Aktualności

2022-08-19 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Niecierpliwość człowieka i cierpliwość Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Wejrzyj w Moje nieskończone miłosierdzie i wspomnij na to, że zachowałem dla ciebie cierpliwość, mimo tego, że ty nie zawsze masz ją dla innych. Nie patrzę na twoje czyny, aby ograniczyć Moją miłość dla ciebie. Kochając cię, daję ci przykład bezwarunkowej miłości, której odzwierciedlenia pragnę w twojej duszy. Jeżeli chcesz zachować cierpliwość dla tych, którzy wystawiają ją na próbę, również dla siebie samej, naśladuj Mnie w tej cierpliwości, która choć jest niezrównana, żąda naśladowania. Spójrz i przyjrzyj się Moim czynom i Moim słowom, aby poznać, czym jest cierpliwość, i znoś wszystko, patrząc na Mnie i ucząc się ode Mnie. Masz najlepszego Nauczyciela. Bez cierpliwości nie zdołasz się niczego nauczyć. Cierpliwością zwyciężysz wiele walk, bo ona jest kuźnią wytrwałości.

 

Człowiek pragnie być jak Bóg, nie popełniać błędów i zawsze otrzymywać to, czego pragnie w jednej chwili. To brak pokory. Pokora wymaga cierpliwości. Nie wszystko uda się osiągnąć od razu, a swoje cele realizują zazwyczaj najwytrwalsi. Świętość powinna być postanowieniem życia, nie tygodnia czy miesiąca. Świętości człowiek uczy się do końca życia. Nie jest to coś, co można sobie postanowić i zdobyć w samym tylko pragnieniem. Czas wyrabia sobie świętych wśród tych, którzy są cierpliwi i pokorni.

 

Cierpliwość jest brakującą cechą tego społeczeństwa, w którym przyszło ci żyć. Dlatego pragnąc uczyć się cierpliwości, nie możesz patrzeć na świat, cokolwiek mówi i czegokolwiek żąda, choćby mówił na tematy Boże, pozostaje światem. Patrz tylko na Mnie i ucz się ode Mnie. Pierwszym podmiotem własnej cierpliwości musisz być ty sama. Twoje wyrzuty: „Kiedy?”, „Już tak długo.”, „Ile jeszcze?” zastąp prostym wejrzenie w Niebo i nie pytaj więcej o czas. Nie masz nad nim władzy i nie zajmuj się nim. Zajmij się Mną samym. Ucz się cierpliwości od Cierpliwego.

 

Spójrz i przyjrzyj się, o jaką cierpliwość cię proszę. Przyjrzyj się Męce Mojego Jedynego Syna i pragnij takiej cierpliwości w znoszeniu twoich udręk i doświadczeń. Nie pytaj: „Jak długo?”, bo i On nie pytał Mnie o to. Módl się i ofiaruj mi błogosławiony czas próby, w którym dzielę się z tobą udręką. Świat chce się cieszyć teraz, a Ja chcę, aby człowiek cieszył się wiecznie po odbyciu próby, czy jest tej radości godny. Będziesz się cieszyć na wieki i wówczas Ja nie zapytam: „Jak długo?” i „Ile jeszcze?”. Nie powiem ci: „Wystarczy.” Teraz ty znoś wszystko i nie mów Mi: „Wystarczy”. Ja odmierzam i Ja wydzielam. Bierz i nie jęcz pod pręgierzem, ale zamknij twoje usta wobec świata, aby otworzyć je tylko dla Nieba. Niech Niebo dzieli z tobą twój jęk. Świat go nie podzieli i nie pojmie.

 

Zwracaj się ku Mnie, mówiąc o bólu i we Mnie szukaj cierpliwości, której ci brakuje. Twoje niepowodzenia i wady, których się wstydzisz, przynoszą ci wielką korzyść, ucząc cierpliwości i pokory. Wspomnij na twoje minione życie i zobacz w nim Moją łaskę. Miłość jest cierpliwa. Nie pyta, ale kocha. Naśladuj Mnie. Nie pytaj. Kochaj. To twoje zajęcie i twoje zadanie w tym życiu. W przyszłym życiu miłość stanie się twoim życiem. Zastąp każde pytanie odpowiedzią milczącego Jezusa. Wszystko stanie się światłem, kiedy przeminą ciemności. Póki trwa ciemność, wierz i nie pytaj. Daję ci siłę do przetrwania w ciemności i umocnienia wiary w tym doświadczeniu. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...