Aktualności

2022-08-04 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Moc Sakramentów Kościoła

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moja córko, to sakramenty, to Ja poprzez sakramenty uzdalnia cię do współżycia we Mnie i ze Mną, to dzięki sakramentom wlewam w ciebie łaskę i uzdalniam cię do życia życiem duchowym i świętym. To w sakramentach kryją się wszystkie zdolności i umiejętności do współuczestniczenia duszy w Moim życiu. Pijąc obficie z tego zdroju łask, który ci pozostawiłem w Moim Kościele świętym, uczysz się Mojego języka, mówisz do Mnie Moją mową coraz płynniej, uczysz się nowych wyrazów, abyś była zdolna porozumiewać się ze Mną i z Moimi sługami. Moja córko, dzięki Moim sakramentom zyskujesz siłę do poruszania się w Moim świecie, zyskujesz pełnię łask, dzięki której nie gubisz się w ciemności, ale podążasz za Moim oddechem wszędzie, gdzie zapragnę cię zobaczyć. Moje dziecko, w chwilach słabości i w chwilach mocy karm się w Moim Kościele. Po to zostawiłem ci tyle duchowej strawy, Moja córko, abyś nie upadała w drodze, ale była odżywiana i podtrzymywana przez Moją łaskę. Chodź do Moich przepastnych spichlerzy i posil się, Moje stworzenie, bo tylko pokarm, który Ja daję, może dać ci siłę i zdolność do podążania ku Mnie. Czy rozumiesz teraz, Czym cię doświadczam?

 

Moja córko, chcę, abyś ujrzała i pokazała innym Moim dzieciom, że nadzieja, którą utraciły, jest w Kościele; że moc, której im brak, jest w Kościele; że piękno, którego pożądają, jest w Kościele; a bramą, która chroni Moje skarby, jest Sakrament spowiedzi. Poddając się Mojej Woli i ukorzając przed Moim Majestatem w obliczu Mojego gniewu, dusze zyskują we Mnie Ojca Miłosierdzia, którym prawdziwie jestem. Stoję u bramy Mojego spichlerza z bogato wypełnionymi rękami, pełnymi podarków dla dusz, które przybędą utrudzone i wynędzniałe walką z Moim nieprzyjacielem. Będę karmił garściami duszę, która się do Mnie przedostanie, upokarzając swą duszę i żałując za popełnione winy. Jestem miłosiernym Panem, który bierze dusze w ramiona i karmi na swoich rękach. Nie bójcie się podejść. Nie jestem już tym samym gniewnym Bogiem, kiedy przekroczycie tę bramę. Moje Oblicze pełne jest łagodności, a wszystkie wasze winy ulatują sprzed Mego Oblicza i nie pamiętam ich więcej.

 

Moje dusze, dusze grzeszne i słabe, jestem pełen tęsknoty. Chodźcie, pozwólcie Mi dzielić z wami Moją moc i siłę. Nie lękajcie się waszej słabości, bo Ojciec wasz jest potężny i udzieli wam swojej mocy, abyście nie poginęły. Choć, córeczko, chodź jesteś tak słaba, nakarmię cię i będziesz znów mocna, mocniejsza od ziemskich mocarzy i silna Moją siłą, choćby Niebo sprzysięgło się nad wami, posiadacie jeszcze Moją moc, która jest mocą nad Niebem i Ziemią, nie bójcie się więc, ale spieszcie posilić tą siłą, bez której marny jest wasz los, Moje dzieci. Błogosławię was wszystkich, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...