Aktualności

2022-08-11 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Potęga wolnej woli

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Pamiętaj, że twoja modlitwa, twoje codzienne ofiarowanie Mojej Woli, jest twoim codziennym pocałunkiem dla Mojego Serca. Moje najdroższe stworzenie, czy córka może czulej powitać Ojca, niż złożyć pocałunek na Jego Duszy i ulżyć Mu w cierpieniu, goryczy, jaką nieustannie przychodzi Mu odbierać z rąk innych Jego dzieci?

 

Całuj Mnie więcej, oddając Mi zupełnie wszystkie twoje zamiary, wszystkie pragnienia. Twoja wola jest tym, co Mnie uszczęśliwia. Twoja wola jest dla Mnie cenniejsza niż wszystko, co stworzyłem. Dając Mi twoją wolę, uszczęśliwiasz Mnie, czynisz Mnie najbogatszym z ojców, najszczęśliwszym Bogiem, Władcą, który został wreszcie pokochany. Gdybyś chciała Mi dać cokolwiek, nie ma nic, co znaczyłoby dla Mnie więcej. To najwięcej, co możesz Mi dać. Wyznając Mi twoje pragnienie, abym przyjął i odjął ci twoją wolę, zadajesz Mi niewymowną rozkosz, przepełniasz Mnie szczęściem. Odnawiając ten akt każdego dnia, przedłużasz Moje szczęście. Każdego dnia cieszę się nim na nowo, jakbym słyszał twoje słowa po raz pierwszy. Zapominam o wszystkim, co Mnie raniło i patrzę na ciebie, jako na Mój największy skarb na Ziemi, Moje dziedzictwo, jako na Moją Krew własną.

 

Córko, pamiętaj na te słowa i wierz Mi ślepo. Potęga wolnej woli ma władzę nad samym Bogiem. To przestrzeń, do której Ja sam nie mam wstępu, a człowiek jest jakby wolny od Mojej władzy. Nie musi się jej poddawać, nie musi Mi służyć z miłości ani z bojaźni. Podejmuje własną decyzję, ponieważ udzieliłem Mu tej łaski. Jest to jednak decyzja wieczna. Podjąłem to ryzyko utraty dusz, ponieważ dusza ludzka tym różni się od innych stworzeń, że może sama zdecydować, czego pragnie, nie musi kochać, jest wolna w wyborze, tak jak Ja i w tym jest do Mnie podobna, panuje nad światem stworzonym na Ziemi i sama decyduje o swoim przeznaczeniu. Ja nikogo nie zmuszam do wiary we Mnie ani do służenia Mi. Dlatego duszę, która oddaje Mi wszystko z miłości, z miłości chce Mi służyć, gotów jestem wywyższyć ponad wszystko. Tak, jestem gotów przenosić dla niej góry, bo dla Mnie nie ma nic trudnego. Nic a nic. Mogę wszystko. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...