Aktualności

2022-09-07 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Modlitwa Pańska: Przyjdź Królestwo Twoje

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: „Ojcze nasz” jest pełnią uwielbienia i zjednoczenia duszy ze Mną. W jej poszczególnych prośbach człowiek jednoczy swoją wolę z Moją i w ten sposób oddaje Mi chwałę. W pierwszym jej wezwaniu zwraca się do Mnie imieniem „Ojca”, co sprawia Mi radość, gdyż jest rozpoznaniem Mojej natury i natury Mojej miłości do człowieka. Jest również wyznaniem wiary i uznaniem jej prawd w sobie. Dzięki tym prawdom, człowiek uświadamia sobie, co uczynił dla niego Bóg, usynawiając człowieka w swoim Synu – Jezusie.

 

Dziś zajmiemy się drugim wezwaniem, w którym prosisz Mnie słowami: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Czy rozumiesz to, czego pragniesz, prosząc Mnie o to? Czego oczekujesz po spełnieniu tej prośby? Pragnąc Mojego Królestwa, pragniesz Mnie jako Króla. Moje Królestwo nie jest krainą pozbawioną cierpień, jak niektórzy wyobrażają sobie Moje rządy. Moje Królestwo jest czymś o wiele większym. Moje Królestwo jest rzeczywistością, w której Ja panuję nad wszystkim. Moje Królestwo zawiera się w ludzkiej duszy, ale obejmuje również nieskończony wszechświat. Nie jest krainą, ale rzeczywistością duchową. Wielkość Mojego Królestwa nie zależy od jego powierzchni, ale od jego duchowej głębi.

Moje Królestwo w pewnych duszach osiąga swoją pełnię i jest większe niż to, które obejmuje całe połacie Nieba. Nie równo panuję w duszach, ale w każdej inaczej. Są dusze, w których panuję w sposób tak doskonały, że wielkość Mojego Królestwa w nich zdaje się obejmować cały kraj. W twojej duszy tworzę Moją rzeczywistość, zakładam Moje Królestwo i czekam, czy pozwolisz Mi je rozbudować do granic Mojego Królestwa w Niebie. Pragnę panować w duszy tak, jak panuje w Niebie w sposób doskonały i pełny.

 

„Moje Królestwo nie jest z tego świata” – powiedział Mój Syn, kiedy cierpiał odrzucenie i potępienie od ludzi. I Ja dziś powtarzam wam to samo. Chociaż w Moim Królestwie jesteście wielkimi, jako synowie Boży, w świecie będziecie pogardzani, jako szaleńcy. Moje Królestwo zdobywa się bowiem poprzez cierpienie. Prosząc Mnie więc – „Przyjdź Królestwo Twoje” – prosisz Mnie o to, abym rozpostarł władzę w tobie, w duszach, w narodach, we wszystkim. Moje Królestwo jest Światem ducha, który pokonał świat ciała. Moje Królestwo jest niezwyciężone i choć siła jego jest niewidzialna w świecie, ono króluje ponad narodami. W duszach, które pragną wprowadzić je na Ziemi, króluję z wielkim rozmachem. Królestwo Boże nie jest bowiem dla umarłych. Nie zdobywa się go, umierając, ale żyjąc i walcząc każdego dnia. Po śmierci walka jest skończona, a więc osiąga się Moje Królestwo lub nie. Ale dusze, które Mnie kochają, żyją w Moim Królestwie już tutaj, na Ziemi.

 

Prosząc Mnie więc, aby Moje Królestwo przyszło na Ziemię, prosicie Mnie o zwycięstwo Mojej Woli w każdej duszy. Kiedy zwyciężę w każdej duszy, zaprowadzę Moje Królestwo wszędzie . Jest Królestwo na Ziemi, w którym króluję poprzez Mojego Ducha i w Nim sprawuję Moją Władzę, odbierając chwałę. W obecnym stanie jest jednak bardzo osłabione. Serce Mojej władzy bije coraz wolniej, a to dlatego, że zabrakło mu tych, którzy dbali o jego zdrowie. Kościół święty jest obrazem Mojego Królestwa na Ziemi, ale Króluje w nim na tyle, na ile króluje w jego członkach. Kościół nie jest martwym tworem, a więc i Królestwo Moje nie jest stałe. Upada i powstaje w każdym ze wszystkich członków. Poprzez powstanie każdego z nich zapragnąłem zapanować nad całym światem, rozlać Mojego Ducha w narodach. Teraz jednak narody przejrzały Mój plan i walczą z Moim Królestwem na Ziemi. Nie pokonają go, ale zmuszą do ucieczki. Moje Królestwo powstanie jednak poprzez ofiarę i zapanuje nad całym światem.

 

Kiedy zostanę wybrany jako Król, uczynię Moje Królestwo wszędzie. Wtedy wypełni się Moja Wola. Duch zwycięży świat. Będę panował od końca do końca we wszystkim i we wszystkich, a Moje Królestwo osiągnie swoją pełnię. Módl się o to, aby świat rozpoznał, że walcząc ze Mną, wydaje na siebie wyrok, a pragnąc, abym rozpostarł swoje królowanie nad waszą ziemią, ocalicie ją. Jestem Królem, który przychodzi w pokoju. Moja potęga przerasta siłę wszystkich królestw Ziemi. Jeśli Mi się poddacie i ustąpicie z tronów dla Mojej chwały, otworzycie bramy swoich miast i uznacie Mnie Królem, ocalicie swoje życie. Jeśli będziecie ze Mną walczyć, zginiecie. Módlcie się wiec, abyście umieli rozpoznać Moje Królestwo, które przychodzi, a kiedy przyjdzie, przyniesie wyzwolenie duchowi, zadając śmierć ciału. Wyjdźcie Mi na spotkanie, a przyjmę was i wejdziecie do bram miast w Moim orszaku. Wyjdźcie z miast, które zaciekle bronią swego grzechu, bo inaczej zginiecie wraz z nimi. Błogosławię tych, którzy wprowadzają Moje Królestwo, błogosławię tych, którzy z wiarą proszą Mnie o nie. Proście z wiarą, wyczekujcie z tęsknotą, a stanie się wam to, czego pożądacie w swoich sercach. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...