Aktualności

2022-08-02 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Nauka o wierze. Część pierwsza

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, Moje stworzenie, chwała, jaką obiecuję Moim dzieciom, przewyższa wszystko, co poznane przez człowieka. To, czym stają się Moje ziemskie dzieci, kiedy występują w Moją chwałę, jest znane rzeczywistości Nieba, ale nie rzeczywistości Ziemi. Cała przyszła chwała stworzeń owiana jest tajemnicą tak, aby na Ziemi pozostała jeszcze przestrzeń dla wiary. Wiara jest cnotą najwięcej potrzebną na Ziemi. Z niej rodzi się miłość. Bez wiary nie może być mowy o miłości. Miłość wypływa z wiary i pomnaża się wraz z nią.

 

Wasze nikłe wyobrażenie o tym co przeszłe, nie może wykroczyć poza ramy tej znikomej świadomości, ponieważ nie pozostawiłoby wam wówczas miejsca na zdobycie zasługi. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Słowa te odnoszą się do potęgi wiary, do ogromnej zasługi, jaka płynie z wiary. Mylą się ci, którzy zazdroszczą widzącym, ponieważ swoją łaskę przyjdzie im spłacić w dwójnasób. Do każdej łaski przypisane jest cierpienie, ponieważ każda łaska wypływa z Serca Mojego Syna, który zdobył ją dla was poprzez cierpienie.

 

Kochane dzieci, wiara nie pozostawia miejsca na pewność i dopóki żyjecie, ta stała niepewność będzie waszą udręką. Nigdy nie zyskacie pewności, ponieważ wiara porusza się w świecie niepewności, w świecie, który jej przeczy, który z nią walczy wszelkimi możliwymi sposobami. Wiara żyje jednak w tym świecie poprzez łaskę w duszach wierzących. Im więcej wiary, tym więcej Mnie w świecie, im więcej wierzących, tym silniejsza jest Moja obecność pośród was. Tak więc świat zabijając wiarę, stara się uśmiercić nie tyle wiarę, ile Mnie.

 

Zabijanie wiary odbywa się poprzez prowadzenie działań, badań i doświadczeń naukowych mających udowodnić człowiekowi, że nie potrzebuje Boga, ponieważ sam potrafi stworzyć wszystko, czego potrzebuje do istnienia. Zuchwałość dzisiejszej techniki sprzeciwia się Mi, poddając w wątpliwość pochodzenie wszechrzeczy. Wynalazki, które w swoim założeniu miały ułatwić życie człowiekowi, aby miał więcej czasu dla Boga i dla rodziny, stały się zaprzeczeniem swojej pierwotnej ideologii. Wynalazki wyparły Boga i zdewastowały rodziny. Wynalazki stały się narzędziem szatana, którym trzyma was na uwięzi w zupełnej nieświadomości.

 

Wiara, która jest zaprzeczeniem realiów znanych człowiekowi, wprowadza do świata dysharmonię. Dzieje się to na skutek grzechu, który utworzył świat oparty na grzechu i poddany grzechowi. Dopóki światem rządzi grzech, świat istnieje poddany prawom, jakie w nim utworzył i mimo że stacza się ku zagładzie, funkcjonuje, zdawałoby się, bez zarzutu. Wiara niszczy ten stan rzeczy, podważa prawidła światowe i wystawia na pośmiewisko pychę tego pokolenia. Dlatego wiara zawsze działa wbrew wszystkim i wbrew wszystkiemu. Wiara sprzeciwia się człowiekowi, przynosząc chwałę Bogu. Tak więc wszyscy wierzący sprzeciwiają się sami sobie i w ten sposób przynoszą chwałę Najwyższemu Bogu, uznając samych siebie za poddanych wobec wiary, której ani rozumem, ani sercem nie zdołają zmierzyć.

 

Wiara jest ukryta w sercach swoich czcicieli, jednak poprzez poddanie się jej panowaniu w sercu, człowiek nieraz ukazuje jej wymiar w świecie, a dzieje się to za przyczyną Ojca wiary, Wszechmogącego Boga, który jest dłużnikiem wszystkich wzywających Go z wiarą. Tam, gdzie jest wiara, tam jestem wzywany. Ten kto wierzy, zobowiązuje Mnie do troski i opieki wobec niego. Nie mogę porzucić tego, kto z ufnością powierza Mi wszystkie swoje sprawy. Bycie dłużnikiem oznacza, że człowiek, który wierzy, zdobywa zasługę, którą Ja winien jestem mu spłacić. Uczyniłem się waszym dłużnikiem, obiecując wam Zbawienie poprzez wiarę, obiecując wam wieczną nagrodę dla tych, którzy w wierze pokładają nadzieję.

 

Pamiętajcie, że czcząc Mnie w Najświętszym Sakramencie, oddajecie cześć samemu Bogu, a czynicie to poprzez wiarę. Nie jest to możliwe bez wiary, ponieważ nie jest możliwe oddawanie czci Boskiej kawałkowi chleba, jeśli nie wierzy się, że jest w nim obecny Bóg. Dlatego ci, którzy nie wierzą, nie oddają Mi czci poprzez przebywanie w Mojej obecności i wypowiadanie słów modlitwy. Pamiętajcie, aby przebywając w Mojej obecności dokładać wszelkich starań, aby czcić Moją nieustanną obecność w Najświętszym Sakramencie. Nie są ważne słowa modlitw, nie są ważne wasze pieśni tyle, ile ważna jest świadomość Mojej obecności. Pielęgnujcie wiarę. Pamiętajcie, Kogo czcicie i Kto stoi przed wami ukryty, ale obecny z całą swoją Boskością i całą swoją mocą. Powtarzając słowa modlitw, nie zapominajcie o tym, przed którym te słowa wypowiadacie. Lepiej wam jest milczeć, niż mówić bezwiednie. Lepiej jest wam milczeć, niż śpiewać bez opamiętania, zapominając o Mojej obecności.

 

Wielka jest nagroda dla tych, którzy powiększają w sobie wiarę w Moją żywą obecność w sakramentach i wielka kara dla nieszczęśników, którzy tę obecność lekceważą. Dałem wiele znaków światu, aby poznał, że prawdziwie jestem obecny pod postaciami Chleba i Wina. Jeśli te dowody są dla was zbyt małe, znaczy to, że nie ma w was wiary.

 

Wiara jest łaską, którą należy pielęgnować. Jest łaską, którą wam daję i odbieram, jeśli pozostaje nie ceniona i nie rozwijana; jest łaską, która zanika na skutek oddawania się w czci i wierze innym bóstwom. Zapominana i zanieczyszczona wierzeniami pogan, traci życie w duszy, zamiera. Chrześcijanin, który otrzymał zalążek wiary, nie musi być człowiekiem wierzącym, bowiem wiara jest łaską daną do jej świadomego rozwijania. Nikt, kto sobie tego daru nie ceni, nie przymnoży w swoim sercu wiary i tak wszystko w nim będzie wzrastało wraz z nim, oprócz tej cnoty która bez udziału człowieka pozostaje uśpiona, a z czasem zduszona w duszy.

 

Rozwijanie tej cnoty jest najważniejszym obowiązkiem chrześcijanina, ponieważ wszystkie wasze uczynki, słowa i modlitwy powinny wypływać z wiary. Zastanówcie się, czym jest wasza wiara bez wiary? Dlatego Kościół powinien nieustannie dążyć do pogłębiania wiary w wierzących i krzewienia wiary wśród niewierzących. Sposoby pogłębiania wiary powinny być znane i propagowane na wszystkich kontynentach.

 

Źródłem pogłębiania wiary jest i pozostaje Pismo Święte. Zanurzenie się w Moim Słowie, czerpanie z błogosławieństwa Mojego Słowa, winno być waszym codziennym obowiązkiem, tymczasem Pisma Świętego nie czytają nawet moi kapłani. Poprzez Pismo Święte przemawiam do dusz, uczę je postępowania na Mojej drodze. Jeśli chcecie Mnie poznać, poznajcie Moje Słowa, którymi pouczam człowieka od początku jego istnienia. Jeśli chcecie Mnie pojąć poznajcie historię człowieka, który przez wszystkie lata swego istnienia grzeszył przeciwko Mnie, a poprzez pokutę wyjednywał sobie Moje miłosierdzie.

 

Poznajcie Mnie, którzy mówicie, że Mnie znacie. Jesteście bezbronni wobec nieprzyjaciela, ponieważ znacie dobrze jego filozofię, powtarzacie sobie sentencje pochodzące z obcych kultów i wierzeń, a nie potraficie przytoczyć jednego zdania z Pisma Świętego. Tym Słowem powinniście żyć, od świtu do nocy posługując się Moimi wskazówkami, jakie nakreśliłem wam poprzez wszystkie pokolenia językiem miłości i krwi. Jak to możliwe, że czytacie tak wiele zbędnych książek, które rozbudzają w was fałszywe przekonania, a nie pragniecie wejść do źródła prawdy, w którym zawarłem wszystkie tajemnice? Ubodzy, ubodzy i biedni, nie poznajecie źródła waszego szczęścia. Chcę, aby Pismo Święte wróciło do domów, chcę, abyście rozważali je w sercach, abyście, zanim otworzycie usta, pozwolili przemówić Mi, abym Ja sam mówił do was poprzez słowa w nim zawarte. Nie mówcie, dzieci, a wówczas Ja będę mógł dojść do głosu w waszych sercach. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...