Aktualności

2022-08-18 12:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC ŁASKI: Dla człowieka niemożliwym jest się zbawić, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, dziś przypomnij sobie słowa którymi człowiek przemówił do Boga, pytając: „Któż może się zbawić?”. Otóż dla człowieka to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe, bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Spoglądając na własne uczynki, odczuwasz lęk, widząc, jak niewiele zasługujesz przede Mną. Czy złe uczynki zostaną pokryte przez dobre? Ta kalkulacja sprzeciwia się łasce Bożej, bowiem do Nieba nie idzie się z powodu tego rachunku. Do Nieba idzie się z powodu łaski, która została wysłużona na Ziemi przez Mojego Syna. Zatem twoje dobre uczynki podobają Mi się, bo kupił je dla ciebie Mój Syn za cenę własnej Krwi. Twoje złe uczynki nie pogrążają cię w Piekle z powodu Mojego Syna, który własną Krwią spłacił Mi wszelkie zło, które było i miało być popełnione. Kto więc uznaję tę prawdę, nie może oczekiwać Zbawienia innego, jak tylko w Moim Synu i poprzez Jego Ofiarę.

 

Grzech został pokonany poprzez Ofiarę krzyżową Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, a święci zostali kupieni dla Boga na mocy tej samej Ofiary. Kupieni – oznacza to, że wszelkie łaski potrzebne świętym zostały im dane na mocy zasług Jedynego Syna Bożego, który zszedł na Ziemię, aby cierpieć i zadośćuczynić za grzechy świata. Wszyscy zbawieni są zbawieni dzięki Jego Ofierze, bo wszystkie uczynki zbawionych nie mają przede Mną tej wartości, aby zbawić choć jedną duszę. Gdyby uczynki wystarczyły, Mój Syn nie musiałby cierpieć swej Męki. Kto więc szuka Zbawienia w sobie i w swoich czynach, odrzuca Mój zbawczy plan, w którym wydałem na świat Mojego Syna, aby był przebłagalnym Barankiem za wszystkie dusze. Wybrani osiągną Zbawienie na mocy zasług Chrystusa. Dla człowieka więc nie jest możliwym się zbawić, tylko Bóg zbawia. Dla człowieka pozostaje przyjąć Boży dar w pełni Jego doskonałości i wspaniałomyślność.

 

Skoro przyjmujesz Odkupienie i wierzysz, że Boska Krew spłaciła twoje winy, czeka cię Zbawienie, bo Zbawienie jest dla tych, którzy uwierzyli i przyjęli Moją Ofiarę. Nie samą wiarą jednak zdobywasz Niebo, ale Krwią Mojego Syna, którą przyjmujesz poprzez wiarę. Dla tego, kto wierzy, nie wystarczy uwierzyć słowem. Uwierzyć oznacza przyjąć naukę Tego, który zbawia. Nie inaczej otrzymasz usprawiedliwienie, jak tylko poprzez wylanie Boskiej Krwi w Sakramencie Pokuty i nie inaczej wypełnisz swoją duszę łaską, jak poprzez przyjęcie żywej Ofiary Mojego Syna w swoim sercu poprzez Sakrament Ołtarza i Komunię świętą. Wierzyć bowiem oznacza przyjąć z wiarą dar Odkupienia, przyjąć dar Odkupienia, oznacza pozwolić Mi, abym działał poprzez Moją żywą obecność na Ziemi w Moim Synu. Przyjmując więc Mojego Syna w Najświętszym Sakramencie, pozwalasz Mu, żeby cię zbawiał. Posłuszeństwo względem nakazów wiary nie daje gwarancji Zbawienia, bowiem każdy człowiek jest wolny aż do swojego ostatniego oddechu i może wybierać aż do końca, odrzucając dary Boże. Ten jednak, kto słucha nakazów Kościoła, jest z założenia przeznaczony do Zbawienia, a ten, kto nimi gardzi i odrzuca dar Odkupienia – do potępienia.

 

Zbawienie jest więc dla człowieka niemożliwe, ale jest możliwe dla Boga, dlatego Bóg zbawi, kogo zechce i tego, kto mu się podoba. Aby wyprosić tę łaskę należy więc podobać się Bogu, nie sobie samemu. Zapomnij więc o sobie i szukaj Zbawienia tylko we Mnie, a Ja dam ci według Mojej miłości, na ile wynikniesz w jej głębię, na tyle będziesz oczekiwać jej obfitości. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...