Aktualności

2022-08-01 16:18

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC CHRYSTUSA: Kościół Mój walczy ze Mną, walczą ze Mną Moi synowie [kapłani]

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Ja, Bóg Wszechmogący, który ustanowiłem Mój Kościół na Ziemi, aby mnie czcił i oddawał Mi chwałę, aby uczył Mój lud szukać Zbawienia w Męce i Zmartwychwstaniu Mojego Syna, wzywam go do wierności Moim natchnieniem. Ustanowiłem Mój Kościół z miłości, tak jak z miłości stworzyłem całą ludzkość. Tak jak ludzkość okazała Mi swoje nieposłuszeństwo i pychę, szukając własnej, lepszej drogi, tak samo uczynił Kościół święty, a raczej jego przywódcy [kapłani], którym dałem pieczę nad jego świętym Prawem. Prawo Kościoła jest teraz wymierzone przeciwko Mnie samemu. Nie chciałem tego mówić, aby oszczędzić wam cierpień, dzieci, i abyście nie znosili wszystkiego w jednym czasie i potrafili wytrwać, ale dłużej milczeć nie mogę i nie chcę.

 

Kościół Mój święty walczy ze Mną, walczą ze Mną moi synowie [kapłani]. Namaściłem was Duchem Świętym, abyście prowadzili do Mnie całe narody, a wy drwicie z Moich słów, naśmiewacie się z Moich pragnień wespół z poganami, z mordercami i bałwochwalcami. Jestem prześladowany w Moim własnym domu. Moje dobrodziejstwa marnotrawicie, Moje skarby zaprzepaszczacie, a broń, którą wam zostawiłem jako oręż przeciwko złemu duchowi, wymierzyliście przeciwko Mnie. Chcecie być bogami w Moim Kościele, a słowo Moje lekceważycie. Potrzebujecie Mnie tylko po to, aby sprawować władzę nad ludźmi. O syny marnotrawne, jak wielki zadajecie Mi ból!

 

Kościół Mój, który ustanowiłem, jest głęboko zraniony. Musi powstać nowe życie w Kościele, musi powstać nowy duch, który na jego Tradycji i Prawie które ustanowiłem, na fundamencie, jaki utworzyłem, poświęcając sam siebie, odda Mi nową, czystą ofiarę. Zapisz, że czekam, aby powrócić do was. Mój Kościół musi Mnie jednak przyzywać. Mój Kościół musi Mnie pragnąć, potrzebować i kochać. Ja chcę nowego ducha Kościoła, aby przemówił do Mnie czule, aby przemówił do Mnie słodko. Jesteście skostniali poprzez waszą niewiarę. Niech umrze, co obumiera i niech narodzi się nowe życie. Zapisz, Moje dziecko, że Kościół jaki odrodzi się w waszych sercach i waszych narodach, będzie Kościołem świętym, Kościołem ofiarnym, wielbiący Boga. Wszystkie Moje dzieła muszą zostać przeze Mnie doświadczone i oczyszczone w ogniu cierpienia. Dokonuje się wskrzeszenie tego, co święte, odrodzenie tego, co Boskie, odbudowa tego, co prawe. Mój Kościół, nie widzi swojej rany, bo ją widać tylko z Mojego punktu widzenia. Z punktu widzenia człowieka nie można jej dostrzec. Kto ma Moje oczy, ten widzi, kto ma Moje uszy, ten słyszy. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...