Aktualności

2022-07-16 16:19

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Sens Niedzieli

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Niedziela jest dniem Mojej szczególnej chwały. W tym dniu stworzenia winny rozpamiętywać Moje dzieło stworzenia i czcić Mnie jako swego Stworzyciela. Zakazałem wam wszelkich prac w tym dniu, aby go wyróżnić, abyście zbyt obciążeni obowiązkami nie zapomnieli o sensie i przyczynie wykonywania swoich prac. Człowiek musi pracować w pocie czoła, kobieta musi rodzić w bólu, ponieważ postępowanie pierwszego człowieka ściągnęło kary na cały rodzaj ludzki. Wasza ciężka praca jest pokutną i wykonywana jako pokuta przynosi wam oczyszczenie i uwolnienie. Jeśli jednak pracujecie, a wasze oczy i serca utkwione są w ziemi, zapominacie o właściwym powodzie waszej ciężkiej pracy, cały ten trud nie przynosi wam uwolnienia.

 

Musicie spoglądać w Niebo. Po każdej wykonanej pracy podnieście wysoko głowy i wpatrując się w miejsce waszego przeznaczenia, dziękujcie Mi za ten trud, który jest dla was błogosławieństwem. Ofiarujcie Mi tę pracę jako słuszne wynagrodzenie waszych przewinień. Chciałbym, aby człowiek czynił to dziękczynienie po każdej wykonanej pracy, jednak nakazałem wam czynić to przynajmniej raz w tygodniu. W tym świętym dniu powinniście wstrzymać się od ciężkiej pracy i przynosić Mi trud waszych obowiązków jako zadośćuczynienie za wasze winy.

 

Gdyby człowiek tylko pozostał wierny Moim przykazaniom, zdobyłby zasługi wystarczające do zdobycia tronu chwały. Podałem wam wszystkie niezbędne przykazania, abyście czyści i nieskazitelni wstąpili w progi Mojego Królestwa, odpokutowawszy wasze winy poprzez pracę i składaniem Mi dziękczynienia za możliwość pokutowanie na Ziemi. Przewrotność szatana skłoniła jednak człowieka do uczynienia z pracy bożka i zaniechania składania Mi ofiar w tym jednym dniu, który wybrałem, aby odebrać swoją chwałę i wasze zadośćuczynienie.

 

Taki jest sens niedzieli. Jeśli nie zadzierasz głowy do Nieba, nie wpatrujesz się w Moje oblicze, nie pojmujesz również sensu twojego istnienia, a praca, którą czynisz bogiem, odpłaci ci na miarę swoich możliwości. Martwota czczona odpłaca śmiercią, duchową i fizyczną. Śmierć nie daje życia, praca nie czyni wolnym. Praca pozostaje środkiem, ale nie celem.

 

Dlatego niedziela winna być dniem składania ofiar dla Mnie, uwielbienia Mnie i dziękowania Mi, powinna być dniem Mojej szczególnej czci, dniem zadumy i rozmyślań. Jeśli człowiek nie czerpie siły ze świadomości ponoszenia wszelkich ofiar dla Mnie, jego życie traci sens i staje się bezcelowe.

 

Dlatego, odpowiadając na wątpliwości, oświadczam ci, że nie jest grzechem sprzedawanie w tym dniu materiałów, których celem jest powiększenie Mojej chwały, jeśli jest to czynione przez wzgląd na tę chwałę, a nie dla zysku. Jeśli byłoby to czynione dla zysku, wówczas jest grzechem i to poważnym. Jeżeli jesteście w podróży, wówczas możecie posilić się poza domem, ale chciałbym, aby niedziela nie była świętem rodzinnym, ale świętem Boga, więc wolałbym, abyście w tym dniu pozostali w domach i nie spotykali się w restauracjach. Macie na to pozostałe 6 dni. W tym dniu pozostańcie przy oddawaniu Mi chwały. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...