Aktualności

2022-07-23 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Ufność to wiara w Słowo

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Ufność jest wyrazem miłości, której zabrakło w Raju waszym rodzicom. Dlatego ufność i pokora mają dla Mnie taką wartość. Same w sobie są zapłatą i zadośćuczynieniem. Nie musisz nic mówić, a zachowując pokorę i ufność wobec wydarzeń, które na ciebie przychodzą, okazujesz Mi miłość i oddajesz Mi chwałę. Chcę być uwielbiony poprzez ufność. Zawsze okazuję miłość człowiekowi. Nigdy nie czynię mu krzywdy. Traktuję ludzkość z największą miłością i troskliwością, a mimo to, nie ufam Mi. Więc ty Mi ufaj. Zadośćuczynisz Mi za grzech, za pychę i cały bunt ludzkości. Ta ofiara jest przyjmowana przeze Mnie ze szczególnym umiłowaniem, bo jest właściwą i oczekiwaną przeze Mnie odpowiedzią człowieka na Moje dzieła. Adam i Ewa nie uwierzyli w Moją miłość, miłość, która oddaje się cała. Sądzili, że odebrałem im coś, co mogłoby uczynić ich szczęśliwymi. Musiałem dopuścić ich upadek i własną drogę naprawienia go, aby człowiek powtórnie ujrzał Boga i był zdolny uwierzyć, że naprawdę miłuję.

 

Moje Słowo w Moim Synu ukazało prawdę, że Moje Słowo zawsze jest prawdą. Słowo, które ze Mnie wychodzi, zawsze przynosi realizację obietnicy. Czas należy do Mnie i nie możecie go posiadać, ale Moje Słowo należy do was i możecie je posiąść. Moje Słowo zawsze jest prawdą. Brak wiary w Moje Słowo przyniósł upadek ludzkości w Raju, wiara w Moje Słowo, przywraca utracone życie w duszy. Ufność pochodzi od wiary i owocuje miłością.

 

Pragnę, aby Słowo, które daję, było uwielbione poprzez ufność. Oddajesz Mi chwałę, czcząc je w tobie i ufając Mu. Że jest prawdziwe, ukazałem ci na krzyżu. Nie ma nic bardziej prawdziwego od Mojego Słowa. Wypełniam wszystkie obietnice dane wam poprzez Słowo i w Słowie. Moje Słowo stało się Ciałem, aby nikt już nigdy nie wątpił o tym, że jest prawdą, jedyną prawdą, nieśmiertelną prawdą i ponadczasową prawdą. Przyjmując Moje Słowo i wierząc mu ponad wszystko, okazujesz Mi szacunek i obdarzasz ufnością, jaka jest Moją nagrodą za poniesioną Ofiarę.

 

Mój trud nie jest daremny, bo teraz potrafisz ufać. Słowo, które tak wiele cierpiało z miłości, aby wypełnić obietnicę, poniesie każdą ofiarę, aby wypełnić każdą obietnicę, bo to co się jeszcze nie stało, „stało się” w Nim, w Moim Słowie. Obietnice, których realizacji pragniecie, są zawarte w Słowie i nie mogą się nie wypełnić, bowiem wszystko co jest w Moim Słowie, jest. To tylko czas, którego jesteście więźniami, każe wam czekać, ale we Mnie wypełnione jest wszystko. Wierzcie, że to co wam obiecałem, już jest. Ufność w Moje Słowo przynosi jego ukazanie się w czasie i w ciele.

 

Poprzez narodzenie się Słowa wypełniłem wszystkie obietnice. To więc, czego dokonał Mój Syn, jest nieskończoną prawdą, wypełniającą każdą Moją obietnicę. Musisz wierzyć w Moje Słowo ponad wszystko, a tym sposobem uwielbisz Mnie ponad wszystko. Wspominaj na twoich pierwszych rodziców i czego dokonałem dla nich i ich potomstwa, aby im udowodnić, jak bardzo błędnie odczytywali Moje Słowo jako fałszywe. Moje Słowo zawsze jest prawdą i szczytem miłości.

 

Wierzcie, a Ja uczynię was szczęśliwymi. Wierzcie i pozostańcie posłuszni Mojemu Słowu. Nie czyńcie nic ponadto, abyście nie byli zwiedzeni. Moje Słowo samo wystarczy wam za wszystko. Uczynię was szczęśliwymi tak, jak to było zaplanowane w Moim pierwszym zamyśle, ale sposób, w jaki tego dokonuję, osiągnął szczyt Mojego miłosierdzia. Powtarzam wam: „Nie szukajcie Słowa, ale wierzcie mu, gdy was samo odnajdzie”. Zamknijcie wówczas uszy na głos złego [szatan], aby nie uwiódł waszych dusz i nie odebrał wam raju, jaki zgotowałem dla tych, którzy nie zwątpią w Moje Słowo. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...