Aktualności

2022-07-13 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Jestem Ojcem

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, poznaj ogrom Mojego miłosierdzia. Lituje się nad tym, Kto Mnie kocha, jestem łaskawy temu, kto cześć Mi oddaje, jednak dla tego, kto zwie Mnie Ojcem i zwraca się do Mnie z prostotą dziecka, jestem najczulszym Bogiem. Nie okażę mu Mojej sprawiedliwości, bo traktuję tę duszę szczególnie, jak syna rodzonego, jak zrodzoną ze Mnie córkę. Taka jest Moja więź z tymi, którzy nazywają Mnie Ojcem. Nie jest taka jak więź, która łączy was z waszymi ojcami, z waszymi matkami na Ziemi. Jest to więź nieskończenie bliższa, czulsza i ofiarniejsza. Moja hojność względem Moich najbliższych dzieci, a tymi nazywam tych, którzy świadomie traktują Mnie jako swego Ojca, jest niedościgniona, pełna łask i dobrodziejstw. Jest powiedziane, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało o wspaniałościach, które przygotowałem tym, co Mnie darzę miłością, ale dzieci, jak niepojęte są dobra i jak niedościgniona nagroda dla tych, którzy wzywają Mnie słodkim imieniem Ojca.

 

Jestem Ojcem. Najprawdziwszym Ojcem całej ludzkości. Stworzyłem każdego z was z miłością. Nie aktem zbiorowym, jak stwarzałem Ziemię i wszystkie jej krainy, jak stwarzałem zwierzęta i wszystkie ich odmiany, jak stworzyłem ptactwo i ryby morskie, nie. Człowieka stwarzałem pojedynczo. Każdą duszę stworzyłem osobno aktem miłości ojcowskiej. Każdy z was, Moje dzieci, został stworzony, ponieważ z miłością postanowiłem o jego istnieniu, o jego narodzinach, o jego narodowości, o jego cechach, których nie nadałem żadnemu stworzeniu. Czy chociaż raz zastanawialiście się, jak wielka musi być Moja miłość i dobroć, abym każdego z was stworzył jednym i niepowtarzalnym w wszechświecie stworzeniem? Jak jeden jest Bóg i nie ma podobnego Boga ani na Ziemi, ani w Niebie, ani w całym wszechświecie, tak odrębną i różną jest każda dusza, którą stworzyłem. Każdy człowiek jest jedyny, niepowtarzalny i umiłowany przeze Mnie jedyną, niepowtarzalną miłością.

 

Każda dusza, którą tracę, jest dla Mnie stuprocentową stratą. Nie sądźcie, że tracę część Moich dzieci, ale część zyskuje dla Mojej chwały, więc jestem częściowo dotykany cierpieniem z powodu utraty dusz. Dla Mnie każda dusza jest dzieckiem. Z powodu utraty jednej duszy płacze całe Niebo, płaczą Moi aniołowie i Moi święci, ponieważ Serce Boga cierpi stratę, jakiej nie widziano i o której nie śniono na Ziemi. Kiedy matka ziemska utraci swoje dziecko, jak wielka jest jej rozpacz, a Ja? Czy nie jestem nieskończenie czulszy niż najczulsza matka? Czy nie kocham nieskończenie mocniej? Czy Moja strata nie jest największą, ponieważ jest stratą wieczną? Potęga Boga nie oznacza jego nieczułości. Nie sądźcie, że ponieważ jestem nieskończoną mocą, nie cierpię i Moje Serce nie odczuwa bólu. Moje Serce jest delikatniejsze niż każdy ziemski kwiat, niż płatki polnych maków, które ledwie muśnięte opadają i więdną. Odczuwam każdy ból dotkliwiej, każdy zawód rani Mnie więcej, niż mógłby zranić jakąkolwiek duszę.

 

Jestem Ojcem. Patrzę na was jak Ojciec i tak chcę być kochany, tak chcę być traktowany, jak Ojciec, który kocha każdą duszę do szaleństwa Ofiary, jaką złożyłem Mojej sprawiedliwości z własnego Syna. Tylko Jego przeczystą i pełną miłości Ofiarą, mogły być złagodzone przede Mną wszystkie wasze winy. W Krwi Mojego Dziecka zatopiłem nieprawość świata i niegodziwość każdej raniącej Mnie duszy. Przez wzgląd na cierpienie Mojego Syna przebaczam wam zupełnie i całkowicie. Ktokolwiek powoła się na tę Krew, umierając, nie może być zatracony. Dla tego Syna, nie mogę potępić duszy, która zakrywa swe winy Krwią Mojego Syna. Takiej duszy potępić nie mogę. Choćby jej grzechy były najcięższe, Krew niewinna, która wylała się dla Zbawienia ludzkości, zmywa je całkowicie, gładzi je bezpowrotnie.

 

Ukochana córko, Moje stworzenie, błogosławię cały naród ludzki. Czekam, że teraz, kiedy przypomniałem wam, że jestem Ojcem i pragnę być tak nazywany, będziecie się do Mnie zwracać tym jedynym imieniem. Bardzo tego pragnę, abyście zrozumieli Moje dzieło, dojrzeli Moją miłość i prostotę, której od was oczekuje. Przyjdźcie w ramiona swego Ojca i błogosławcie Mnie za wszystko, co dla was uczyniłem. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...