Aktualności

2022-07-28 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Nie odłączajcie Ofiary krzyża od Jego Ojca

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, wasza pobożność i miłość z jaką Mnie wzywacie, skłania Mnie do przyspieszenia tego dnia [Bóg Ojciec mówi o dniu, w którym na całym świecie będzie uroczyście obchodzone Jego święto – pierwsza niedziela sierpnia]. Ja chciałbym aby na całym świecie tak serdecznie o Mnie myślano i czczono Mnie z tak wielkim rozmachem. Chciałbym, aby na całym świecie składano Mi ofiary w tym dniu na zadośćuczynienie za wszystkie grzechy świata, za jego niewdzięczność okazaną wobec Mojej miłość. Chciałbym, aby temu świętu towarzyszyły procesje, aby obnoszono Mój wizerunek po ulicach miast i wsi. Chciałbym, aby w każdym domu czczono Mnie i pamiętano o Mnie. Chciałbym, aby rodziny powierzały się Mi, jako Ojcu rodziny, któremu przekazuje się wszystkie potrzeby i mówi o trudnościach, jakie spotykają jej członków.

 

Powiedz, Agnieszko, że zadowolony jestem z tego, że święto to stało się świętem zjednoczenia miłujących Mnie na całym świecie. Jestem najłaskawszy tym, którzy oddają Mi cześć z miłości. Powiedz, córko, że chciałbym, abym i Ja znajdował swoje miejsce w domowych ołtarzach, w kaplicach i szkołach, a przede wszystkim w kościołach. Wiele z Moich wizerunków zostało usuniętych, a prawda o istocie Troistego Boga i Jego Trzech Osobach jest podstawą wiary katolickiej. Chciałbym wrócić do Kościołów pod postacią wizerunków! Chcę być obecny jako Ojciec wobec dzieci i jako Ojciec roztaczać nad nimi opiekę.

 

Jestem Ojcem ukrzyżowanego Jezusa, waszego ofiarnego Baranka, który złożył Mi się w ofierze, ponieważ Go o to prosiłem. Jego Ofiara jest Moją Ofiarą. Cierpienie Boga jest cierpieniem całej Przenajświętszej Trójcy, chodź urzeczywistniło się w postaci Mojego Syna. Chciałbym, aby Moje dzieci wiedziały, że i Ja przyjąłem tę Ofiarę z miłości, która czyni Mnie zdolnym do przyjmowania ogromnego cierpienia. Nie oskarżajcie Mnie o okrucieństwo, ponieważ to właśnie dla was i za wasze grzechy musiała dokonać się ta Ofiara. Jej okrucieństwo jest odpowiednio wielkie do ogromu i obrzydliwości grzechów popełnianych przez świat. Sami więc powiększacie tę ofiarę.

 

Córko, Bóg zapragnął ofiary i ofiarował się, aby zadośćuczynić samemu sobie. Dokonałem tego dla was. Nie odłączajcie więc Ofiary krzyża od jego Ojca, ponieważ i Ja jestem na Golgocie, aby podtrzymywać Ofiarę Mego Syna. Cierpię w Nim i poprzez Niego. Nie odłączajcie Mnie nigdy od Mojego Syna, ponieważ jestem jedno z Nim i w Nim dokonałem najpiękniejszego objawienia Mojej natury. Jestem tam, gdzie jest Mój Syn, z tymi, którzy go kochają, z tymi, którzy opłakują Jego Mękę. On i Ja jedno jesteśmy i na Ziemi, i w Niebie. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...