Aktualności

2022-10-03 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC MIŁOSIERDZIA: Gorycz zranionego Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Ja, Bóg miłosierny ukochałem człowieka tak bardzo, że oddałem Mojego Syna własnego jako ofiarę przebłagalna za was. Oddałem Go za was wszystkich, którzy wyrzekacie się Mnie, którzy tępicie wszelki ślad Mojej obecności wśród was. Krwawi Moje Serce. Jestem Bogiem pełnym miłości. Jestem Bogiem, który nie zna gniewu, aż Jego miłosierne Serce pęknie z bólu. Dzieci, gdzie wy się pochowacie? Jak straszne są kary, którymi was dotknę.

 

Cóż mam na świecie prócz was, Moje wierne owce? Tylko wy Mi po zostaliście, którzy wołajcie do Mnie, prosząc o Moje miłosierdzie. Proś, dziecko, wołaj do Mnie, błagaj za nimi, uratujesz wiele dusz. Wiedz, dziecko, że nie ma modlitwy, której bym nie wysłuchał, a najmilsze są Mi wasze prośby za waszych braci, kiedy okazujecie im miłość, a i Mnie, bo kochając ich, Mnie miłujecie, bowiem Moje Serce rozdziera się za każdą duszą straconą w wieczny ogień [Piekło].

 

Mój Syn błaga za wami w każdej Mszy świętej. On cierpi i błaga za wami nieustannie. Ile jeszcze mam znosić Jego cierpienia? Ile Ojciec może patrzeć na taką niewdzięczność? Dziecko, pojmij, jak wielki jest Mój gniew za tych, za których On tak niewinnie cierpi i którzy okazują Mu tak ogromną niewdzięczność. Wielki jest dziś gniew Mój na to pokolenie, ale wielkie też miłosierdzie wobec twojego błagania.

 

Zobaczyłaś dziś oblicze zagniewanego Stworzyciela. Widziałaś goryczy zranionego Boga. Szatan chce, abym uderzył Mój lud teraz, zanim Moja łaska zdąży napełnić te dusze. Ja dam im jeszcze czas, choć nie mają go wiele, ale Ja jeszcze wstrzymam Moją sprawiedliwość do czasu, aż Moja łaska zapełni ten świat. Wtedy zobaczycie Mój gniew i ci, co odrzucili Moją miłość, poznają Moją sprawiedliwość i zapanuje na świecie chaos, i poznają Moją potęgę ci, co drwią ze Mnie w Moich kościołach. I poznają Moją sprawiedliwość ci, co sami sobie stali się bogami [KAPŁANI].

 

Ja jestem Pan Bóg Wszechmogący, a Moje stworzenia do Mnie należą, jeśli jednak lgnął do szatana i nic a nic, żadna łaska Moja, której obfitość jest teraz wielka, nie może dotknąć tej duszy, Ja tę decyzję uszanuję. Nie zmuszę nikogo, aby Mnie kochał. Ja mogę was nauczyć Mnie kochać, poprowadzić tych, co nie wiedzą, jak dojść do Mnie, ale na kolana, dzieci! Ja nie będę już litował się nad pysznymi. Na kolana! Padajcie przede Mną, a okaże wam litość w tych ostatnich dniach.

 

Ja jestem Bogiem miłosiernym i pobłażliwym dla tych, którzy Mnie i Mojego panowania pragną, dla tych, którzy chcą pełnić Moją Wolę. Wobec tych Ja nie okaże Mojego gniewu, ale ilu was jest? Garstka! Proś za światem. Proś, niech otworzy oczy i uszy i posłyszy Moje wołanie, i zobaczy Moje znaki, jakie daję na świadectwo tych przyszłych wydarzeń. Dziecko, to jest czas miłosierdzia. To jest czas łaski obficie wylewanej na was. Ja mam Serce pełne miłości i miłość tę na was wszystkich wyleje, zanim wrócę w gniewie i nie będę już pobłażliwy.

 

Mogę sprawić, żeby Moja łaska dotknęła każdej duszy. Mogę to sprawić, ale nie mogę sprawić, aby dusza otworzyła się na tę łaskę wbrew jej woli, wbrew jej wolnej woli. Tego nie mogę uczynić, dziecko. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...