Aktualności

2022-07-17 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Pierwsza i największa przeszkoda na drodze człowieka do Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, będę mówił o ufności. Chcę, abyś otworzyła twoje serce i napełniła je nadzieją. Nie lękaj się. Jestem Ojcem, abyś ty mogła być dzieckiem. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Nie musisz wszystkiego potrafić. Musisz ufać, że Ja wiem, Ja rozumiem i Ja potrafię, a przede wszystkim, że Ja kocham.

 

Kiedy stwarzałem twoją duszę, przewidziałem jej przyszłość, wszystkie trudności, jakie będzie miała, aby przyjść do Mnie. Uposażyłem cię w zdolności pokonania tych trudności poprzez niezmierną ufność, jaką rozwiniesz w swojej duszy. Kiedy stwarzałem twoją duszę, dałem jej Mój Boski pocałunek, w którym określiłem jej piękno i chwałę, jaką Mi przyniesie. Kiedy powiedziałem: „stań się” – powstałaś i kiedy powiedziałem: „naródź się w ciele” – twoja matka poczęła. Kiedy powiem: „wróć” – umrzesz w ciele, ale narodzisz się w Niebie.

 

Kiedy zapragnąłem twojej duszy, stworzyłem ją, przeznaczając jej przyszłą chwałę i szczęście. Największą przeszkodą dla twojej duszy w poznaniu Mnie i przyjściu do Mnie był grzech pierworodny. Ten grzech bardzo napiętnował twoją duszę, tak że nie umiała odnaleźć drogi do Mnie. Wszelkie światła prowadzące do Raju zgasły i Mój głos wzywający cię stał się dla ciebie niesłyszalny. Te skutki pierwszego grzechu oddzielające twoją duszę od Mojego szczęścia musiały być pokonane, jeśli pragnąłem posiąść twoją duszę na wieczność i dzielić z nią Moje Boskie życie. Jedynym sposobem, jaki przewidziała Moja Boska mądrość, było poświęcenie Boskiego Syna, który musiałby stać się człowiekiem i upodobnić do stworzenia, aby jako człowiek odkupić człowieka. Była to wielka ofiara, ofiara wystarczająca za wszelki grzech, jaki kiedykolwiek skalał Ziemię. Moja miłość jednak wolała ofiarować sama siebie niż utracić cię, dlatego powiedziałem: „Niech tak się stanie” i w Moim Synu zszedłem na Ziemię, aby cierpieć.

 

Wiem, że trudno ci pojąć potrójną naturę Boga, ale Moja Ofiara była wydaniem samego siebie w ofierze, poprzez wydanie w ofierze Mojego Syna, bo Jego Boska natura jest nierozerwalnie złączona z Moją Boską naturą. Nie mogę więc powiedzieć: „Mój Syn zszedł na Ziemię, podczas gdy Ja, jako Ojciec, odłączyłem Go od siebie. Ja, jako Ojciec, pozostałem w Nim, na Ziemi i Ja, jako Ojciec, odbierałem Jego Ofiarę, pozostając w Niebie. Mój Boski Syn jest we Mnie, a Ja zawsze pozostaję w Nim”.

 

Wszystkie lata przeznaczone Mojemu Synowi na Ziemi były składaniem ofiary za twoją duszę. Zatem nie tylko sam krzyż był zapłatą za ciebie, ale wszystkie dni, wszystkie myśli i wszystkie cierpienia Mojego Syna, od Jego narodzenia, aż po Jego Mękę i śmierć. Poświęciłem więc całe życie, aby zdobyć twoją duszę. W niewyobrażalnych mękach, jakie były zupełną odwrotnością Mojego nieskończonego szczęścia, Mój Syn zdobywał twoje przyszłe szczęście.

 

Tak pokonałem pierwszą i największą przeszkodę, jaka powstała na twojej drodze zjednoczenia ze Mną. Czy sądzisz, że może pojawić się większa, niż ta, którą pokonałem? Czy sądzisz, że zawaham się użyć wszelkich sposobów, aby doprowadzić cię do Mnie teraz, kiedy droga jest już ci znana, a drzwi Nieba otwarte na oścież? Czy sądzisz, że przestraszę się przeszkód, jakie napotkasz, że odwrócę głowę, kiedy będziesz Mnie wzywać? Po tym wszystkim, co dla ciebie poświęciłem? Popatrz na Moją miłość i zaufaj, że nie ma siły na tej Ziemi, która mogłaby cię wyrwać z Mojego Serca. Ono należy do ciebie i już teraz udowodniłem ci, że zrobię dla ciebie wszystko. Ufaj, że Mój akt miłości, jaki złożyłem dla ciebie na krzyżu, nie był jednorazowym wydarzeniem, ale jest Moim stałym aktem woli, w którym mówię ci, że za twoją duszę i dla twojej duszy oddam wszystko i nie zawaham się i nie cofnę przed niczym, aby wypełnić Moją Wolę co do ciebie. Stworzyłem cię, żeby cię kochać. O to co czynię. Kocham cię. Pozwól mi więc kontynuować Moje działanie w tobie. Uszczęśliwię cię. Nie bój się. Nie ty sama musisz walczyć z całym światem o twoje Zbawienie. To Ja walczę o ciebie. To Moja miłość codziennie ofiaruje się na nowo, aby zdobyć dla ciebie zasługi i łaski. Dojdziesz do Mnie, bo kochasz. Dojdziesz do Mnie, bo chcesz. Dla tego, kto pragnie być ze Mną, zdolny jestem do wszystkiego, zdolny jestem skoczyć w otchłań cierpień i mąk, co już uczyniłem dla ciebie. Nigdy więc nie wątp w Moją miłość i w to, że będziemy się sobą radować na wieki, ty we Mnie, a Ja w tobie. Nic nas nie rozdzieli, bo Ja zdolny jestem do wszystkiego, aby zdobyć twoją duszę. Nie bój się. Ufaj.

 

Posłuchaj Mnie, mogę dać ci łaski do stania się aniołem na Ziemi, mogę dać ci łaskę że nigdy więcej nie zgrzeszysz, ale Ja pragnę zjednoczyć cię ze Mną, a poprzez twoją słabość wychowuję twoją duszę, Uczę ją, jak ma się stać podobna do Mnie. To jest droga. A Ja mówię o celu, o celu który osiągnę i nic Mi w tym nie przeszkodzi.

 

Przychodzę, aby zdmuchnąć z twoich myśli wszystkie zastępy szatańskie. Uwolnię cię od lęku. Tylko słuchaj. Wiem, co cierpisz, Moje dziecko, ale Ja nauczę cię ufności. Nie poddawaj się. Jeżeli Mnie kochasz, dokonam w tobie Mojego dzieła, choćbyś upadała po każdym kroku, nie jest to dla Mnie żadna przeszkoda, doniosę cię do Nieba. Wiesz dobrze, że musisz się trudzić tylko przez jakiś czas, przez połowę drogi, wstępując po stopniach zbyt wysokich dla ciebie. Dokonasz tego tylko podciągając się na Mojej ręce. A później… wezmę cię na ręce i twój wysiłek się skończy, pozostanie tylko ufność, która będzie twoim jedynym wysiłkiem. Trzymaj Mnie za rękę, nie oglądaj się, patrz tylko w górę, w Moje uśmiechnięte, zatroskane i pełne miłości Oblicze, z jakim prowadzę cię powoli po schodach doskonałości. Kocham cię ponad wszystko. Pamiętaj tylko o tym. Odejdź w pokoju. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...