Aktualności

2022-08-17 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Zniewolenie człowieka i wolność Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Zwróć twoje oczy na niezmierzone wysokości samego Boga. Nie rozważaj tego, co jest małe, ale zawsze, wychodząc od tego co małe i nędzne, wznoś się ku wyżynom Nieba, aby tam odnaleźć twoją nadzieję. Dziś napotkasz kolejną pokusę. Sen. Ulegasz mu, bo jesteś słaba i pragniesz powiedzieć: „Nigdy nie będę wolna”. Ależ będziesz wolna. Spójrz na Mnie i pociesz się Moją wolnością. Ty cierpisz ucisk z powodu własnej słabości, podczas gdy Ja, sam będąc doskonale wolny, udzielam ci Moich darów. We Mnie możesz być uwolniona od twojej niewoli. Rozpoznając swoje ograniczenia i wszelkiego rodzaju niewolę, wznieść twoją skargę do Nieba i posłuchaj o wolności, którą ci przynoszę.

 

Ja, będąc doskonałym w swojej naturze, nie podlegam nikomu i niczemu. Moja wolność jest zupełnie niezależna, a więc odwieczna i wieczna. Niczego nie muszę. Wszystko dzieje się z Mojej Woli, która zawsze jest i pozostaje wolna. Jesteś Moją córką. Dałem ci wolę taką jak Moja, abyś mogła Mnie naśladować, ucząc się wszystkiego od twego Ojca. Dałem ci przykład doskonałego człowieczeństwa w Moim Synu, który stając się człowiekiem, pozostał wolny aż do swojej śmierci. Wolność jest bowiem możliwością wyboru. Jest to pierwszy stopień wolności, którym jest łaska dana każdemu człowiekowi. Jest jednak wolność doskonała, którą ukazał wam Mój Syn. Tą wolność otrzymuje ten, kto zawsze wybiera Moją Wolę, aby uczestniczyć w Mojej wiecznej wolności. Otrzymujesz ją wówczas, kiedy przyjmujesz Moją Wolę jako jedyne dobro, kiedy twoja ufność nie dopuszcza innych rozwiązań.

 

A więc, córko, mimo tego, że jesteś na Ziemi poddana wielu rzeczom, poczynając od snu, a kończąc na śmiertelnym ciele poddawanym nieustannym pokusom, możesz zachować swoją wolność, poddając Mi wszystkie twoje ograniczenia i niewole. Kiedy śpisz, śpij dla Mnie; kiedy jesz, jedz dla Mnie: kiedy cierpisz chłód i ból, cierp dla Mnie, wierząc, że wszystko to dzieje się z Mojej Woli i przyjmując to z własnej woli, pozostaniesz wolną, bo Moja Wola stanie się twoją wolą. Twoja niemoc jest dla ciebie źródłem cierpienia, ale zamiast wyrzucać sobie, że znów zdarzyło ci się zbyt późno wstać, zwróć twoje myśli ku twojemu Ojcu, który nie śpi, lecz czuwa i proś Mnie, abym ofiarował ci trzeźwy umysł od wczesnego ranka. Ofiaruj Mi to, że nawet tyle nie potrafisz dla Mnie uczynić i prosi o łaskę, bo kiedy zrozumiesz, że nawet otwieranie oczu nie jest twoją zasługą, ale Moją łaską, będziesz gotowa przyjąć łaskę zwyciężania twojej senności i nie popaść w pychę z tego powodu. Jeżeli więc chcesz być wolna od tej pokusy, przyjmij ją, podziękuj i proś, a jeśli będziesz prosić w pokorze serca, otrzymasz to, o co prosisz.

 

Moja córko, muszę odebrać ci wszystko to, co uważasz za wrodzone i twoje. Wtedy dopiero nauczysz się rozpoznawać Moje dzieła w tobie. Nic nie masz prócz grzechu, aby się chełpić. Nie masz nic twojego, co mogłabyś Mi ofiarować prócz grzechu i słabości. To są twoje dobra, które należą tylko do ciebie. Ja jednak, miłując cię nieprzytomnie ofiarowałem ci siebie, a więc teraz możesz powiedzieć: „Mam tylko swój grzech i słabość, ale mam również Boga, do którego należę”. Poprzez Chrzest święty przyjęłaś Odkupienie. Stałem się twoim Bogiem, do którego należysz. Nie jesteś więc już sama i bezbronna. Masz Mnie. Poprzez Chrzest wyznałaś Mi bowiem twój grzech, a Ja pokonałem go w krzyżu za twoje Zbawienie. Należysz do Mnie, a twoja dusza znaczona jest pieczęcią nieśmiertelności, bo Krew Boga jest za nią przelana. Masz więc nadal słabość i grzech, ale masz również Tego, który uwalnia od grzechu, usprawiedliwia słabości i wypełnia swoją mocą to, co słabe. Jestem twój wraz ze wszystkim, co posiadam. Posiadasz więc wszystko, co Moje, sama pozostając ogołocona ze wszystkich swoich złudzeń.

 

Córko, stań więc w prawdzie i wyznaj, że nie masz żadnych wrodzonych zasług, a wszystko, co czynisz dobrego, czynić z Mojej łaski. Możesz więc powiedzieć: „Mój jest grzech i moja jest słabość. Tylko to ci przynoszę, bo tylko to prawdziwie należy do mnie”. Prawda jest jednak pełna nadziei i mądrości, że we Mnie i przeze Mnie posiadasz absolutnie wszystko, bo Ja Jestem Wszystkim, co Jest i jestem twój. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...