Aktualności

2022-08-23 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Wewnętrzny obraz Ojca

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moje dziecko, przychodzę położyć Moją prawicę na twojej głowie. Nie lękaj się. Nie opuszczam cię. Jestem przy tobie i będę przy tobie do końca. Człowiek odchodzi i wraca, ale Bóg trwa niezmienny w duszy. Otwórz twoje wewnętrzne oczy, aby Mnie zobaczyć i nie lękaj się że odchodzę. Nie odchodzę od ciebie. Jestem wewnątrz twojej duszy bardziej obecny w niej, niż światło słońca jest obecne na zewnątrz. Chociaż parzy twoją skórę i widzisz jego blask, Ja jestem bardziej obecny w twojej duszy, choć nie odczuwasz Mojego ognia i nie widzisz Mojego blasku. Córko, spójrz do wewnątrz. Chcę cię umocnić na dalszą drogę.

 

Uwierz. Ja jestem twoim Ojcem. Jestem Nim zawsze, niezależnie od tego, co odczuwasz. Przyjęłaś Mnie w Moim Synu i Ja przyjąłem cię w Moim Synu. Jesteśmy zjednoczeni przez Jego Krew. Nic nas nie rozdzieli. Powtarzam ci więc, nie lękaj się, bo Ja jestem w tobie mocą tej Krwi. Odnawiam cię i umacniam. Pielęgnuję cię. Nie bój się, że zostaniesz sama, bo Ja nigdy cię nie opuszczę. Choćby opuścił cię cały świat, Ja cię nie opuszczę, bo żyję w tobie, obdarzając cię Moim życiem wiecznym. Bądź spokojna. Ucisz twoje myśli. Nie poddawaj się pokusie wątpienia w Moją obecność i Moją dobroć wobec ciebie. Jestem wobec ciebie dobry. Zawsze. Bądź silna i odważna. Nie uginają się pod ciężarem pokus. One są wrogiem zewnętrznym, podczas gdy w twojej duszy Ja sam walczę. Nie obawiaj się. Ja wszystko zwyciężyłem. Ja mam tę siłę, której potrzebujesz. Ty możesz się poddać, ale Ja nigdy się nie poddaje, więc kiedy się chylisz, wzywaj twego Ojca, aby cię podtrzymał. Jestem Miłością, która ci się oddała. Posiadasz Moje Serce. Przyjmij Mnie wraz z Moją mocą, która uleczy twoją słabość.

 

Twoje pragnienie jest twoją gwarancją tego, co jest ci przeznaczone od początku. Nie mógłbym uszczęśliwić cię, dając ci coś, czego nie pragniesz. Skoro pragniesz, bądź pewna, że idziesz w dobrym kierunku, które zaspokoi twoje pragnienie. Dałem ci pragnienie jako gwarancję przyszłych dóbr, które posiądziesz. Ja będę twoim niekończącym się szczęściem i wnikając głęboko w każdą twoją myśl i w każde twoje pragnienie, przekształcę cię w Moje szczęście zjednoczone ze Mną w Mojej chwale.

 

Moje dziecko, ty już jesteś wyzwolona poprzez dzieło, jakiego dokonał Mój Syn. Jednak, aby całkowicie i doskonale przyjąć to dzieło, musisz przyjąć je i urzeczywistnić w twoim życiu. Do tego potrzebujesz Mojej łaski i twojego oddania. Nie planuj więc, jak dokonać twojej świętości. Dzieło Moje sam dokończę. Uzdrowię wszystko, co choruje, a ty nie patrz zbyt wiele na Ziemię, skoro cię to zasmuca. Patrz w Niebo z wielką ufnością, że do niego trafisz i nie zwalniaj kroku, bo Ja czekam z otwartym Sercem i Moja tęsknota wzywa cię i przynagla, abyś nie ustawała w drodze. Zaufaj Mi. Zdaj się na Moją łaskę. Uspokój twój lęk, rozważając Moją miłość i nie wątp w to, że cię wezwałem, aby cię posiąść. Osiągnę Mój cel. Bądź posłuszna, wykonując to, co przeznaczyłem twojej drodze. Jeżeli zawsze będziesz pamiętać, że Ja cię prowadzę, nie będziesz się bać. Jestem twoim Przewodnikiem, który prowadzi cię prosto do celu. Zaufaj Mi i pozwól Mi cię prowadzić. Nie lękaj się. Trzymam cię w ramionach. Pozwól, abym to Ja działał.

 

Spełnisz ją [Wolę Bożą], jeśli nie będziesz wątpić w Moją miłość do ciebie i w Moją łaskę, którą cię obdarzam. Uspokój się i szukaj pocieszenia, uświadamiając sobie twoją znikomość i Moją potęgę, jednocześnie pamiętając o dziele, jakie spełniłem w Moim Synu. Nigdy, przenigdy nie wątp w Moją miłość do ciebie i w to, że spełniam wszystko co tylko w Mojej mocy, abyś jak najszybciej trafiła do Nieba, do Mnie. Jak matka wzywa swoje najmniejsze i czeka na nie z wyciągniętymi ramionami, kiedy czyni swe pierwsze kroki, tak Ja czekam na ciebie, wyciągając ramiona, które uchwycą cię, gdybyś się miała przewrócić i upaść. Córko, ufaj Mojej miłości, bo nigdy cię nie opuszcza. Stawiaj jednak odważnie twe kroki i staraj się iść do Mnie z absolutną pewnością Mojej obecności, Mojego wezwania i Mojego oczekiwania. Obraz ten zachowaj głęboko w sercu, bo jest odbiciem oczywistej prawdy, o której zapominasz. Jestem twoim Ojcem. Ty jesteś dzieckiem. Zdaj się we wszystkim na Mnie i oczekuj, że podzielę z tobą pełnię Mojego szczęścia w Niebie. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...