Aktualności

2022-07-30 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Moc zbawcza małych ofiar

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Każda mała ofiara jest aktem uwielbienia i ucałowania z miłością Mojej Woli. Kiedy ofiarowujesz Mi wszystko, bez wyjątku, nie tylko rzeczy bolesne, ale również niewygodne, drażniące, nie po twojej myśli, wysiłki, prace i starania, dosłownie wszystko razem i każdą rzecz z osobna, najbardziej przyczyniasz się do urzeczywistnienia się Mojej Woli na Ziemi. Bo Moją Wolą na Ziemi jest ratować dusze, a dusze ratuje się poprzez poddanie ich woli Mojej Woli, a ich wolę może złamać dusza, która poświęca mi własną wolę, za wolę tych moich dzieci, które trwają jeszcze w świecie. Moja córko, w ten sposób twoje najmniejsze, nieistotne i pozornie nic nie znaczące ofiary zbawiają świat. Jesteś zjednoczona ze Mną w swej woli i dajesz Mi ze swego, co jest małe, nic nie znaczące i słabe, ale Ja łączę te twoje ofiary z Ofiarą Mojego ukrzyżowanego Syna i obłaskawiam dusze, które Mnie szukają. Moja córko, wiele jest dusz, które Mnie szukają, ale mało jest takich, które szukają Mnie świadomie.

 

Jestem twoim Ojcem. Nigdy nie trać wiary. Pamiętaj o wszystkim, co ci powiedziałem. Nie pozwól, aby słowa szatana, słowa ludzi przeważały nad Moimi słowami. Moje słowa żyją w twoim sercu. Słowa diabła dotykają tylko umysłu, zaś serca dotknąć nie mogą, jednak ty, dopuszczając do rozważania ich w twoich myślach, wpuszczasz je do serca. Lęk i niepewność są wrogami pokoju. Nie mogą istnieć razem w twoim sercu. Wiesz, co mam na myśli.

 

Pamiętaj więc, że Ojciec pozostaje Ojcem na zawsze, niezależnie od tego, co się z tobą dzieje, Ja jestem niezmienny. Jestem w tobie, w twoim sercu zasiadam na tronie, a ty bądź skrupulatnym odźwiernym, aby nie niepokojono Mnie bez potrzeby. Nie bój się, bo nikt nie kocha cię tak jak Ja i wiesz, że nikt cię tak nigdy nie pokocha. Ja również wiem, jak Mnie kochasz i również cieszę się twoją miłością, bo wiem, co kryje się w twoim sercu. Gdybyś była matką, znałabyś to szczęście, jakie ona czerpie, mogąc liczyć na swoje dziecko, tym bardziej, jeśli jest ono jedynym, które pozostało przy niej. Ty, córko, jesteś Moim wybranym dzieckiem. Liczę na twoją pomoc, ponieważ dobre dziecko zawsze pomaga swemu ojcu. Choćby ojciec był najpotężniejszy na świecie, dziecko zawsze szybciej się schyli, aby podać mu to, co upadło. Pamiętaj, choć cię nie potrzebuję i sam mógłbym uczynić wszystko, pragnę z twoich rąk odbierać to, co mógłbym podnieść sam. Kocham cię, Moje dziecko. Zawsze czekam na twoją pomoc. Ratuj dusze, najdroższa. Pracuj wraz ze Mną nad ratowaniem dusz. Chcę wraz z tobą liczyć je z radością, kiedy wstąpisz do Mojego Królestwa, będziemy je wówczas razem liczyli. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...