Aktualności

2022-08-09 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Zbawienie zostało człowiekowi podarowane

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Zbawienie człowieka odbywa się poprzez jego wiarę i wolę. Jest wysiłkiem wiary i woli, ale również jest świadomym dążeniem do wypełnienia Mojej Woli i przyjęcia jej w pełnym wymiarze. Człowiek nie jest odrębną istotą przy Bogu, ale stworzeniem w pełni zależnym od swojego Stwórcy, więc jego Zbawienie nie odbywa się w nim i przez niego, ale w Bogu i przez Boga. Wasze Zbawienie zostało wam podarowane przez Boga, Ofiarą Boga i Wolą Boga poprzez przyjęcie natury ludzkiej i złożenie w niej Ofiary Bogu i przez Boga.

 

Skoro dzieło Odkupienia zostało dokonane przez Boga, również przyjęcie go dokonuje się w człowieku za sprawą łaski Bożej i Woli Boga. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie tej łaski przyjąć i pójść za głosem sumienia. Potrzebuje pomocy łaski, aby móc wypełnić Wolę Bożą. Uświadomienie sobie tej prawdy uwalnia duszę od zbędnych poszukiwań tego, co otrzymuje bez swojego udziału. To łaska i Zbawienie poszukują duszy, a nie odwrotnie. Człowiek ma się tylko otworzyć, aby przyjąć działanie Boga. Wszystkiego dokonuje w nim Bóg, na miarę jego ufności i woli zjednoczenia swojej duszy z Bogiem.

 

Bóg w swojej wspaniałomyślność i obdarzył człowieka swoim dziełem, które ma dopiero zaowocować w duszach. To dzieło jednak jest dokonane, a owoce, o jakich mówię, rodzą się przez jak najgłębsze przyjęcie i przeżycie tajemnicy Odkupienia w ludzkiej duszy. Duch Święty, który zamieszkuje duszę ludzką, prowadzi ją do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Prowadząc ją, oczyszcza ją i uświęca. Siła i mądrość duszy są w jej zupełnym poddaniu się Woli Bożej i zaufaniu łasce, która pojawia się tam, gdzie jej brakuje. Otrzymuje ją dusza, która łaknie, która prosi, cierpiąc niemoc swojej natury.

 

Ale powtarzam, wasze Zbawienie zostało wam podarowane. Mój Syn, schodząc na Ziemię, przejął odpowiedzialność za wasze Zbawienie, usprawiedliwił ludzkość w Moich oczach i otworzył jej bramy Nieba. Przyjmijcie ten dar. Nie posyłam was na krzyż, bo Ofiara Mojego Syna jest jedyna i w pełni usprawiedliwia każdą duszę. Cierpienia, które otrzymujecie, nie są wasze. To Mój Syn, jednocząc się z wami, cierpi w was i przez was kontynuuje swoje zbawcze dzieło, które choć dokonane w czasie, jest kontynuowane poza nim.

 

Chcę, aby ten, kto otrzymuje łaskę cierpienia, dostrzegał, że to Chrystus w nim podejmuje to cierpienie i mówi „tak” w cierpiącej duszy. Przyjmując cierpienie, człowiek przyjmuje Mojego Syna w domu swojej duszy, otwiera Mu drzwi i wpuszcza Go do środka, aby był kochany w duszy, którą odkupił swoją Drogą Krwią. Mój Syn, wstępując do duszy wraz ze swoim krzyżem, przynosi jej całe swoje dzieło, a więc Odkupienie i Zbawienie wieczne. Łaska, którą wnosi do duszy cierpiący Jezus, jest nieskończona i w zależności od stopnia przyjęcia Go, Syn Boży rozlewa w duszy tę łaskę, dzięki której może ona przyjąć to nieskalane ziarno i wydać owoce Jego Męki. Bóg w ten sposób udziela duszy łaski udziału w swojej Męce i w swoim Odkupieniu, a owocem tych łask jest Zbawienie dusz.

 

Te rozważania o Zbawieniu i dziele Odkupienia człowieka winny być podstawą rozwoju duszy, aby nie szukała zbytku w uczynkach, ale aby uczynki wypływały z łaski przeżywania odkupienia we własnym sercu wraz z Moim Najdroższym Synem. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...