Aktualności

2022-07-22 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC STWORZYCIEL: Bieg do Nieba

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja Wola jest samym dobrem. W każdym Moim poleceniu zwracam się do ciebie, ofiarując ci dobro. Wszystko, czego od ciebie żądam, służy twojej duszy. Zaufanie doskonałe owocuje doskonałym wypełnieniem w Woli Bożej. Zaufanie zakłada bowiem, że Ten, w którym dusza pokłada swą ufność, pragnie jej dobra i nade wszystko Zbawienia, czyni więc wszystko, aby była zbawiona. Każde przykazanie, zalecenie czy prośba, jaką skieruje do duszy, poleca jej iść ku światłu. Kiedy dusza nie słucha, błądzi i nie podąża ku światłu. Jeśli czyni to nieświadomie lub przeszkadza jej własna słabość, pociągam ją ku sobie, jeśli jednak sprzeciwia się Mojej Woli, wstrzymuje łaskę. Zaniedbania znajdują się pośrodku, między tymi dwoma przestrzeniami. Dusza, która zaniedbuje powierzone jej zadania, porusza się bardzo wolno albo staje w miejscu, bo, co prawda, pragnie iść ku światłu, ale świat i ciało powstrzymują jej ruch.

 

Ja pragnę, aby dusza biegła ku Mnie, nie szła nawet, ale biegła. Nauczę cię biegać, Moja córko. Wiesz, że każdy, kto chce osiągnąć wysokie wyniki w bieganiu, musi poświęcać czas i siły na ćwiczenie się w biegu. Dusza, która chce ku Mnie biec, musi również czynić takie próby. Biec ku Mnie, oznacza nie stawiać żadnych oporów Mojej Woli i czynić wszystko to, co zamierzę dla dobra duszy. Dusza, która zmierza ku światłu, winna mi się cały czas przypatrywać, aby nie stracić Mnie z oczu i rozpoznawać w każdej chwili Moją Wolę.

 

Bieg zaczyna się od poznania celu, do którego dusza zmierza. Co dzień więc uświadamiaj sobie, dokąd zmierzasz i jaka nagroda cię czeka. Wspominaj również, że miejsc, które możesz zająć, jest wiele, ale różnica między nimi jest wielka. Pragnij osiągnąć najwyższe miejsce, do jakiego powołałem twoją duszę, wówczas w pełni osiągniesz cel swego życia i zrealizujesz Moją Wolę w pełni.

 

Po drugie, nie staraj się przypatrywać innym, którzy zmierzają do tego samego celu, bo środki, które są odpowiednie dla nich, dla ciebie mogą być niewystarczające. Od każdej duszy żądam innych rzeczy, bo każdą duszę stworzyłem odmienną i każda oddaje Mi chwałę w inny sposób. Jeżeli pragniesz wypełnić Moją Wolę, słuchaj tych pouczeń, których udzielam twojej duszy i podążaj za pełnieniem tego, co jest konieczne dla ciebie. Słuchaj rad twojego spowiednika, jakby był to jedyny głos, który mówi do ciebie. Nie staraj się czynić nic ponad to, czego on żąda od ciebie. Obciążając się zanadto, spowolnisz tylko swój bieg. Dlatego nie ustalaj specjalnych umartwieniu czy modlitw bez jego rady, bo to jest twój sposób i twoja wizja doskonałości, podczas gdy spowiednik, którego rad słuchasz, wyraża ci Moją wizję doskonałości i Moją Wolę. Znając twoją duszę i jej przyszłe miejsce, widzę całość twojej drogi i wiem, jak najlepiej i najszybciej ją pokonasz. Nie opieraj się więc na swoim osądzie, bo utrudniasz sobie ten bieg. Nie ufaj sobie w niczym.

 

Po trzecie i ostatnie, kiedy zbłądzisz lub kiedy mimo wszystko zdarzy ci się pokierować własną wolą, spowolnić bieg lub stanąć w miejscu, nigdy nie rozpaczaj i nie zniechęcaj się, widząc, że inni cię wyprzedzili. To nie ma znaczenia. Nawet upadki nie niweczą twojego wysiłku. Kiedy upadasz, potrzebujesz więc Mojej pomocy, więcej światła, aby mocniej pragnąć i więcej sił, aby powstać. Módl się więc w takich chwilach, módl się gorąco i czekaj na pomoc. Nie podejmuj wysiłków sama, ale czekaj na pomoc z Nieba. Proś o wsparcie, a dostaniesz je. Nie potępiaj się, ale poszukaj przyczyny upadku i następnym razem unikniesz go w tym samym miejscu. Wiesz przecież, że twoja droga wiedzie cię po okręgu. Wciąż stawiam przed tobą nowe zadania, ale one są wciąż te same, tylko ty znajdujesz się już w innym miejscu.

 

Jeżeli chcesz więc biec, wypełniaj tylko Moją Wolę i nie staraj się mieć jakiejkolwiek własnej wizji twojej drogi, twoich zasad i twoich doradców w tym biegu, ale porzuć to wszystko i zdaj się tylko na Mnie. Rób tylko to, czego Ja żądam, ale za to bardzo dokładnie, a zdobędziesz to miejsce, które przeznaczyłem ci od wieków. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...