Aktualności

2022-08-08 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Tajemnica Zbawienia

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Dzisiaj będę mówił o skarbie, jakim jest wiara. Jestem Ojcem wiary. Wlałem ją w twoje serce, abyś potrafiła uwierzyć. Dziś wlewam ją w kolejne serca, aby umiały pójść za Mną. Wiara nie podlega czasom, nie poddaje się zmianom pogody, a przestrzeń jest jej obojętna. To siła, która pcha dusze ku życiu i to życiu wiecznemu. Każda dusza otrzymuje inny stopień wiary i może tę wiarę powiększać. Jest to również dar, który trzeba rozwijać. Rozwijać poprzez całkowite zawierzenie i budowanie relacji ufności.

 

Lękasz się, że twoja słabość nie prowadzi do Nieba. Słusznie. Słabość nie jest drogą do Nieba. Drogą do Nieba jest Mój Syn. Jego zasługa jest jednak niezależna od twojej słabości. Zupełnie niezależnie od wszystkich twoich słabości Jezus przyniósł Mi doskonałą Ofiarę, która jest wynagrodzeniem za twoją słabość i twoje upadki. Chcę ci uświadomić, że jak wielka jest twoja słabość, tak wielka jest cena, jaka została za nią zapłacona. Tej Ofiary wystarczy, aby cię usprawiedliwić. Tajemnica Zbawienia polega raczej na umiejętnym korzystaniu z Ofiary, która została za ciebie złożona, nie na tworzeniu własnej. Twoja ofiara ma być podłączeniem się pod Ofiarę Odkupieńczą, jedyną Ofiarę, jaka przynosi Zbawienie.

 

Umiejętne korzystanie z tej Ofiary, polega na przyobleczeniu się w nią i podporządkowaniu jej całego życia człowieka. Przyobleczenie się w nią polega na zjednoczeniu swojego życia z życiem Mojego Syna, zarówno w sferze realnej jak i duchowej, na płaszczyźnie mistycznej i na płaszczyźnie relacji. Nie proszę was tylko o naśladowanie doskonałego człowieczeństwa Mojego Syna, ale również o przyjmowanie Jego życia w Komunii świętej i innych sakramentach. Pełne i świadome przyjmowanie zbawczej Ofiary Mojego Syna polega na nieustannym zwracaniu się myślą do Jego Ofiary i szukaniu usprawiedliwienia własnej niedoskonałości tylko i wyłącznie w tej Ofierze. Ofiara krzyżowa Mojego Syna powinna stać się dla was schronieniem, domem, w którym znajdujecie pokój, bo w Sercu Mojego jedynego Syna odnajdziecie zawsze miłosierdzie, które ma moc zupełnego przebaczenia win i kar.

 

Siła do powstania z waszych upadków znajduje się w tym samym zdroju. Jeżeli pragniecie być zbawieni, przyjmijcie całym sercem Ofiarę Mojego Syna, włączcie w nią własne ofiary, choćby najmniejsze, ale świadome i składane z miłością. Najmniejsza ofiara złożona z miłością może przewyższyć wielkie ofiary, złożony z mniejszą miłością. Ludzie składają małe ofiary, bo są mali. Im mniejsza dusza, tym mniejszą ofiarę potrafi Mi złożyć, bo jest świadoma swojej nicości, a jednak świadoma małości własnych ofiar składa je z tym większą miłością.

 

Proszę cię o to, abyś zawsze w momencie zwątpienia, upadku, pokusy, patrzyła na krzyż i w nim szukała usprawiedliwienia i łaski. Otrzymasz łaskę do powstania i oddalenia wszelkich pokus, kiedy uświadomisz sobie, jak wielka jest Moja miłość i jak wielkie miłosierdzie wobec twojej słabości, że nie zawahałem się złożyć najstraszniejszej Ofiary za twoją duszę.

 

Posłuchaj Mnie, miłosierdzie, którym cię obdarzam, wykracza poza twoje wyobrażenie o miłosierdziu. Wiesz doskonale, że skoro nie oszczędziłem Mojego Jedynego Syna dla ciebie, nie będę się dostał, kiedy przyjdziesz przepraszać Mnie za twoje grzechy, ale wybiegnę ku tobie dalece wcześniej, niż ty zdołasz do Mnie dojść. Patrząc na krzyż, zrozumiesz, co oznacza Moje miłosierdzie. Rozważaj Mękę Mojego Syna i czerp z niej nieustanną nadzieję, że twoja dusza jest już odkupiona, a ty, przyjmując tę Mękę i odżywiając się nią, zostaniesz usprawiedliwiona i zjednoczona z tą Najwyższą Ofiarą, aby zmartwychwstać do życia w wiecznej chwale. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...