Aktualności

2022-07-29 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Tajemnica wypraszania łask

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, chcę ci powiedzieć, jak bardzo cieszę się, kiedy prosisz. Mało Mnie prosicie. Jestem zdolny, jestem gotów dawać więcej. Proście. Nie mam w zamiarze zatrzymać wszystkich Moich łask w Niebie. Wolę je rozdać Ziemi. Chcę, aby je ode Mnie brano. Chcę obdzielić nimi cały świat. Chcę, żebyś przestała się lękać, rozważając w sercu, o co godzi się Mnie prosić, a o co nie. Proś Mnie o wszystko, bo jestem w możności spełnić wszystko. Nie ograniczaj Mojej dobroci. Wiesz, że mogę spełnić wszystkie twoje prośby. Nie proś Mnie o rzeczy małe i nie proś mnie bez wiary. Zawsze wierz, że spełnię twoją prośbę, Ponieważ mogę to uczynić, chcę to uczynić i nie mam powodu, dla którego miałbym odmawiać Mojemu dziecku. Tylko proś z wiarą i nie ustawaj w twoich prośbach. Jestem gotowy spełnić je wszystkie. Kiedy przychodzisz, aby prosić, nie proś jak niewolnik, ale jak wolny, nie proś jak sługa, ale jak pan.

 

Sama wiesz, że nie masz mocy, a wszystko co masz, masz ode Mnie. Zrozum, że ofiarując Mi swoje życie, stajesz się jedno z Jezusem, współcierpiąc, jesteś również uczestnikiem łask, które rozdaje przez wzgląd na Jego zasługę. Nie sądź więc, że łaski, których dostępujesz, zawdzięczasz swoim postom, swoim umartwieniom i swoim cierpieniom. Nie, pamiętaj, że wszystko zawdzięczasz Jezusowi, z którym łączysz się poprzez twoje umartwienie i wiarę. Wówczas daję ci ze względów na zasługę Mojego Syna. Dlatego łącząc się z Nim, stajesz się czymś więcej niż sługą i dlatego, przez wzgląd na Jego prośby, wysłuchuje twoich.

 

Sługa prosi, niedowierzając, że zostanie wysłuchany. Sługa nie liczy na miłość swego pana. Sługa w końcu nie ma nic, czym mógłby pana przebłagać. Pan prosi, licząc na wysłuchanie, świadom jest swojej pozycji, ponieważ posiada to, czego pragnie mocodawca. I tak Ja pragnę zawsze miłości, a wy posiadając Jezusa, poprzez waszą ofiarę łączycie się z Nim i stajecie najwięcej porządnymi przeze Mnie duszami, duszami przepełnionymi miłością. Choćbym nie chciał błogosławić duszy, choćbym nie chciał wysłuchiwać jej próśb, czynię to przez wzgląd na Mojego Syna, którego w tej duszy rozpoznaję. Zawsze w swoich prośbach powołujcie się na Mojego Syna, wówczas nie mogę wam niczego odmówić. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...