Aktualności

2022-08-29 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Usynowienie człowieka w Chrystusie

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Św. Jan Apostoł: Dzisiaj rozpoczniemy od Chrystusa, który całą swoją miłość kierował ku Bogu, nazywając go Ojcem. Stąd wiemy, że Bóg tego pragnie, że jest właściwie i doskonale uczczony, będąc nazywany Ojcem. Jezus, przyjmując na siebie nasze winy, zmył z nas grzech i wkupił w łaskę Ojca, aby Chrystus nie był już jedynym Synem Ojca i choć na zawsze pozostanie Jedynym i Jednorodzonym, przybrał człowieka za brata i uczynił równym sobie przed Majestatem Boga. Jezus stanął obok nas, ludzi, grzeszników, jako człowiek, największy z grzeszników, ponieważ przejął wszystkie grzechy świata. Zapłacił za nie, przyjął słuszną i sprawiedliwą karę, aby człowiek stał się na powrót godnym Boga. Skoro największy grzesznik, jakim siebie uczynił Chrystus, wstąpił na Świętą Górę, wszyscy zostaliśmy uświęceni mocą Jego zasług. Jak wielka nadzieja dla całej ludzkości!

 

Czy nie czujesz ulgi na swoich ramionach, wiedząc, że twoje grzechy są już odpokutowanie przez samego Boga, który płacąc za nie najwyższą cenę, uwolnił cię od nich mocą swojej Krwi? Czy pragniesz mieć swój udział w tym Odkupieniu? Jeśli pragniesz, przyjdź, zanurz się w źródle Zbawienia, tryskającym na wieki w Sakramencie pokuty i pojednania i pokaż Ojcu Niebieskiemu, że Chrystus cierpiał za ciebie. Weź swoją cząstkę Odkupienia, przyjmij niewinność, jaka została ci podarowana. Jezus cię wywyższył, uczynił nowym stworzeniem, bo odtąd aż do końca twoich dni pozwala ci uświęcać duszę w swoim wiecznym źródle. Ach, nie tylko zechciał odebrać ci twój grzech i zgładzić go swoją Ofiarą, ale również zechciał wznieść twoją uwolnioną już duszę do wyżyn swojej Boskości, karmiąc ją swoim Bóstwem.

 

Bóg, pragnąc uczestnictwa swoich dzieci w swojej chwale, wydał im swego Syna, aby odbierając im człowieczeństwo w jego zezwierzęconej formie, obdarował je swoim człowieczeństwem, człowieczeństwem Boskim. Jezus nie tylko uczynił nas niewinnymi, to Mu nie wystarczyło, On pragnął, aby człowiek stał się podobny Jemu, pragnął uczynić człowieka prawdziwym bratem wobec Ojca, a więc zechciał podzielić się z nim swoim Bóstwem, ustanawiając Sakrament Eucharystii. Pozostawił cud swego Bóstwa na Ziemi, aby człowiek mógł spożywać pokarm Boski, karmiąc się samym Bogiem. Jak inaczej mógłby dać wam udział w swej Boskiej naturze? Nie ma innego sposobu, tylko ten jeden jedyny, aby Bóg stał się sam wnętrzem duszy, dając jej życie Boskie, nieśmiertelne.

 

Bóg, stając się jedno z człowiekiem, udziela mu łaski swej obecności, którą jest Jego Boskość. Chrystus przebywając w duszy człowieka, wznosi ją na wyżyny swojej chwały i ubóstwia ją w oczach Ojca. Zasługa Jezusa Chrystusa usuwa z duszy wszelką jej niedoskonałość i mocą tej zasługi, dusza ma udział w Bóstwie Boga poprzez przebywającego w niej Chrystusa, żywego Syna Boga, który [jest] najbardziej Boski, w najczystszej formie świętej Boskości, bez najmniejszego uszczerbku na skutek posiadania drugiej, ludzkiej natury. Jezus jest samym Bogiem, a więc żyjąc w duszy, ubóstwia ją, wynosząc jej godność, i tym sposobem wkupuje ją w łaskę Ojca, który widzi w niej swego Syna, Boga, i nie może odmówić jej niczego, tak jak niczego nie mógłby odmówić swemu Synowi. To jest tajemnica cudów, połączenie duszy z Chrystusem, unicestwienie ludzkiego „ja” w człowieku i wywyższenie Boskiego „Jestem” w człowieku. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...