Aktualności

2022-09-02 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Ojcostwo Boga jako prawo nabyte dla człowieka przez Chrystusa

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Św. Jan Apostoł: Bóg Ojciec jest Ojcem nawet dla Boga, bo od Niego pochodzi Syn. Ten sam Ojciec przybrał człowieka za syna, kim więc jest człowiek? Kim uczynił go Bóg? Ta tajemnica zostanie objawiona tym, którzy zdobędą Królestwo. Powołanie święte, jedyne, unaocznia się już na Ziemi w tych, którzy zaufali Bogu. W swej naturze Bóg jest Ojcem i pragnie, aby człowiek czcił w Nim to ojcostwo. Jest ono dla nas łaską i zaszczytem, wezwaniem do chwały. Uznać to ojcostwo nad sobą, oznacza – uwielbiać je.

 

Spójrz na Syna Bożego, który od pierwszego do ostatniego słowa jakie wypowiedział na Ziemi, uwielbiał Boga słodkim imieniem „Ojca”. Cóż więc nam, tym których On odkupił, pozostaje czynić? Musimy czynić to, co On, nie czyniąc różnicy między tym, że Chrystus był Bogiem i Synem Najwyższego. W Nim stajemy się również dziećmi Boga, a odkrywając w sobie Chrystusa, odkrywamy również prawo, jakie nam zostawił. To prawo, to uznać się dzieckiem Boga i zwracać się do Niego jak do Ojca. Chrystus zapłacił za to prawo, kupił je dla nas za najwyższą cenę, za cenę swojego życia i swojej Krwi, niegodziwością jest więc je odrzucać i nie przyjmować tego daru, jakim jest posiadanie za ojca Boga.

 

Ten, kto zwraca się do Boga imieniem „Ojcze”, ten wyznaje, że uwierzył, wyznaje w tym słowie prawdę objawioną przez Boga. Człowiek, wymawiając sercem imię „Ojcze”, wyznaje zarazem: „Uwierzyłem, że Ty zesłałeś na świat swojego Syna, aby mnie Zbawił i odzyskał dla mnie Twoje Królestwo, jestem więc synem w Chrystusie, który życie zapłacił za tę łaskę dla mnie”. Oto nasza wiara. Zwracanie się więc do Boga „Ojcze”, nie jest zwykłym określeniem Osoby Boskiej, ale jest wyznaniem wiary w Chrystusa, uznaniem Jezusa Zbawiciela, przyjęciem Woli Bożej i Bożego planu, a wreszcie – uwielbieniem odwiecznego zamysłu Ojca.

 

Bóg nie prosi ludzkości o uznanie Go Ojcem dla błahych powodów. W każdej Bożej Woli zawarta jest prawda wieczna, której głębi nie dosięgają aniołowie. Pewnym jest jednak, że człowiek, który uwierzy, uwielbia Boga Ojca i Chrystusa Pana, wymawiając słowo „Ojcze”. W tym słowie zawarta jest cała modlitwa i wielka ufność, ufność dziecka. Łaska, którą Chrystus zdobył dla nas za tak wielką cenę, nie może być w Kościele pominięta, należy podkreślać wartość tej łaski, ponieważ ludzie nie pojmują, kim się stają poprzez Chrzest. Nie mają pojęcia o własnej godności i o wielkich zasługach Chrystusa, kim jesteśmy w oczach Boga, pozostając w Chrystusie. Sam fakt, że Jezus Chrystus na Ziemi uczył nas, jak mamy zwracać się do Boga, zobowiązuje nas, abyśmy Go naśladowali. Cóż, kiedy kapłani zwracają się tak do Boga tylko w modlitwach Kościoła, podczas Mszy świętej, a nie w prywatnej rozmowie z Bogiem. Jak więc mogliby podkreślać ten doniosły fakt wobec wiernych?

 

Chrystus nie jest dla nas obcym, połączył nas ze sobą więzami własnej Krwi. Chrystus odradza się w duszy za każdym razem, kiedy dusza przyjmuje Go w Komunii świętej. Oddaje nam swoją Krew, abyśmy stali się Jego braćmi. Im więcej tej Najświętszej Krwi przyjmiemy [GODNIE], tym bardziej upodobnimy się do Boga, do Jezusa – Boga. Dlatego każda Komunia święta jest przyciąganiem człowieka do Nieba, przemienianiem go wewnętrznie w Chrystusa. W tej Boskiej Krwi zanurzeni, znajdujemy usprawiedliwienie i zostajemy wyniesieni w Chrystusie do godności najwyższych, przeznaczonych człowiekowi. Czy rozumiesz, co oznacza być bratem Boga? Co oznacza być dzieckiem Boga? Człowiek wymawia te słowa, ale ich nie pojmuje. A są one prawdziwe, pomyślcie o tym, one są prawdą.

 

Bóg zechciał otworzyć swoje ramiona, aby Jego doskonała Wspólnota i Jedność Trzech Osób została uwielbiona, wydając potomstwo. Maryja Stała się pierwszą córką Boga, a to pierwszeństwo zostało uwielbione nagrodą królewską i przyjęła Niewiasta godność, jaką nadał Jej Bóg: „Będziesz Matką Mojego Syna, będziesz Matką wszystkich Moich dzieci”. Najświętsza Trójca wraz z Maryją i poprzez Maryję założyła rodzinę Bożą. My jesteśmy potomstwem świętym, potomstwem Niewinnego i Niepokalanej. Jakże możemy pozostawać w grzechu? Niech będzie błogosławiony Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, aby obdarzyć go godnością syna. To wiemy, to wyznajemy, ale jeszcze się nie objawiła pełnia tego zaszczytu. Jeśli jesteśmy wybranymi Boga tu, na Ziemi, i tu, w naszej niedoli i niedoskonałości posiadamy już godność dzieci Bożych, kim będziemy tam? Czy rozważacie hojność i wspaniałomyślność Boga? Jeżeli tu, na Ziemi, słabi i grzeczni, jesteśmy mieszkaniem Boga, świątynią Jego obecności, czym będziemy, stawszy się doskonałymi w chwale? Niezmierzone, nieskończone są Boże tajemnice, ale bramą do ich poznania jest rozważanie Ojcostwa Boga, daru, którym zostaliśmy obdarowani pomimo naszej zdrady. Przyjmijmy go i przyjmujmy go co dzień, z radością wyznając swoją radość poprzez nazywanie Boga „Ojcem”. Zbyt drogo bowiem nabyto dla nas to prawo, abyśmy z niego nie korzystali. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...