Aktualności

2022-09-11 16:16

Kontemplacja Boga Ojca. NASZ OJCIEC: Modlitwa Pańska: Nie wódź nas na pokuszenie

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Córko, teraz chciałbym wrócić do naszych rozważań o modlitwie „Ojcze nas”. Zajmę się dziś słowami: „Nie wóź nas na pokuszenie”. W tych słowach wyrażasz twoją wiarę w Moją potęgę i świadomość własnej słabości. Każdy, kto chce zjednoczyć się ze Mną, musi przejść próbę na Ziemi. Próba ta nie jest konieczna dla sprawdzenia waszej wierności, ale dla wyrobienia jej. Wierność właśnie umacnia się w czasie próby, utwierdza jak żelazo w ogniu. Wszystkie próby służą temu, abyście mogli wzrastać w wierze, nadziei i miłości, podwajać swoją cierpliwość i pokorę. Próby, jakie na was zsyłam, są błogosławieństwem, bo bez nich nie moglibyście osiągnąć pełni waszego człowieczeństwa. Nie jest wiec dobrze prosić Mnie, abym was nie doświadczał, bo doświadczenia są wyrazem Mojej miłości.

 

Każde doświadczenie ma na celu nauczyć was czegoś i dzięki temu oczyścić i otworzyć na łaskę kolejną warstwę duszy. Będę was doświadczał, aż dotrę do głębi waszych dusz, przepalę je na wskroś. Jestem Ogniem, który was trawi poprzez doświadczenia, ale trawiąc, oczyszcza i uświęca. Powinniście więc raczej prosić Mnie o siłę do znoszenia wszelakich doświadczeń i prób, o wytrwałość i cierpliwość w dźwiganiu waszych krzyży. Czas pozbawiony cierpienia, jest czasem bezowocnym. Radujcie się z powodu cierpień, bo wówczas wydajecie obfity owoc, a wasze dusze najszybciej dojrzewają. 

 

Zły duch, znając waszą słabość, zawsze dobiera pokusę odpowiednią do waszych niedomagań i upodobań, dlatego im szybciej zwalczycie w sobie niedomagania i upodobania, tym mniejsze pole do działania dla złego ducha. Pokusy rodzą się w umyśle człowieka, a wzmacniają w sercu, które im ulegnie. Wówczas powstaje grzech. Jeśli jednak serce człowieka pozostanie czyste, pokusa nie zdoła przerodzić się w grzech. Każda pokusa przychodzi wraz z łaską do pokonania jej. Nie daję wam ponad siły. Dopuszczając nieprzyjaciela, daję wam również łaskę do obrony, dzięki której otrzymujecie siłę i mądrość do zwalczania pokusy. Powstając przeciwko pokusie, musicie jednak pamiętać, aby zawsze z tej łaski skorzystać, bo jeśli uniesiecie się pychą i wyruszycie do walki bez Mojej pomocy, zostaniecie pokonani. Dlatego zawsze powinniście Mnie prosić o pomoc w pokusach, o łaskę nie ulegania złym skłonnościom, które tkwią w waszej naturze. 

 

Natura ludzka jest skłonna do grzechu, ale człowiek pragnący wytrwać w łasce uświęcającej jest zdolny ją pokonać dzięki tej łasce. Łaska uświęcająca tworzy coś w rodzaju pancerza otaczającego ludzkie serce i chroni je przed zgubnymi pokusami. Człowiek pragnący ulec pokusie, musi tego naprawdę pragnąć i świadomie odrzucić Moją pomoc. Jestem bowiem zawsze gotowy zwalczyć każdą pokusę dzięki modlitwie. Módlcie się więc z ufnością, że pokusy, które na was dopuszczam, są dla was błogosławieństwem, pod warunkiem, że będziecie z nimi walczyć, ufając w Moje miłosierdzie i ojcowską troskę, której wam nigdy nie odmawiam. A im więcej dopuszczam na was, tym więcej troszczę się o was. Po doświadczeniach tej ziemi wezwę was na miejsce wolne od wszelkich pokus, a walka w waszych sercach zakończy się na zawsze. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Głębia Modlitwy Pańskiej: „OJCZE NASZ”

ORĘDZIA BOGA OJCA

UROCZYSTOŚĆ BOGA OJCA

Nowenna do Boga Ojca

PIEŚNI DO BOGA OJCA

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA DO ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH W KAPLICY NA BRZEGU

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE: PAN JEZUS

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

PAN JEZUS – rozważania Orędzi o małżeństwie

MAŁŻEŃSKA MODLITWA CAŁKOWITEGO PRZEBACZENIA

ORĘDZIA O POŚCIE

Piątek dniem postu od mięsa

Środowy post od mięsa

MODLITWY na post o chlebie i wodzie

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...