Aktualności

2022-08-14 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Grzech pierworodny jako choroba, która nie prowadzi do śmierci, ale do życia

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moje dziecko, jestem twoją nadzieją i zawsze, nieprzerwanie, wlewam ją do twojego serca. Nie rozumiesz Moich słów, kiedy mówię: „Ufaj tylko”. Pouczę cię, bo potrzebujesz pouczenia. Poprowadzę cię, bo potrzebujesz prowadzenia. Kto inny ukaże ci drogę, jeśli nie twój Bóg? Zapamiętaj, jestem Światłem, które cię oświeca i Miłością która nigdy nie przestanie zabiegać o twoje szczęście. Skoro mówisz: „Nie wiem”, godna jesteś miana ucznia. Skoro mówisz: „Nie rozumiem:”, godna jesteś pouczenia.

 

Nauczę cię, jak pojmować Moje słowa i jak je wypełniać. Ujmę twoją dłoń i poprowadzę twoje myśli w sposób prosty i zrozumiały. Mówisz Mi, że nie umiesz uwolnić się od przekonania, że twoje uczynki zapewnią ci Niebo, mimo że zapewniam cię o ich zawodności i niestałości z powodu twojej natury. Mówię ci o Mojej miłości, która trwa niezależnie od twojej słabości i upadków, które towarzyszą twojej drodze. Nie wierzysz i wciąż lękasz się, upadając, że tracisz Moje względy. A Ja bez końca powtarzam: „Ufaj”. Upadając, szukaj tylko Mojej ręki, abym cię podniósł i chodźmy dalej.

 

Nie oglądaj się na nikogo, bo nie ma takiego, który by nie upadał i nawet Syn Boży jako człowiek upadał, dążąc ku Mnie, abyś poznała, że upadki same w sobie nie są przeszkodą do Nieba. Patrz na Mojego Syna i naśladuj Go także w upadkach. Upadając, modlił się jeszcze gorliwie i kiedy powstawał podnoszony Moją łaską i Moją siłą, był bliżej celu niż przed upadkiem. Jego Droga krzyżowa była obrazem twojej drogi ku Zbawieniu. Nie wątp. Ufaj. Powiedziałem: „Będziesz upadać z powodu twojej słabości”. Nie winię cię za tę słabość i ty nie wiń siebie. Przyjmij ją jako pokutę i zapamiętaj: nie jest przeszkodą do Zbawienia, ale drabiną ku wiecznej chwale. Używaj jej, a dojdziesz na sam szczyt.

 

Mówiąc: „Używaj jej umiejętnie”, chcę nauczyć cię tej prawdy, że słabość nie jest złem sama w sobie. Złem jest zaprzeczenie jej istnieniu, odrzucenie jej i pragnienie wywyższenia się przed Bogiem. Pragnąć być jak Bóg, bez cienia słabości, dla własnej chwały i własnego zadowolenia. Złem jest także buntowanie się przeciwko temu brzmieniu, które Ja sam włożyłem na człowieka.

 

Od dziś będziesz przychodzić na orędzia, które nauczą cię unosić głowę ponad Ziemię i szukać mocy we Mnie, nie w sobie. Nauczę cię, co znaczy prawdziwie ufać i jak uwolnić się od pokusy szukania Zbawienia we własnych uczynkach i zasługach. Gdybym nie odebrał ci pewnych łask i dalej napełniał cię słodyczą z powodu drobnych uczynków, zbłądziłabyś i popadła w pychę. Zostawiam cię zatem w niemocy i niechęci, napełniam odrazą, abyś poznała, że nie w twoich uczynkach osiągniesz Zbawienie, ale tylko przez wiarę w Ofiarę dokonaną przez Mojego Syna, przez Jego uczynki i zasługi, i przez ufność w Moje miłosierdzie. Nikt nie wstąpił do Nieba, zanim nie otworzył go jako pierwszy Mój Zmartwychwstały Syn. Ty również wystąpisz do Nieba wprowadzona przez Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie, nie przez twoje własne osiągnięcia. To droga błędna. Zawrócę cię z niej i nauczę, jak postępować, aby uwolnić cię od tego niebezpieczeństwa. To wyzwolenie jest ukryte w pokorze i miłości. Wejdę w każdą twoją pokusę, nazwę ją i uleczę ją prawdą, wejrzeniem w prawdę, która wyzwala. Jutro zaczniemy. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...