Aktualności

2022-07-18 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Bóg jest Twórcą świętości

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Dla duszy, która kocha, nie ma przeszkód. Biegnę przed nią i usuwam je wszystkie. Między kochającą duszą i kochającym Bogiem tworzy się więź miłości silniejsza niż śmierć. Tak, córko. O tym Pragnę mówić dzisiaj. Przeszkodą dla duszy jest wola przeciwna Mojej. Dusza, która kocha, ma wolę we wszystkim zgadzać się ze Mną, dlatego nie powinna się lękać swojej słabości. Pokonam ją.

 

Człowiek sądzi, że Niebo zdobywa się uczynkami, a Niebo zdobywa się miłością, którą rozpalam w duszy, która pragnie zjednoczyć się ze Mną. To Ja rozpalam w duszy tę miłość, nie uczynki i starania duszy. Dzięki uczynkom i staraniom widzę wolę duszy, ale działam wedle Mojej własnej Woli, kiedy chcę i jak chcę. Daję więc tym, którzy zasługują na Moją łaskę latami i tym, którzy dotknięci światłem Mojego Boskiego Oblicza otwierają szeroko ramiona, wyznając swoją wolę poznania Mnie, choć uczynki ich pozostawiają wiele do życzenia. Przypomnij sobie przypowieść o marnotrawnym synu, a zrozumiesz, co chcę ci powiedzieć.

 

Moja łaska najobficiej rozkwita w duszach, które nie mają zasług, bo wiedzą, że niczym nie zasłużyły sobie na Moją miłość, a wszystko co otrzymują, otrzymują przez wzgląd na Mnie samego i Moje miłosierdzie, a nie na własne uczynki i cnoty. Pycha nieustannie towarzyszy doskonałości i trzeba się jej strzec jak ognia. Dusze, które nie mają zasług, unikają tej największej zasadzki. Nie oznacza to, że nie pragnę obdarowywać dusz, które wiele zasługują na łaskę, ale że muszą one ukorzyć się jeszcze niżej, aby nie wpaść w pułapkę pychy.

 

Jeśli więc nie obdarowuje dusz ze względu na ich zasługi, ale na Moje własne upodobanie w okazywaniu miłosierdzia duszom, nikt nie powinien się lękać, że nie dojdzie do Nieba przez własną słabość i niedoskonałość. To Ja jestem twórcą świętości, nie człowiek. Świętość powstaje właśnie na bazie niedoskonałości i słabości. Im słabsza jest roślina, o którą zabiega ogrodnik, tym więcej się o nią troszczy.

 

Najważniejsza zasada, której powinna przestrzegać dusza pragnąca zjednoczenia ze Mną, to w chwilach słabości liczyć na Mnie, a nie na siebie. Zamiast złościć się na swoje niepowodzenia, człowiek powinien prosić i powierzać Mi cały ten ciężar niedoskonałości. Ufność w Moją miłość i brak wiary we własne możliwości otwiera Mi drogę. Nie wierz więc, że uda ci się wypracować swoją świętość, ale czyń to, o co proszę i proś, dużo proś. Dam ci to wszystko, czego nie mogłabyś wypracować latami umartwień. Czyniąc wysiłki, pragnij Mi się przypodobać, ale licz na Moją łaskę, a nie własną wolę i siłę. Rozważaj w sercu, co Ja zrobiłem dla ciebie i czyń wszystko z wdzięczności dla Mojej Ofiary. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...