Aktualności

2022-07-27 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Wielkich rzeczy dokonuje Bóg tylko przez tych, którzy maja wielka wiarę

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Posłuchaj Mnie. Jeżeli chcesz być wielką w Moich oczach, uczyń się wobec Mnie zupełnie mała. Ufaj tylko Mi. Nie ufaj sobie i nie ufaj stworzeniom. Nie ufaj literze, ale Duchowi. Jeżeli przedłożysz cokolwiek przede Mnie, to będzie twoim panem, nie Ja. Jeżeli Ja mam być twoim Panem, słuchaj tylko Mnie i ufaj tylko Mi. Wiara i ufność zachwycają Mnie. Miej odwagę, ufając w rzeczy nieznane i podkładając ufność w nadludzkich słowach. Spełni się w tobie wszystko, co zapowiadam ci w Moich niepojętych obietnicach, tylko ty nie przestawaj ufać i wierz Mi do końca. Wielkich rzeczy dokonuję tylko przez tych, którzy mają wielką wiarę. Nie rozważaj więc, czy powinnaś Mi ufać. Nie zwodzę cię, a jeśli mówię rzeczy nieznane człowiekowi to dlatego, że jestem Bogiem i jeśli się tylko trochę otworzę, mówię o rzeczach dla ciebie niepojętych, bo jestem Bogiem, nie człowiekiem. Nie porównuj Mojej mądrości z mądrością filozofów, a jeśli daję ci poznać to, czego nie dałem poznać im, czy nie powinnaś czuć się raczej zaszczycona zaufaniem, jakim cię obdarzam? Na wszystko jest czas. Czasy przyszłe będą się różnić wiarą od czasów obecnych i to, co nie mieści się w twojej głowie, będzie zrozumiałe dlatego, komu dam zrozumienie. We wnętrzu twojego serca jest ukryta prawda. Czy nie odczuwasz, jak budzi się w tobie radość z powodu poznania jej?

 

Nie lękaj się więc, bo otwieram przed tobą Serce i wynoszę cię do Moich ust, aby szeptać o Moich sekretach. Nie musisz studiować i zgłębiać wiedzy przelanej przeze Mnie na przestrzeni wieków. Przeciwnie. Powiedziałem ci: „Zaniechaj czytania, bo nie przynosi ci pożytku”. Teraz zaufaj Mi i nie pozwalaj twoim myślom rozbiegać się w wielu kierunkach. Śledź Moje słowa i zamiary względem ciebie, a w tobie względem ludzkości. Dam ci to, co inni zdobywają przez lata medytacji. Otwórz twoje serce i przyjmij z wdzięcznością poznanie, które z tobą dzielę. Jeśli otrzymujesz je jako pierwsza, raduj się, że pragnę ciebie uczynić pierwszą. Nie lękaj się człowieka i pamiętaj, że lękać należy się tylko Boga i Jego słów. Wszystko inne przemija. Prawda trwa wiecznie. Zachowaj w sercu Moją prawdę i nie ulegaj nikomu i niczemu, bo Ja daję ci ją czystą i niesplamioną ludzkim osądem. Zaufaj Mi i przyjmuj wszystko, co ci powierzam. Kto Mnie przyjmie i uwierzy, będzie miał udział w obietnicach danych tobie. Kto nie uwierzy, nie otrzyma. Ty nic nie ryzykujesz, podążając za Mną i tracąc dla Mnie cały świat. Traci tylko ten, kto nie przyjmuje Mojej łaski. Teraz podnieść wysoko głowę i nie lękaj się więcej. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...