Aktualności

2022-09-04 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Najwyższa godność człowieka

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Wszyscy są stworzeni do życia we Mnie. Jestem Ojcem wszelkiego stworzenia. Moja miłość rodzi nieustannie owoce tej miłości. Stworzyłem was, dzieci, do życia życiem Boga, pragnę was jako dzieci, jako istot na wpół Boskich, bo stworzonych na Mój obraz i Moje podobieństwo, wypełnionych Moimi Boskimi darami i pełnych Boskości Mojego Syna w waszych sercach. Tajemnica Boskości Mojego Syna udziela się wam w każdej godnie przyjętej Komunii świętej. Jezus stając się jedno z wami, przyjmując wasze ciało i krew, wymienia ciało i krew grzesznika na Ciało i Krew Odkupiciela. Grzech zamienia się w Odkupienie i Odkupienie ma moc zgładzenia w was grzechu. W Moich oczach jaśniejecie pięknem Mojego Boskiego Syna, posiadając w sobie Jego Boską cząstkę. Z czasem dusza żyjąca pełnią Sakramentów jednoczy się z Moim Synem poprzez każdą Komunię świętą i zmienia w Jezusa, przeistacza w Jezusa, aby stać się jedno ze Mną, który jestem jedno z Moim Synem. Unicestwienie więc własnej woli i pragnień w człowieku umożliwia Bogu życie w nim i poprzez niego. W ten sposób dusza już za życia jednoczy się z Bogiem i uszczęśliwia Go, żyjąc jeszcze na Ziemi, ale już w Bogu.

 

Gdybyście znali godność, do której was powołałem, nigdy nie upadlibyście tak nisko, aby jednoczyć się ze zwierzęciem. Dlatego upadek wiary sprowadził ludzkość na powrót do stanu pierwotnych pogan, którzy nie znając Boga i Jego tajemnicy, szukali wzoru wśród zwierząt i upadabniali się do nich. Wy również dziś stawiacie sobie za wzór zwierzęta i stajecie się bardziej podobni do nich, niż do waszego Ojca, Boga. Jest to ogromny upadek. Jego rozmiar jest niewyobrażalny tak, jak niewyobrażalna jest odległość między Bogiem a zwierzęciem. Wy, którzy zostaliście powołani do życia jako dzieci samego Boga, do najwyższej godności, jaką mogłem nadać stworzeniu, sami wybieracie los pełzających pod ziemią, budzących odrazę glizd. Stworzyłem was na Mój obraz i na Moje podobieństwo. Powiedziałem wam: „Przyjdźcie do Mnie, a posiądziecie wraz ze Mną Królestwo i staniecie się dziedzicami wraz z Moim Synem, który umierając, uczynił was swymi braćmi i siostrami, przywrócił wam godność i zmazał waszą winę”. Jesteście nieskalani w Jego Krwi. Kto z was więc pragnie dzielić los Boga, a kto pragnie dzielić los zwierzęcia [szatana]? Kto pragnie żyć życiem Boga, a kto chce umierać na wieki w ciemności? Kto pojmie tajemnicę wyboru, jakiego musicie dokonać? To na Ziemi możecie wybierać, jakim życiem lub jaką śmiercią będziecie istnieć na wieki. Błogosławię was, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...