojej łaski i Moich dobrodziejstw i strącona w piekielne otchłanie. Ich piękność przemieniłem w brzydotę, aby na zawsze pozostali w ciemności, jaką wybrali. Odrzucenie Mojej Woli było największym wymiarem pychy stworzenia. Największym wymiarem pokory, jest więc przyjęcie tej Woli, niezależnie od tego jaka ona jest, szczególnie gdy jest niezrozumiała i trudna do przyjęcia.

 

Taką drogą poszedł Mój Syn, wywyższający Moją Wolę i ukazując zawartą w niej niepojętą dla człowieka miłość. Tym samym człowiek pokonał szatana i zajął jego miejsce w Niebie. Mój Boski Syn, jako człowiek, otworzył wam bramy Nieba, abyście dzięki Jego poniżeniu zostali wywyższeni. Naśladując Go i wzmacniając się owocami Jego chwalebnej Męki, możecie wraz z Nim zasiąść na tronach chwały, na miejscach pozostawionych przez upadłe duchy. Niezliczona ilość tych zdrajców zajmowała niezliczoną ilość miejsc, które po ich upadku przeznaczyłem człowiekowi. Ponieważ jednak upadli aniołowie nie byli sobie równi, ale różnili się między sobą stopniem piękności i doskonałości, ludzie występujący na ich miejsca również będą różni pod względem zasług i stopnia udoskonalenia swojej natury. W zależności od tego, jak bardzo zdołają zbliżyć się do Mnie za życia, odpowiednio blisko zasiądą przy Mnie w Niebie. Im bardziej zawiódł Mnie któryś ze złych duchów i im więcej utracił łaski, tym więcej łaski musi uzyskać ten, komu przeznaczone będzie to miejsce. Im bardziej zostałem zraniony, tym więcej miłości pragnę od duszy, która ma Mi wynagrodzić stratę tego ducha.

 

Umiłowane dzieci, z tej przyczyny miejsca w Niebie są policzone, każde z nich odpowiada duszy ludzkiej, która wypełniając Moją Wolę w sposób doskonały, osiągnie to miejsce. Kiedy jednak dusza, której przeznaczyłem to miejsce, ociąga się z pełnieniem Mojej Woli, na miejsce to przeznaczam inną duszę, która wiernie pełniąc Moje przykazania, zasłużyła na łaskę wywyższenia jej i przeznaczenia jej wyższego miejsca w Niebie na miejsce tej duszy, która nie wykorzystała danego jej miejsca. I tak, każde miejsce ma swoje przeznaczenie i każdy człowiek jest przypisany do odpowiedniego dla jego pragnienia Mojej bliskości miejsca. Niebo nie zamknie swoich wrót, aż ostatni z synów ludzkich zajmie swoje miejsce, tak iż każde miejsce opuszczone przez upadłego ducha będzie jaśniało czystą duszą wynagradzającą Mi Moją łaskawość. Stopień waszej miłości określi stopień waszej chwały.

 

Miejsca, o których wam mówię, zapełniam wybranymi duszami od blisko dwóch tysięcy lat, od kiedy bramy Nieba zostały dla człowieka otwarte, czekam na was. Pragnę, abyście poznali, że miejsc tych zostało już niewiele. Prześcigajcie się więc w świętości, abyście mogli zasiąść u boku swego Ojca, w szczęśliwości wiecznej i żyć życiem aniołów, życiem Boskim, do którego was powołałem. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...