Aktualności

2022-08-06 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Zadośćuczynienie za odrzucenie Ofiary Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Jestem Miłością, która pragnie ogarnąć wszystko, wszystko przemienić i zjednoczyć, aby nie było niczego poza Miłością. Wszystko, co odda się Miłości, zostanie przez nią pochłonięte do istnienia w wiecznej harmonii i szczęściu. Jestem Miłością, która pragnie wzrastać, pociągając za sobą ułomność i słabość człowieka. Chcę zachwycić człowieka i zdobyć go poprzez serce, które prawdziwie pokocha. Miłość prawdziwa żąda ofiar. Ofiara rodzi się z miłości. Ofiara przemienia duszę i wprowadza ją na wyższy poziom człowieczeństwa.

 

Wprowadziłem pokój pomiędzy człowiekiem i Bogiem, składając sam sobie Ofiarę w Moim Synu. Ofiara ta zachwyciła Mnie tak bardzo, że przebaczyłem ludzkości wszystko i w swoim zachwycie okazałem Moją niezmierzoną hojność, ofiarując wszystko Bogu – Człowiekowi – Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi. Człowiek został odkupiony i uniewinniony mocą zasługi Jedynego Człowieka, który zstąpił z Nieba, aby cierpieć. Posiadając naturę Boską, oddalił się od niej, aby przyjąć jej doskonałe szczęście dopiero po odsłużeniu i odcierpieniu swojego człowieczeństwa. W ten sposób Bóg zjednoczył się z człowiekiem, aby człowiek mógł zjednoczyć się z Bogiem.

 

Ponieważ jestem nieskończenie szczęśliwy, pragnę, aby Moje szczęście było udziałem istot, które stworzyłem z miłości. Nie zrezygnowałem z człowieka, kiedy okazał Mi swoją niewierność w raju i nie zrezygnuję z niego teraz. Obiecałem człowiekowi miłość po wszystkie czasy i zamknąłem ją w Kościele, aby z niego płynęła strumieniami na całą ludzkość. Nie zamknę Serca i nie pogrzebie Mojej Woli, ale wyciągnę rękę po Moją ofiarę, aby przyniosła ukojenie zranionej miłości.

 

Mój Syn zapłacił za grzech. Wy jednak, musicie zadośćuczynić za odrzuceniem Mojej Ofiary. Złożyłem ją w ludzkim ciele Mojego Syna za wszystkie ludzkie dusze. Okazałem światu wspaniałomyślność i dokonałem wszystkiego, dokonałem pełni Odkupienia i usprawiedliwienia. Kto jednak zadośćuczynieni za odmowę przyjęcia Mojej Ofiary, Ofiary tak wielkiej, przepełnionym wszelkim możliwym bólem i cierpieniem?

 

Córko, Moja Ofiara wystarczyłaby za cały świat i zbawiłaby cały świat, gdyby świat ją przyjął i w niej się zanurzył, ale świat jej nie przyjął, co gorsza, Moja doskonała Ofiara jest umniejszana niedoskonałością człowieka, który w swojej pysze pragnie ją sprawować ku własnej chwalę. Moja Ofiara żąda ofiary. Pragnę zadośćuczynienia za niezrozumienie Mojego zamysłu i nie przyjęcie Mojej Ofiary przez świat. Jest ona przyjęta przez wiele dusz, ale Ja złożyłem ją za wszystkie dusze. Pragnę, aby świat wynagradzał Mi to odrzucenie.

 

W każdej Mszy świętej, w której wzywa się Mojego imienia, myślcie o Mojej chwale i o Mojej Ofierze. W każdej Mszy świętej wynagradzajcie Mi brak miłości dla Mojej Ofiary. Proście Mnie o miłosierdzie dla świata poprzez usta Mojego Syna i ofiarujcie Mi akt dobrowolnego wynagrodzenia za niedostateczne docenienie Mojej Ofiary. Módlcie się słowami:

Ojcze, składamy ci tę Ofiarę, poprzez którą pojednałeś świat ze sobą i wprowadziłeś pokój pomiędzy Niebem i Ziemią, a w której złożyłeś swoje najświętsze Bóstwo ukryte w naszym człowieczeństwie, poprzez nieskończoną i doskonałą Ofiarę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i poprzez ręce Twojego wybranego syna, którego uczyniłeś kapłanem, przepraszamy Cię za grzech niedowiarstwa i pychy, jakim kalana jest Twoja Ofiara. Niech przenajświętsza Krew Jezusa przesłoni Ci niewdzięczność ludzkich serc, a Jego niewinne Ciało będzie zapłatą za nasze grzechy.

Przyjmij, Ojcze, i nasze ofiary, które łączymy z Jedyną miłą Ci Ofiarą, na zadośćuczynienie za odrzucenie Twojej najświętszej Ofiary, składanej na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach świata przez wszystkie czasy, od chwili kiedy została złożona przez Twojego Syna, po wszystkie czasy, kiedy będzie sprawowana na Ziemi.

Niech nasze serca będą hojne, aby wytrysnęły ofiarną miłością, która wynagrodzi Ci tę zniewagę i ukoi Twój sprawiedliwy gniew. Amen.

 

Tę modlitwę będziesz odmawiać przed każdą Mszą świętą, aby ofiarować Mi twoje serce na zadośćuczynienie za niedocenienie i odrzucenie Ofiary, jaką Ja sam złożyłem za świat. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...