Aktualności

2022-09-05 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Modlitwa Pańska: Ojcze nasz, któryś jest w Niebie

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Córko, chcę pouczyć cię słowem wymawianym przez ciebie codziennie. Chcę otworzyć twoje serce na słowa, które wychodzą z twoich ust. Chcę, abyś wymawiając je, czyniła to ze świadomością ich rozległego błogosławieństwa, błogosławieństwa którym obdarzasz Mnie, i błogosławieństwa, którym Ja obdarzam ciebie. Od dziś będę przychodził do ciebie przez siedem dni i przez siedem dni będę cię pouczał o modlitwie „Ojcze nasz”.

 

Dziś wejdź ze Mną w pierwsze słowa, które wypowiadasz, modląc się do Mnie. Kiedy je wypowiadasz, skierowujesz wzrok ku górze, zgodnie ze słowami, które wypowiadasz. Już pierwsze słowa są hymnem miłości, którymi dusza oddaje Mi chwałę, ponieważ mówi: „Ojcze” i ponieważ mówi: „który jesteś w Niebie”. Wzywając Mnie imieniem „Ojca”, oddajecie Mi chwałę podwójnie. Po pierwsze wzywacie Mnie imieniem, które objawiłem wam w Moim Synu, uznając Mnie Ojcem wszechrzeczy, po drugie wzywacie Mnie imieniem Ojca ludzkości, a dodając słowo: „nasz”, nadajecie Memu potężnemu Imieniu bliski i bezpośredni charakter, uznając Mnie waszym Ojcem, najbliższą Istotą własnej duszy. 

 

Izraelici otrzymali Moje Imię, którego się lękali. Wy, w Moim Synu, otrzymaliście Moje Imię, którego nie musicie się lękać. W imieniu, które wam objawiłem, zawiera się bowiem cała Moja miłość, jaką zapragnąłem wam ukazać. Mówiąc „Ojcze”, nie musicie się lękać, bo wyrażacie w tym swoją więź, przynależność, bliskość, zaufanie, miłość i wiarę we Mnie, jako własnego Ojca. W tym imieniu, jakim pragnę być nazywany przez Kościół, zawiera się intymna przynależność każdej duszy do Osoby jej Stworzyciela, więź zażyłości, jaką tworzę i pragnę rozwijać z duszą, i jeszcze jedno – prawdziwa, szczera i wrodzona w duszy, i nie stworzona we Mnie, ale istniejąca bez początku i końca miłość, jaką łączy tych dwoje, którzy należą do siebie. Ja, będąc Ojcem, nie rozłączam się nigdy z duszą, którą stworzę, ale otaczam ją niepojętą dla was łaską aż do ostatniej chwili jej ziemskiego życia. Dalszy los duszy zależy od niej samej. Dusza, będąc córką, należy do Mnie, ponieważ nie posiada na świecie nic, co należałoby do niej. Nawet jej ciało należy do Mnie, ale Mnie posiada, będąc owocem Mojej miłości. Tylko Mnie posiada dusza z Mojej łaski. Wszystko inne otrzymała niejako zewnętrznie. Ja jednak należę do duszy wewnętrznie. Nigdy Mnie nie nabyła ani nie zaczęła Mnie mieć. Jestem Prawdą każdej duszy. 

 

Usynowienie człowieka otworzyło nowy rozdział w dziejach Mojej więzi z duszą. Teraz nie jestem już tylko Ojcem Stworzycielem. Jestem Ojcem Syna, a w Nim – Ojcem synów i córek. Ofiara Mojego Syna nie przemieniła Mnie i Mojej relacji do was, ale was i waszą relację do Mnie. To wy staliście się godni i zdolni do zjednoczenia ze Mną w więzi jednoczącej naturę Boską z ludzką. Przyjmując naturę ludzką, z całą jej nędzą i konsekwencjami grzechu pierworodnego*, tak jak uczynił to Mój Syn, przyjmując na siebie Moją Wolę, a idąc ścieżką wyznaczoną wam przez ustanowiony przeze Mnie Kościół, dostępujecie łaski przemiany waszej natury poprzez współistniejącą w was i przemieniającą was naturę Boską, jaką przyjmujecie poprzez udział w świętych sakramentach, szczególnie w Sakramencie Eucharystii, kiedy to wasze ludzkie ciała i dusze odżywiane są Boskością Mojego Syna. Żywiąc się Pokarmem z Nieba, stajecie się dziedzicami Nieba godnymi swych tronów. Wówczas dopiero słowa „Ojcze nasz” wypowiadacie w całej pełni ich znaczenia, bo posiadacie nie tylko duszę z Mojego Ducha, ale i ciało z Mojego Ciała. Jestem wam Ojcem Duchem i Ciałem, świętym Duchem i świętym Ciałem. 

 

Kiedy wzywasz więc Mojego Imienia nad sobą, a mówisz o miejscu Mojego mieszkania, unosisz oczy do Nieba, bo wierzysz, że tam się właśnie znajduję. W ten sposób wyrażasz wiarę w rzeczy, które wam objawiłem. Zaprawdę, mieszkam w Niebie, bo gdzie się znajduję, tam jest Niebo. Świat duchowy, do którego was zapraszam, znajduje się ponad waszymi głowami, bo jest rzeczywistością wyższą, przewyższającą materię. Do tego świata was wzywam i tam was oczekuję. Wiara w Niebo daje wielką siłę duszy. Wierzy ona w doczesność wszystkich swoich cierpień i w wieczność swojego szczęścia. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

* Ciało podlegające cierpieniu i śmierci.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...