Aktualności

2022-08-07 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Największe pragnienie Boga

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Ja również płonę miłością do człowieka. Nie jest to jednak miłość przelotna, miłostka bez znaczenia, która trwa, dopóki trwa Mój dobry nastrój. Kiedy Ja kocham, kocham całym Moim życiem. Wiesz, co to oznacza. Moją miłość pokazałem ci w Moim Synu. Nie ma większej miłości, niż ofiarować życie za życie ukochanej duszy. Nie masz nic większego, bo nie posiadając życia, nie posiadasz nic, co mogłabyś Mi ofiarować. Twoje życie, to wszystko co masz. Masz je ode Mnie. Mogę ci je dać i mogę ci je odebrać, bo wszystko, co posiadasz, jest w Mojej mocy. Dałem ci życie, aby ci je odebrać, kiedy nastąpi dzień żniwa dla twojej duszy. W tym dniu ogłoszę twoje imię do życia albo do śmierci. Kiedy do życia, wówczas będzie to początek, kiedy do śmierci, będzie to niekończący się koniec.

 

Życie, które posiadasz, jest darem chwili. Każda chwila, którą przeżywasz, ulatuje bezpowrotnie, jak ptak, którego próbujesz uwięzić, wyrywa się zanim spróbujesz go schwytać, tak każda chwila twojego życia wyrywa ci się, aby powrócić do Mnie. Zatrzymać ją? Uchwycić? Nie zdołasz. Utrwalając minione chwilę, możesz je wspomnieć, ale nie przywrócić. Ich czas przeminął. Odeszły i nie powrócą już nigdy i ani jednej sekundy nie uda ci się już zmienić w tym, co było.

 

Chcę nauczyć cię obcować ze Mną, w bliskości, jaka Mnie zachwyca, o jakiej rozmyślam, Kiedy patrzę na ciebie. Nie szukaj bólu, bo on sam odnajdzie ciebie, szukaj tylko Mnie. Pragnę od ciebie miłości do Mnie. Miłości, która nie ma granic. Chcę, abyś Mnie kochała w sposób żywy i prawdziwy, nie jak obraz, ale jak życie. Codziennie wchodzę w twoje życie wraz ze świtaniem, zaglądam ci w oczy i szukam w nich uwielbienia. Powiedz Mi o twojej miłości, daj Mi zapomnienie, którego jestem godzien.

 

Żyć dla Mnie, oznacza nie wypuszczać chwili, w których brak uwielbienia dla Mnie. Chciałbym, aby wszystkie chwile, które wracają do Mnie, były pocałunkami uwielbienia i czci. Chciałbym, aby ani jedna chwila twojego życia nie była pusta i bezmyślna, ale aby każda z tych cennych drobin światłości, to znaczy życia, wracała do Mnie z Ziemi, uwielbiwszy Mnie. Oto Moje najgłębsze pragnienie i cel twojego życia. Nie chcę szukania nowych dróg. Moja droga jest wyznaczona. Sposób uwielbienia Mnie pozostaje ten sam, ale sens i nieustanność tego uwielbienia zostały zapomniane i wyparte.

 

Odpowiem ci teraz, jak masz Mnie uwielbiać, czym przyozdobić te drogocenne chwile, aby czyniły Mnie szczęśliwym. Uwielbiasz Mnie poprzez miłość, która obejmuje zachwyt, podziw, wdzięczność i szacunek. Cześć okazujesz Mi poprzez uszanowanie Mojego Prawa, zgłębianie Mojej Woli i poznawanie Moich przymiotów. Miłość wyrażasz, szukając Mnie wśród zamętu świata i pragnąc Mnie posiąść w swoim sercu. Wdzięczność okazujesz Mi poprzez twoją modlitwę, a szacunek poprzez szanowanie świątyni Mojej obecności w każdej duszy. Modlitwa, jakiej pragnę od duszy, jest nieustanną adorację w Mojej obecności w jej sercu.

 

Żyć dla Mnie, oznacza oddać Mi swoje życie jako temu, który jest najbardziej ukochany, jako najbliższemu i najwierniejszemu Przyjacielowi. Oddać Mi swoje życie, oznacza żyć, ofiarując Mi każdą chwilę. Ofiarować Mi każdą chwilę, oznacza nie odchodzić sprzed Mojego oblicza, ale trwać w miłości i świadomości Mojej obecności. Ciągłe uświadamianie sobie w duszy Mojej obecności uszczęśliwia Mnie najwięcej i takiego obcowania pragnę, abym zyskał życie duszy, tak jak tego pragnę.

 

Przebywanie w duszy, która Mnie uwielbia i adoruje poprzez nieustanne wspominanie Mojej obecności, jest dla Mnie największym darem i uwielbieniem. Dusza obcuje ze Mną wówczas tak, jak będzie ze Mną obcowała w wieczności, jednak nie ona, ale Ja czerpię z tego największą rozkosz, podczas gdy ona walczy o Mnie w pocie czoła. W Niebie nie ma już walki, ale na Ziemi musicie walczyć o Moją obecność i o waszą świadomość. W duszy na Ziemi Mam swoje Niebo i wynagradzam je w zupełnie wyjątkowy sposób. Pragnę na Ziemi Nieba, które byłoby tak niezmienne jak Ja, aby niepokoje ziemskie nie targały Moim Królestwem w duszy. Chcę przebywać na Ziemi w waszych duszach oferujących Mi stałą, niekończącą się adorację, a to jest świadomość Mojej obecności.

 

Będę cię wspomagał na tej drodze, która Mnie uszczęśliwia skierowując twoje myśli i serce coraz bardziej do wewnątrz, gdzie Mnie spotkasz i gdzie uposażę cię we wszystkie zdolności i cnoty, abyś doskonale wypełniła Moją odwieczną Wolę. Pragnę być szukany i uwielbiany właśnie na ten sposób. Stwórz dla Mnie Niebo na Ziemi, a Ja stworzę je dla ciebie w wieczności. Kocham cię i chcę cię kochać na wieki. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...